In de regio Noord Holland Noord werken de 17 gemeenten, het Duurzaam Bouwloket, de RUD en het Servicepunt Duurzame Energie samen aan een van de communicatieboodschappen van de energietransitie; de boodschap ‘we gaan van het Lees verder…

In de regio Noord Holland Noord werken de 17 gemeenten, het Duurzaam Bouwloket, de RUD en het Servicepunt Duurzame Energie samen aan een van de communicatieboodschappen van de energietransitie; de boodschap ‘we gaan van het Lees verder…

In Zwolle, Amsterdam, Dordrecht en Eindhoven vonden bijeenkomsten plaats over de Leidraad Transitievisie Warmte. Het ministerie van EZK, het Planbureau voor de Leefomgeving en de gemeente Utrecht namens VNG gaven een toelichting op deze leidraad. Lees verder…

In Zwolle, Amsterdam, Dordrecht en Eindhoven vonden bijeenkomsten plaats over de Leidraad Transitievisie Warmte. Het ministerie van EZK, het Planbureau voor de Leefomgeving en de gemeente Utrecht namens VNG gaven een toelichting op deze leidraad. Lees verder…

Duurzame warmte in de gebouwde omgeving is het gesprek van de dag. Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte opleveren en woningcorporaties zijn bezig met de verduurzaming van hun vastgoed. Er wordt veel over Lees verder…

Duurzame warmte in de gebouwde omgeving is het gesprek van de dag. Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte opleveren en woningcorporaties zijn bezig met de verduurzaming van hun vastgoed. Er wordt veel over Lees verder…

In het voorjaar zal naar verwachting een nieuwe inschrijfronde open gaan voor de subsidie voor proeftuinen aardgasvrije wijken. Deze subsidie is bedoeld voor de financiering van de onrendabele top. De grote vraag daarbij luidt natuurlijk: Lees verder…

In het voorjaar zal naar verwachting een nieuwe inschrijfronde open gaan voor de subsidie voor proeftuinen aardgasvrije wijken. Deze subsidie is bedoeld voor de financiering van de onrendabele top. De grote vraag daarbij luidt natuurlijk: Lees verder…

Parallel aan de landelijke onderhandelingen voor het Klimaatakkoord, is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s. De provincie Noord-Holland bestaat uit 2 van deze regio’s: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Deze laatste regio is feitelijk de MRA Lees verder…

Parallel aan de landelijke onderhandelingen voor het Klimaatakkoord, is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s. De provincie Noord-Holland bestaat uit 2 van deze regio’s: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Deze laatste regio is feitelijk de MRA Lees verder…

De Tweede Kamer heeft op 20 december 2018 ingestemd met een amendement op de Crisis- en Herstelwet (Transitiewet Omgevingsrecht). De Gaswet wordt nu opgenomen in lijst van wetten waar als vorm van experiment van mag Lees verder…

De Tweede Kamer heeft op 20 december 2018 ingestemd met een amendement op de Crisis- en Herstelwet (Transitiewet Omgevingsrecht). De Gaswet wordt nu opgenomen in lijst van wetten waar als vorm van experiment van mag Lees verder…

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen en Andersson Elffers Felix.

Agenda

Betrekken van en samenwerken met bewoners, partners en collega’s vanuit je regierol in de energietransitie

Start datum: 26 juni 2019

Eind datum: 8 juli 2019

Locatie: Hoorn, Beverwijk, Bussum

Betrekken van en samenwerken met bewoners, partners en collega’s vanuit je regierol in de energietransitie

Hoe neem je bewoners (huurders én particulieren), samenwerkingspartners en je eigen organisatie, van collega ambtenaar tot raad mee in deze transitie? Hoe krijg je ze in de actiemodus? En hoe zorg je ervoor dat de energietransitie niet een opgave is die eenzijdig door jou wordt opgepakt? Deze vragen zullen we behandelen

In deze sessie zullen handelingsperspectieven worden geboden rondom de thema’s participatie, communicatie, gedrag en het creëren van betrokkenheid. De stap in de energietransitie ‘opstellen wijkuitvoeringsplannen’ staat hierbij centraal maar de sessie biedt ook inzichten voor de andere stappen in de energietransitie zoals het opstellen van de RES en warmtetransitie plannen.

We verkennen het onderwerp samenwerking vanuit het gedachtegoed van de ‘3e succesfactor’, ontwikkeld aan de Nyenrode Business Universiteit door prof. dr. ir. Anke van Hal, de perspectieven. In deze sessie gaan we aan de slag met praktijkvoorbeelden die ons leren welke elementen we nodig hebben in de samenwerking. Met inzichten en lessen uit de praktijk ervaren we het vormgeven van samenwerking in de energietransitie met behulp van vier op de praktijk gebaseerde wijktypen.

Hoorn: woensdag 26 juni (09:00 – 12:00) – RUD NHN, Dampten 2, Hoorn

Bussum: donderdag 4 juli 2019 (14:00 – 17:00) – Regiokantoor G&V: Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum. Zaal: Dijkzaal (2e etage)

Beverwijk: maandag 8 juli 2019 (9:00 – 12:00) – Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b, Beverwijk , Ruimte 0.2

Klik hier voor de uitnodigingen van Hoorn, Beverwijk en Bussum. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@servicepuntde.nl.

Kennissessie Bronnen voor Warmtenetten; Geothermie en Aquathermie

Start datum: 2 juli 2019

Eind datum: 8 juli 2019

Kennissessie Bronnen voor Warmtenetten; Geothermie en Aquathermie

Tijdens deze kennissessie praten we je bij over wat geo- en aquathermie is en hoe je het kunt inzetten als warmtebron. Ook nemen we je mee in de verschillende vraagstukken rondom deze twee typen duurzame bronnen, zoals: Waar en wanneer kan ik welke bron inzetten? Wat zijn de verschillen tussen aqua- en geothermie? Wat is de financiële en technische toepasbaarheid van de bronnen en waar bevinden zich deze bronnen? Wanneer zijn de bronnen beschikbaar en welke onderzoeken lopen er? Welke stakeholders heb ik bij de inzet van deze bronnen nodig? Ook leggen we de relatie met de aanleg van warmtenetten.

We gaan met experts en elkaar op zoek naar de antwoorden. Na deze kennissessie heb je een beeld of aqua-en geothermie potentiële bronnen zijn in jouw gemeente en ben je op de hoogte van de actualiteiten rond de inzet van deze bronnen.

Hilversum: dinsdag 2 juli 2019 (14:00 – 17:00) – Raadhuis Hilversum, Raadzaal, Dudokpark 1, Hilversum 

Beverwijk: maandag 8 juli 2019 (14:00 – 17:00) – Gemeentehuis Medemblik, Raadzaal, Dick Ketlaan 21, Wognum

Voor meer info en aanmelden: klik hier voor Hilversum en hier voor Wognum.

Complete agenda

Nieuwsbrief

Geef je op voor de nieuwsbrief