Goed nieuws! De tender voor HIRB-subsidie 2018 gaat op 2 april open voor het aanvragen van fysieke maatregelen. Let op, er is meer mogelijk dan vorig jaar!

1. Fysieke maatregelen (€ 2.100.000) (HIRB-subsidie)

Hiervoor kan subsidie aangevraagd worden voor fysieke maatregelen ten behoeve van de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en fysieke maatregelen ten behoeve van de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden. de procesmaatregelen die daarmee verband houden De subsidieverlening gaat via een tender, projecten worden beoordeeld en gescoord volgens de rangschikkingscriteria. De regeling staat ook open voor havenbedrijven. Belangrijke wijzigingen dit jaar zijn, dat er nu ook een aanvraag ingediend kan worden voor procesmaatregelen en er is een wijziging in de rangschikkingscriteria. Klik hier voor meer informatie.

De prioriteitenlijsten zijn in overleg met gemeenten aangepast in het programma en geven een overzicht van de verouderde bedrijventerreinen die in aanmerking komen voor HIRB subsidie. De tender opent 2 april en sluit 26 april.

– Het is mogelijk om ook nog aanvraag indienen voor onderstaande regeling. –

2. Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties (OTW)

Met deze regeling wordt ingezet op het ondersteunen van processen op 3 thema’s:

  • Beheer bedrijventerreinen
  • Duurzame Maatregelen op bedrijventerreinen
  • Transformatie van bedrijventerreinen en kantoren
  • Digitale infrastructuur

Het doel van deze ondersteuning is dat gemeenten en bedrijven hierdoor maatregelen kunnen nemen om de bedrijven en bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en houden.

De subsidieregeling werkt op volgorde van ontvangst, projecten kunnen subsidie aanvragen totdat het subsidieplafond is bereikt.

Wist u dat er dit jaar een leuk HIRB magazine opgemaakt is. Klik hier om deze te bekijken. Meer informatie over de subsidieregelingen en de aanvraagformulieren is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland: www.noord-holland.nl via het Digitaal Loket, onderdeel Actuele subsidies.

 

Terug naar de pagina Duurzame bedrijventerreinen <<