In opdracht van de provincie Noord-Holland is de website van het Servicepunt Duurzame Energie verbreed met het thema Toekomstbestendig bouwen. Dit onderdeel van de website wordt beheerd door Stichting C-creators.

Subthema's

Circulair ontwerpen
Circulair renoveren
Urban mining
Biobased materialen
Circulair inkopen
Installaties
Digitalisering
Meten van circulariteit
Business case
Heb je een vraag over toekomstbestendig bouwen?

Neem contact op met Vera van Maaren.