Wil jij aan de slag in een wijk?

Elk begin is lastig, maar eenmaal gestart, gaat de bal rollen! Dat merken wij in de Noord-Hollandse gemeenten die al begonnen zijn met een wijkaanpak.

Na de Transitievisie Warmte is de tijd aangebroken om de warmtetransitie uit te gaan voeren. Per wijk of buurt zal er concreet aan de slag moeten worden gegaan om de doelen in 2050 te halen. Soms is er al een warmteinitiatief in de wijk van start gegaan, een andere keer zal je als gemeente het voortouw kunnen nemen. Een wijkaanpak helpt bij het concretiseren en realiseren van een warmteoplossing in de wijk. Als projectleider of procesbegeleider kan je deze toolkit zeker gebruiken.

Voor een Wijkaanpak Aardgasvrij is geen blauwdruk; elke wijk vraagt om haar eigen aanpak. Ons generieke Stappenplan geeft zowel structuur als flexibiliteit en biedt daarmee houvast. Het proces is globaal verdeeld over vijf stappen die je moet doorlopen in het aardgasvrij maken van een wijk. Elke stap doorloop je telkens op vijf met elkaar samenhangende thema’s waar je rekening mee moet houden tijdens de route van het aardgasvrij maken van wijken.

Maak gebruik van de online Toolkit!

Het Servicepunt heeft een generieke Toolkit die houvast geeft bij jouw wijkaanpak waar een collectieve warmte-oplossing geschikt lijkt als warmteoplossing.

Let op! De toolkit is richtinggevend, maar zeker geen blauwdruk. Laat je inspireren en gebruik deze toolkit als houvast, maar blijf je bewust van de specifieke eisen die jouw project stelt aan de stappen, werkwijze en resultaten.

TOOLKIT: Wijkaanpak aardgasvrij
Wees flexibel

Er zijn al een aantal voorbeelden toegevoegd van andere wijken maar hoe meer gemeenten starten, hoe meer er geleerd wordt. We zullen de toolkit dus blijven updaten en verrijken met nieuwe voorbeelden en inzichten uit de praktijk. Gebruik de tips, tricks en checklists als handvat maar wees je bewust van de specifieke wensen en eisen waar jouw wijk om vraagt.

En neem gerust contact op met het Servicepunt voor vragen of advies. Of neem deel aan één van de onderdelen van ons voorjaarsprogramma om te oefenen en aan de slag te gaan met het Stappenplan.

Goed om te weten dat er landelijk ook andere stappenplannen zijn opgesteld voor een wijkaanpak, zoals de PAW Gemeentereis en het Wijkkompas.

Per stap:

  • Resultaat
  • Betrokken partijen
  • Aandachtspunten en afwegingen
  • Checklist
  • Handige links en voorbeelddocumenten

Webinars

Heb je een vraag over jouw wijkaanpak?

Neem contact op met Niek de Hond

Nieuws