Kernboodschap

De provincie Noord-Holland stimuleert gemeenten om klimaatneutraal te worden door gebruik te maken van nieuwe energiebronnen zoals geothermie ook wel aardwarmte genoemd. Aardwarmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas. Het zou ongeveer 30 procent van de huidige warmtevraag kunnen leveren.

Boodschap warmtetransitie

We zoeken alternatieven voor aardgas om woningen te verwarmen. Zo ziet de provincie kansen voor aardwarmte om hele wijken mee te verwarmen.

Taglines

Aardwarmte is een duurzame bron van warmte en is altijd betrouwbaar.

Het verhaal

Om klimaatverandering tegen te gaan is de ambitie van Noord-Holland om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Met duurzame energie en energiebesparing neemt de CO2 uitstoot af. De provincie stimuleert gemeenten om klimaatneutraal te worden door gebruik te maken van nieuwe energiebronnen zoals geothermie, ook wel aardwarmte genoemd.

Aardwarmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas. Het zou ongeveer 30 procent van de huidige warmtevraag kunnen leveren. Door gemeenten en andere partijen te informeren, stimuleren en door kennis te delen, zijn in de toekomst hele wijken van aardwarmte te voorzien. Met onderzoeken wordt er meer bekend over de potentie van aardwarmte in de ondergrond van de MRA-gemeenten. Zij kunnen met hulp van de eigen Transitievisie Warmte en ondersteuning vanuit de provincie met onder meer de handreiking en verder opgedane kennis een afgewogen keuze maken om aardwarmte als alternatief voor aardgas en als duurzame energiebron daar waar zinvol en mogelijk in te zetten.

Beeldbank

Video's

Q&A Onderzoekboring naar aardwarmte

Wat is aardwarmte precies?

Aardwarmte of geothermie komt uit grote diepte. Deze warmte wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. De warmte wordt uit het water gehaald om woningen, gebouwen of kassen te verwarmen, waarna het afgekoelde water via een pomp weer terugstroomt in dezelfde aardlaag, waarna het weer opwarmt.

Heb je een vraag over geothermie?

Neem contact op met Robertjan Spaans.