Laatste nieuws aanvragen NIP gelden

Veel Noord-Hollandse gemeenten zijn bezig met het voorbereiden van een aanvraag voor de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (LAI). We delen in dit nieuwsbericht de laatste wijzigingen en tips voor het opstellen en indienen van de aanvraag. Ook gaan we in op de verantwoording. Naast deze landelijke subsidie is er […]

NIP – lokale aanpak: op zoek naar de hulpbehoevende woningeigenaar

Actielijn 1: woningeigenaren hulp bieden bij het isoleren Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030, met de nadruk op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G). Het NIP kent 4 actielijnen, waarbij actielijn 1 […]

In gesprek met Jacob Stuiver over zijn ervaring als projectleider Warmtenet Muiderberg

Warmtenet Muiderberg is in 2020 gestart vanuit het initiatief van bewoners uit Muiderberg en energiecoöperatie Wattnu. Aanleiding was de geplande renovatie van het riool: de initiatiefnemers zagen dit als een mogelijke koppelkans met de aanleg van een warmtenet. Gezamenlijk met de Gemeente Gooise Meren werden diverse aardgasvrij alternatieven op een […]

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen, Andersson Elffers Felix, 5plus1 en Frisse Blikken.

Agenda

Nieuw: ‘Benen-op-tafel’ sessies: in gesprek met collega-gemeenten

Startdatum: 9 mei 2023
Einddatum: 6 juni 2023
Tijd: 16:00 - 17:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders warmtetransitie
Woning isoleren

Hoe doen andere gemeenten dat? Hoe hebben zij het wél voor elkaar gekregen? Wat zijn hun ervaringen met ..?

Uit de bijeenkomsten die we organiseren, blijkt elke keer weer dat er een grote behoefte is aan interactie. Daarom organiseren we bij deze een nieuwe vorm waarin kennis, ervaringen en inzichten kunnen worden uitgewisseld: de ‘Benen-op-tafel’ sessies.

Wat houdt dat in? We organiseren digitale sessies waarin je als gemeente in gesprek kunt gaan met collega’s van andere Noord-Hollandse gemeenten. Een vorm van Intervisie dus, met een ontspannen, informeel en open karakter.

  • 6 juni (16:00 – 17:00) – Isoleren – doe-het-zelf-aanpak

Derde Tafel voor Aquathermie Noord-Holland

Datum: 8 juni 2023
Tijd: 13:15 - 16:30
Locatie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, Heerhugowaard
Doelgroep: professionals (gemeenteambtenaren, projectontwikkelaars, energiecoöperaties, woningcorporaties) die zoeken naar de mogelijkheden die aquathermie kan bieden in hun gemeente of daar al mee bezig zijn
Aquathermie

Wil je ook met warmte uit water – oftewel Aquathermie – aan de slag? Zie je mogelijkheden en wil je vervolgstappen zetten? Of wil je meer te weten komen over aquathermie en leren hoe je kansen als haalbaar kan bestempelen? Tijdens de derde Tafel voor Aquathermie gaan we hierover in gesprek, delen we praktijkvoorbeelden en helpen we je samen met de waterschappen uit de provincie verder op weg.

Op 8 juni nemen we jullie mee in de (on)mogelijkheden van aquathermie op dit moment, presenteren we een onderzoek uit Vlieland waaruit aquathermie kansrijk blijkt en gaan we – aan de hand van ingebrachte casussen (van o.a. Enkhuizen) – met elkaar in gesprek over wat ervoor nodig is om kansen voor aquathermie in de gebouwde omgeving verder te brengen.

Inloop: 13:15 | Programma: 14:00 – 16:30 | Borrel: 16:30 – 17:30

Webinar: Restwarmte uit datacenters: kansen als bron voor LT warmtenetten in de gebouwde omgeving

Datum: 20 juni 2023
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders energietransitie en duurzaamheid
Datacenter

Datacenters hebben een enorm potentieel om bij te dragen aan de warmtetransitie. Een enkel datacenter kan al gauw enkele tientallen megawatt aan thermische energie leveren als warmtebron voor een warmtenet. Hoe ontstaat deze warmte eigenlijk? En wat kan de betrekkelijk lage temperatuur uit deze industrie bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en de warmtetransitie?

In dit webinar leggen we uit wat restwarmte uit de datacenter industrie is. Welk ‘warmteprofiel’ heeft een dergelijke bron? Hoe maak je afspraken met de stakeholders? Waar dien je op te letten bij de planning? En hoe kan de provincie helpen bij het tot stand komen van oriënterende gesprekken?

Vervolgens neemt een warmte ontwikkelaar jullie mee in het hoe en waarom er besloten is om restwarmte uit een datacenter in te zetten als bron voor het te realiseren warmtenet.

Complete agenda

Nieuwsbrief

Geef je op voor de nieuwsbrief

Strippenkaart: 1-op-1 advies voor gemeenten

Het Servicepunt staat ook klaar voor individuele ondersteuning aan gemeenten! Elke gemeente kan een dag advies op maat krijgen, van één van onze experts. Interesse? Neem contact op via info@servicepuntde.nl.