Samen leren, met én van elkaar

In een Leerlab werkt een kleine groep deelnemers/gemeenten (4-6), in een praktijkgericht leertraject van een aantal sessies, toe naar een concreet eindproject. Een Leerlab is géén vooraf vastgesteld programma, maar speelt in op de behoeften van de groep. Het heeft een dynamisch aspect en is inhoud- en resultaatgedreven. Samen leren, met én van elkaar, staat centraal in de Leerlabs.

Deelnemers werken tijdens het traject zelfstandig aan hun ingebrachte case/project. Adviseurs vanuit het Servicepunt bieden gedurende het hele traject inhoudelijk advies en procesbegeleiding. Begeleiding functioneert als startmotor voor de deelnemers en ter ondersteuning om met hen samen, telkens nieuwe vervolgstappen voor het lab en hun projecten te definiëren.

Op de hoogte blijven?
Heb je een vraag over onze Leerlabs?

Neem contact op met Pieter Heesbeen.