Wat is aardwarmte precies?

Aardwarmte of geothermie komt uit grote diepte. Deze warmte wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. De warmte wordt uit het water gehaald om woningen, gebouwen of kassen te verwarmen, waarna het afgekoelde water via een pomp weer terugstroomt in dezelfde aardlaag, waarna het weer opwarmt.

Betrouwbare bron

Aardwarmte is een vrijwel onuitputtelijke lokale duurzame warmtebron. De warmte uit de aarde kan een belangrijke duurzame bijdrage leveren aan het verwarmen van huizen en gebouwen in de provincie Noord-Holland.

Bovendien is aardwarmte niet afhankelijk van weersomstandigheden, zoals dat wel het geval is bij wind- en zonne-energie.

Altijd beschikbaar

Bij aardwarmte gaat het om van nature aanwezige warme water, dat altijd beschikbaar is en dat uit de diepe ondergrond komt. De warmte wordt uit het water gehaald en het water wordt vervolgens weer teruggepompt naar de aardlaag waar het vandaan kwam, waar het opnieuw opwarmt. Dit is een continu proces en dit noemen we circulaire of hernieuwbare energie.

Het verhaal

Om klimaatverandering tegen te gaan is de ambitie van Noord-Holland om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Met duurzame energie en energiebesparing neemt de CO2 uitstoot af. De provincie stimuleert gemeenten om klimaatneutraal te worden door gebruik te maken van nieuwe energiebronnen zoals geothermie, ook wel aardwarmte genoemd.

Aardwarmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas. Het zou ongeveer 30 procent van de huidige warmtevraag kunnen leveren. Door gemeenten en andere partijen te informeren, stimuleren en door kennis te delen, zijn in de toekomst hele wijken van aardwarmte te voorzien. Met onderzoeken wordt er meer bekend over de potentie van aardwarmte in de ondergrond van de MRA-gemeenten. Zij kunnen met hulp van de eigen Transitievisie Warmte en ondersteuning vanuit de provincie met onder meer de handreiking en verder opgedane kennis een afgewogen keuze maken om aardwarmte als alternatief voor aardgas en als duurzame energiebron daar waar zinvol en mogelijk in te zetten.

Beeldbank

Video's

Wat is aardwarmte precies?

Aardwarmte of geothermie komt uit grote diepte. Deze warmte wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. De warmte wordt uit het water gehaald om woningen, gebouwen of kassen te verwarmen, waarna het afgekoelde water via een pomp weer terugstroomt in dezelfde aardlaag, waarna het weer opwarmt.

Klik hier voor de Q&A Onderzoekboring naar aardwarmte.

Heb je een vraag over geothermie?

Neem contact op met Robertjan Spaans.