Voor wie is het Servicepunt Duurzame Energie?
Het Servicepunt is ingericht voor regio’s, gemeenten en woningbouwcorporaties in Noord-Holland. Bestuurders en professionals in dienst van deze organisaties kunnen bij het Servicepunt terecht met al hun vragen. Middels bijeenkomsten, individuele gesprekken, een website en een nieuwsbrief wordt door het Servicepunt kennis over beleid en concrete aanpakken verspreid en gedeeld. Daarnaast initieert het Servicepunt in samenwerking met gemeenten en andere partijen projecten en aanpakken. Hierbij maken we gebruik van de meest actuele gedragswetenschappelijke inzichten. Onze aanpak is er op gericht om te leren van concrete projecten door kennis en ervaringen te delen.

Faciliteren, Aanjagen & Leren
Het werk van het Servicepunt is langs drie lijnen georganiseerd:

Faciliteren: Het bieden van deskundig advies, waar nodig in samenwerking met de bestaande energieloketten.
Aanjagen: Het actief benaderen van stakeholders met als doel dat enerzijds een scherper en gedeeld beeld ontstaat over de strategie op weg naar een aardgasloze gebouwde omgeving en dat anderzijds gestart wordt met concrete aanpakken.
Leren: Het monitoren van effecten, geleerde lessen delen, toegankelijk maken van gedragswetenschappelijke inzichten en opschaalbaar maken van de projecten.

Met welke vragen kan ik bij het Servicepunt Duurzame Energie terecht?
Het Servicepunt heeft als primaire focus dat er projecten worden gestart om een aardgasvrije gebouwde omgeving te realiseren. Naast een aardgasvrije gebouwde omgeving geven wij graag ook antwoord op vragen over bijvoorbeeld duurzame energieopwekking door zonnepanelen, beleidsmatige vraagstukken en vragen die meer algemeen van aard zijn als het gaat om energietransitie in de gebouwde omgeving. Kijk voor vragen waarvoor u bij ons terecht kunt bij Ons aanbod.