Kennisfestival VAN DE KANT KOMEN

Onze man in Brussel

De Europese Commissie heeft grote ambities op het gebied van Duurzaamheid. De Green Deal moet de Energietransitie in Europa versnellen en kan ons zelfs beter door de crisis helpen.

Hoe gaat men dat fixen? Wat betekent dat voor Nederland? En gaan we er lokaal iets van merken? Edward Stigter (gedeputeerde) vraagt Diederik Samsom, sinds vorig najaar de rechterhand van EU commissaris Timmermans, digitaal het hemd van het lijf.

Diederik Samsom • Kabinetschef • Europese Commissie

Edward Stigter • Gedeputeerde Klimaat en Energie • Provincie NH

Wijkaanpak 3.0

De wijk lijkt terug van weggeweest. Niet alleen bij de energietransitie in de Gebouwde Omgeving speelt de wijk een cruciale rol, ook andere domeinen lijken de wijk herontdekt te hebben. Wat de verschillende wijkaanpakken gemeen? Wat maakt een wijkaanpak succesvol?

Anke van Hal •  Hoogleraar Sustainable Building and Development  • Business Universiteit Nyenrode

Peter Pelzer • Assistent professor in Urban Futures and Spatial Planning • Universiteit Utrecht

Tabitha Mann • Adviseur SpDE • Over Morgen

Van de kant komen

Anouk Montagne gaat in gesprek met Lucien van der Plaats van de gemeente Heerhugowaard. Deze gemeente is al daadwerkelijk aan de slag in de wijk. Hoe doen zij dat, van de kant komen? Hoe zijn ze destijds gestart, waar liepen ze tegenaan? Op welke manieren hebben ze succes geboekt en wat hadden ze anders willen doen?

Lucien van der Plaats • Projectleider aardgasvrij Heerhugowaard  • Rivierenwijk-Zuid, warmtenet

Anouk Montagne • Adviseur SpDE • Over Morgen

Do's and dont's bij warmtekavels

De nieuwe warmtewet ligt voor ter consultatie. Gemeenten krijgen in deze wet een cruciale rol bij het mogelijk maken van duurzame warmte. Het is straks de gemeente die bepaalt hoe groot de warmtekavel wordt en het is de gemeente die een partij uitkiest die de warmte binnen het betreffende gebied (de kavel) mag gaan leveren.

Tjalling de Vries • programmamanager warmte • Ministerie van Economische Zaken

Marjolein Dieperink • advocaat/partner •  AKD advocaten | notarissen | belastingadviseurs

Bart Teulings • adviseur energietransitie • AEF

Aan tafel (met Maarten) in Den Helder

Het Klimaatakkoord kwam een jaar geleden rond. Hoe staan we er inmiddels voor? Wat zien we nu van de kant beginnen te komen en een beter zicht ontstaat over de praktijk? Wat gaat goed en waar wringt de schoen? Mensen uit de praktijk vertellen Maarten van Poelgeest (Tafelvoorzitter Gebouwde Omgeving) over hun ervaringen.

Maarten van Poelgeest • Tafelvoorzitter Gebouwde Omgeving Klimaatakkoord • adviseur SpDE • AEF

Margreet van der Woude • Programmamanager Energietransitie • Gemeente Haarlem

Aan tafel (met Maarten) in Heerhugowaard

Het Klimaatakkoord kwam een jaar geleden rond. Hoe staan we er inmiddels voor? Wat zien we nu van de kant beginnen te komen en een beter zicht ontstaat over de praktijk? Wat gaat goed en waar wringt de schoen? Mensen uit de praktijk vertellen Maarten van Poelgeest (Tafelvoorzitter Gebouwde Omgeving) over hun ervaringen.

Maarten van Poelgeest • Tafelvoorzitter Gebouwde Omgeving Klimaatakkoord • adviseur SpDE • AEF

Monique Stam • Wethouder • Gemeente Heerhugowaard

Tempo maken met U-bouw

Maar liefst 33% van de CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving zit in de utiliteitsbouw (U-bouw). Je zou zeggen, met grote gebouwen zijn grote stappen te zetten. Zo eenvoudig is dat nog niet.

Hoe maken we de businesscase rond? Hoe krijgt verduurzaming de plek die het verdient in al die meerjarige onderhoudsplannen? En vooral, hoe verleiden we de gebouweigenaren? De casus Spaarnestad uit Haarlem laat zien welke hindernissen genomen moeten worden.

Jan Aalberts • directeur bedrijfsvoering, adviseur • Spaarnesant

Selina Roskam • kennismakelaar Duurzame Utiliteitsbouw • RVO

Samir Bashara • wethouder Duurzaamheid • Gemeente Hoorn

Basiskennis alternatieve warmtebronnen

Lex Bosselaar en Tim Mooiman voeden ons vanuit het ECW met kennis over diverse alternatieve warmtebronnen. Ook nemen zij ons mee in de debatten en dilemma’s rond deze bronnen.

Lex Bosselaar • adviseur Expertise Centrum Warmte

Tim Mooiman • adviseur Expertise Centrum Warmte

Het is net ganzenbord

Over de onvoorspelbaarheid van het proces en de lenigheid van ontwikkelaars en overheden bij de ontwikkeling van warmtenetten.

Ter inspiratie en vermaak: als spelers uit de warmtetransitie spelen we het spel live.

Arie-Willem Bijl • Warmteregisseur • MRA Warmte & Koude programma

Ingrid Giebels • Programmamanager • Servicepunt Duurzame Energie

7 misverstanden over warmtetechniek

De 7 grootste misverstanden over duurzame energie. Wie kent ze niet! Tijdens bewonersavonden, raadscommissies, bedrijvenkringen wordt je geconfronteerd met ogenschijnlijk wijze onliners waar zomaar een paraat antwoord van je wordt verwacht, die bij nader inzien een misverstand blijkt.

Zowel live en online nemen we je mee in het grijze gebied van duurzame energie zodat je voorbereid bent op: Thorium is de oplossing! Nee, waterstof! Een warmtenet is duur, warmtepompen maken lawaai en andere stellingen.

Robertjan Spaans • Adviseur SpDE • Over Morgen

Schrijf onweerstaanbaar

‘Duurzaamheid’, wat is dat eigenlijk? Betekent dat voor iedereen hetzelfde? En kun je er zo over schrijven dat je lezer precies begrijpt wat je bedoelt? Dat je makkelijk een gedeeld vertrekpunt vindt? Zodat iedereen mee wil doen?

Dat ontdek je in deze super-interactieve workshop.

Voordat Joep Luycx copywriter werd, was hij ontwerper. Hij kijkt woorden en dat is wat hij jou ook leert. Als je weet hoe je dat doet, wordt onweerstaanbaar schrijven een makkie. Of je nou schrijft over ‘duurzaamheid’, ‘participatie’ of ‘aquathermie’.

Joep Luycx • Copywriter • De Joepie Academie

Hoe ga ik met mijn buca aan de slag?

Alles wat je altijd al had willen weten over een businesscase.

  • Hoe komt ik tot een businesscase?
  • Wat heb ik daarvoor nodig? Wie is eigenaar van een businesscase?
  • Wat kan ik vragen qua transparantie?

Wij nemen u mee in alle ins en outs van buca’s!

Thijs Brandenburg • Adviseur SpDE • Over Morgen

Luc Brugman • Strategy Heat Transition • HVC

Wijkgericht werken

In de warmtetransitie wordt veel gesproken over koppelkansen. Dit met het oog op meer betrokkenheid vanuit de wijk maar ook vanuit efficiëntie-oogpunt. Integraal, wijkgericht werken krijg je echter niet zo maar voor elkaar. Budgetten zijn versnipperd over de gemeentelijke organisatie evenals de doelstellingen die behaald moeten worden. Hoe kun je dit dan toch tot een succes maken? Hierover gaan we in gesprek met consumentenpsycholoog Niels Götz aan de hand van twee casussen in Alkmaar Overdie en Tilburg.

Niels Götz • Consumentenpsycholoog • 5plus1

Ingrid Giebels • Programmamanager • Servicepunt Duurzame Energie

Participatie in en na tijden van corona

De maatregelen rondom corona zorgen dat we op andere manieren met elkaar moeten samenwerken. Inspraak, co-creatie of andere vormen van participatie bij de ontwikkeling van energieprojecten gebeuren vaak via fysieke ontmoetingen. Zeker nu het erop lijkt dat we nog een tijd fysiek op afstand van elkaar moeten blijven, is het verstandig om te kijken hoe we participatie snel anders kunnen vormgeven. Zo voorkomen we dat processen vertragen.

Danielle Driessen • Strategisch adviseur participatie • Gemeente Amsterdam

Hans Manten • Projectleider • Gemeente Hoorn

Tabitha Mann • Adviseur SpDE • Over Morgen

Geen (warmte)transitie zonder monitoring

We gaan het nu doen, de energietransitie gaat in uitvoering. Hier komen vragen bij op; bereiken we onze doelstelling, lopen we nou voor of achter, hebben onze projecten wel de verwachte impact? Monitoring is essentieel om deze vragen te kunnen beantwoorden en aan het stuur te blijven. Maar hoe zet je monitoring op en weet je zeker dat je goede dingen meet?

Martha Klein • Beleidsadviseur • Provincie Noord-Holland

Tom van Goeverden • Adviseur • Over Morgen

Joris Berkhout • Partner • Quintel Intelligence