Wanka Lelieveld: ‘‘Dankzij een persoonlijke campagne wil meer dan 80% van de bewoners in de Wageningse Benedenbuurt aangesloten worden op het warmtenet.’’

Hoe betrek je buurtbewoners bij je warmte-initiatief? Een vraag die momenteel bij veel gemeenten speelt. In de Benedenbuurt in Wageningen wil ruim 80% van de particuliere woningeigenaren en huurders aangesloten worden op het warmtenet. Hoe heeft het projectteam dit voor elkaar gekregen? Initiatiefnemer Wanka Lelieveld: ‘‘Om het warmtenet te realiseren […]

De mens achter … [Manouk Maalderink]

We werken allemaal hard aan de energietransitie. Daarbij hebben we vaak nuttige en leuke werkgerelateerde contacten. Maar wat schuilt er achter die collega in zijn of haar privéleven? Tijd om eens een tipje van deze sluier op te lichten en nader kennis te maken met ‘de -zevende- mens achter’. In […]

Belangrijk voor de lokale isolatie- en aardgasvrije aanpakken: 5 wijzigingen in de ISDE-subsidie per 2024

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is gewijzigd per 1 januari 2024. Met de ISDE krijgt u subsidie voor energiebesparende en duurzame maatregelen in uw woning of bedrijfspand. In dit nieuwsbericht vatten we de vijf belangrijkste veranderingen voor je samen.   Meer maatwerk voor monumenten De ISDE is toegankelijker […]

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen, Andersson Elffers Felix, 5plus1 en Frisse Blikken.

Agenda

Expeditie Warmtetransitie voor nieuwe ambtenaren: Een 2-daagse kennismaking met de energietransitie in de gebouwde omgeving

Startdatum: 20 juni 2024
Einddatum: 21 juni 2024
Tijd: 09:30 - 17:00
Locatie: Mediamatic (Haeckelkamer), Dijksgracht 6, Amsterdam
Doelgroep: Ambtenaren die kortgeleden zijn begonnen in het werkveld energietransitie (focus gebouwde omgeving)
Zomerlab – Serious Game

OPROEP: Stuur deze uitnodiging door naar nieuwe collega’s binnen jouw gemeente! Deelname aan deze 2-daagse is gratis.

Ben je kortgeleden begonnen bij een gemeente in het domein energietransitie? Vliegen de afkortingen TVW, NPLW, NIP en WUP je om de oren? En ontmoet je graag startende collega’s?
Meld je dan aan voor onze 2-daagse ‘Expeditie Warmtetransitie’.  

In deze 2-daagse nemen we je mee in de energietransitie in de gebouwde omgeving, ook wel de warmtetransitie genoemd. We zien dat de teams binnen gemeenten (gelukkig!) aan het groeien zijn. Want de grote opgave vraagt om versterking. Met deze Expeditie Warmtetransitie brengen wij jou als nieuwe ambtenaar in dit werkveld – samen met collega’s uit buurgemeenten – op weg. We informeren je over belangrijkste onderwerpen in de warmtetransitie, o.a. beleid, techniek, proces en bewoners. En we maken het interactief!

Na deze expeditie heb jij jouw basis verstevigd, nieuwe collega’s van andere gemeenten ontmoet en kan je nóg meer een verschil maken in het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Webinar: Updates FIXbrigade Nederland

Datum: 24 juni 2024
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders energietransitie, duurzaamheid, energiearmoede en andere geïnteresseerde professionals en betrokkenen
FIXbrigade-team

In 2023 is FIXbrigade Nederland opgericht. Als stichting met onder andere financiering vanuit het Rijk hebben zij als doel om gemeenten te helpen bij het opzetten van lokale fixbrigades. Als kwartiermaker, maar ook door allerlei gratis benodigdheden (bijvoorbeeld een elektrische bakfiets, werkkleding en gereedschap) te leveren. Daarnaast hebben zij software ontwikkeld om afspraken in te plannen en materiaalvoorraden bij te houden.

Inmiddels is FIXbrigade Nederland actief in zo’n 25 gemeenten en zijn er veel ervaringen opgedaan met zowel het opzetten als begeleiden van fixbrigades. Bas Ruis vertelt over die ervaringen en de nieuwste ontwikkelingen.

Webinar: Benut het potentieel van niet duurzame bewonersinitiatieven

Datum: 27 juni 2024
Tijd: 16:00 - 17:15
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders energietransitie, duurzaamheid, energiearmoede en andere geïnteresseerde professionals en betrokkenen
Benut het potentieel van niet duurzame bewonersinitiatieven

Het blijft één van de grootste uitdagingen.. Bewoners op de hoogte brengen en overtuigen van het nut van de vele hulplijnen die het Rijk en gemeenten bieden ten aanzien van het verduurzamen (van de woning). Op basis van de ervaringen van onder andere ‘Blok voor blok’ en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is al een tijdje bekend dat een belangrijke oplossing ligt in het benutten van het ‘sociaal weefsel’ in buurten, wijken of dorpen.

Helaas blijkt de (donker)groene boodschap van de ‘koploper bewoners’ vaak niet zo aan te slaan bij de grote groep bewoners die minder tot niet duurzaam georiënteerd is. Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners begeleidt niet duurzame bewonersintiatieven bij het oppakken van acties gericht op verduurzaming. Annerike Hekman van LSA bewoners vertelt over de ervaringen bij het begeleiden van 48 initiatieven.

Complete agenda

Nieuwsbrief

Geef je op voor de nieuwsbrief

Strippenkaart: 1-op-1 advies voor gemeenten

Het Servicepunt staat ook klaar voor individuele ondersteuning aan gemeenten! Elke gemeente kan een dag advies op maat krijgen, van één van onze experts. Interesse? Neem contact op via info@servicepuntde.nl.