Nieuwsbrief Energiearmoede

Abonneer je op de nieuwsbrief
Bekijk de laatste nieuwsbrieven

Agenda

Webinar: Nieuw: programma LEA – Lokale Energiearmoede Aanpak

Datum: 18 september 2024
Tijd: 16:00 - 17:15
Locatie: Online
Doelgroep: Organisaties die werken aan het vraagstuk energiearmoede
LEA

De afgelopen 3 jaar is er in alle gemeenten in Nederland beleid ontwikkeld ten aanzien van energiearmoede. In 2021 en 2022 was iedereen druk met het oriënteren op de vraag hoe huishoudens met energiearmoede het beste geholpen kunnen worden. De afgelopen 2 jaar hebben in het teken gestaan van de uitvoering. Gemeenten zijn op zoek gegaan naar partijen die energiecoaching, fixing en witgoedwissels konden uitvoeren. In absolute zin zijn er best goede resultaten geboekt.

Tegelijkertijd dringt het besef bij veel gemeenten door, dat een groot deel van de doelgroep nog niet is bereikt. Om dat alsnog voor elkaar te krijgen is het LEA-programma opgezet. LEA verbindt bestaande, lokale, sociaal-maatschappelijke initiatieven die de strijd tegen energiearmoede aangaan. Het streven is om op zo veel mogelijk plaatsen in Nederland een duurzame coaching- en fixingaanpak te implementeren om bewoners te helpen.

Binnen dit programma bundelen Energiebank Nederland, Fixbrigade Nederland en Energie Samen hun krachten. Deze 3 organisaties hebben ervaring met het bereiken van de lastiger te bereiken groep. Wat zijn de plannen van het programma en welke ondersteuning wordt er geboden? Martijn Mewe, Regiocoördinator LEA Noord Holland, neemt ons deze middag mee.

Leerproducten

INFOGRAPHIC: Subsidiestromen energiebesparing en energiearmoede
TOP 23 LIJST: Maatregelen energiearmoede
INFOGRAPHIC: Valkuilen Energiearmoede beleid

Webinars

WEBINAR: Updates FIXbrigade Nederland

24 juni 2024

DIGITALE TRAINING: Stress sensitieve gesprekstechnieken

29 mei 2024

SPREEKUUR SPECIAL: In gesprek met ervaringswerkers energiearmoede

22 januari 2024

IN GESPREK MET: de opbouwwerker energietransitie

6 april 2023

IN GESPREK MET: de energiebespaarcoach, de projectmanager en de opdrachtgever

23 maart 2023

WEBINAR: Een veerkrachtige wijk: de snelste weg is nooit een rechte lijn

7 maart 2023

WEBINAR: Ervaringen met data dashboards Nederlandse Schuldhulp Route/Geldfit

25 oktober 2022

WEBINAR: Uitvoeren SPUK-plannen - Welke hulp is er voor gemeenten beschikbaar?

29 september 2022

WEBINAR: Aan de slag met een FIXbrigade

1 maart 2022

Heb je een vraag over energiearmoede?

Neem contact op met Niels Götz.

Nieuws