Servicepunt Duurzame Energie

Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) ondersteunt gemeenten, regio’s en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt deelt kennis en ervaringen, biedt expertise en is gangmaker voor het onderlinge gesprek. Signaleren we gemeente-overstijgende vraagstukken, dan pakken we die op. 

Je kunt bij ons terecht voor het volgen van kennisbijeenkomsten, voor praktijkgerichte leertrajecten (leerlabs), voor 1-op-1 advies en voor praktische tools en kennisproducten. Het leren van projecten en ervaringen uit de praktijk staat centraal, want samen komen we verder.

HANDREIKING: Energiebesparingsprogramma
Handreiking Energiebesparingsprogramma

Deze handreiking biedt een structuur met de belangrijkste bouwstenen voor het opstellen van het Energiebesparingsprogramma. Dit product helpt bovendien bij het opstellen van de aanvraag Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatieprogramma.

Format Energiebesparingsprogramma
Format Energiebesparingsprogramma

Deze tool helpt gemeenten om hun doelstellingen (denk aan het isoleren van woningen en/of bouwdelen) te bepalen en doelgroepen in kaart te brengen. Bovendien kan er programmalijn of doelgroep een activiteiten/instrument worden gekozen die weer te koppelen is aan de doelstellingen. Ook helpt deze tool bij de financiering vanuit verschillende budgetten in kaart te brengen en de capaciteit per programmalijn/activiteit te bepalen.

304709 Presentatie_PNH_infographic_Aardwarmte_20220187_PNH. (1)
TOOLKIT: Aardwarmte

De toolkit Aardwarmte is speciaal ontwikkeld voor de communicatie rondom aardwarmte. Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is een nieuwe lokale duurzame en betrouwbare warmtebron.

Zonnepanelen op woningen in Amsterdam Noord
Energieadvies Lintbebouwing Aalsmeer

In samenwerking met E-Trias en Woningwaard heeft gemeente Aalsmeer onlangs een pilottraject uitgevoerd gericht op energieadviezen voor koopwoningen in de lintbebouwing. 

Zonnepanelen bestaande bouw
Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je hieronder aan via de oranje knop.

AGENDA

Nieuw: ‘Benen-op-tafel’ sessies: in gesprek met collega-gemeenten

Startdatum: 9 mei 2023
Einddatum: 6 juni 2023
Tijd: 16:00 - 17:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders warmtetransitie
Woning isoleren

Hoe doen andere gemeenten dat? Hoe hebben zij het wél voor elkaar gekregen? Wat zijn hun ervaringen met ..?

Uit de bijeenkomsten die we organiseren, blijkt elke keer weer dat er een grote behoefte is aan interactie. Daarom organiseren we bij deze een nieuwe vorm waarin kennis, ervaringen en inzichten kunnen worden uitgewisseld: de ‘Benen-op-tafel’ sessies.

Wat houdt dat in? We organiseren digitale sessies waarin je als gemeente in gesprek kunt gaan met collega’s van andere Noord-Hollandse gemeenten. Een vorm van Intervisie dus, met een ontspannen, informeel en open karakter.

  • 6 juni (16:00 – 17:00) – Isoleren – doe-het-zelf-aanpak

Derde Tafel voor Aquathermie Noord-Holland

Datum: 8 juni 2023
Tijd: 13:15 - 16:30
Locatie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, Heerhugowaard
Doelgroep: professionals (gemeenteambtenaren, projectontwikkelaars, energiecoöperaties, woningcorporaties) die zoeken naar de mogelijkheden die aquathermie kan bieden in hun gemeente of daar al mee bezig zijn
Aquathermie

Wil je ook met warmte uit water – oftewel Aquathermie – aan de slag? Zie je mogelijkheden en wil je vervolgstappen zetten? Of wil je meer te weten komen over aquathermie en leren hoe je kansen als haalbaar kan bestempelen? Tijdens de derde Tafel voor Aquathermie gaan we hierover in gesprek, delen we praktijkvoorbeelden en helpen we je samen met de waterschappen uit de provincie verder op weg.

Op 8 juni nemen we jullie mee in de (on)mogelijkheden van aquathermie op dit moment, presenteren we een onderzoek uit Vlieland waaruit aquathermie kansrijk blijkt en gaan we – aan de hand van ingebrachte casussen (van o.a. Enkhuizen) – met elkaar in gesprek over wat ervoor nodig is om kansen voor aquathermie in de gebouwde omgeving verder te brengen.

Inloop: 13:15 | Programma: 14:00 – 16:30 | Borrel: 16:30 – 17:30

Doelgroepen energiebesparing in beeld
DATATOOL: Doelgroepen energiebesparing in beeld

Gebruik deze tool om inzicht te krijgen in doelgroepen voor isolatie- of energiebesparingsacties.

TOOLKIT: Wijkaanpak aardgasvrij
TOOLKIT: Wijkaanpak

Het Servicepunt heeft een generieke Toolkit ontwikkeld. De toolkit geeft houvast bij jouw wijkaanpak en is zowel toepasbaar op wijken waar een collectieve warmte-oplossing geschikt lijkt als wijken die vragen om individuele warmte-oplossingen. 

Het Servicepunt Duurzame Energie

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen, Andersson Elffers Felix, 5plus1 en Frisse Blikken.