Met trots presenteren we hierbij ons vierde en laatste jaarplan van deze aanbestedingsperiode. Wat drie jaar geleden begon als een buitengewoon boeiend avontuur heeft nog niets van zijn aantrekkingskracht verloren. De energietransitie, en in het Lees verder…

Met trots presenteren we hierbij ons vierde en laatste jaarplan van deze aanbestedingsperiode. Wat drie jaar geleden begon als een buitengewoon boeiend avontuur heeft nog niets van zijn aantrekkingskracht verloren. De energietransitie, en in het Lees verder…

Reint Jan Renes (lector Psychologie voor een Duurzame Stad) en Anke van Hal (hoogleraar Sustainable Building and Development) hebben beiden een eigen visie op de energietransitie. Waar Anke vooral uitgaat van een brede integrale aanpak, Lees verder…

Reint Jan Renes (lector Psychologie voor een Duurzame Stad) en Anke van Hal (hoogleraar Sustainable Building and Development) hebben beiden een eigen visie op de energietransitie. Waar Anke vooral uitgaat van een brede integrale aanpak, Lees verder…

In Almere Haven gaat de aankomende 5 a 10 jaar groot onderhoud plaatsvinden. Het riool is aan vervanging toe. Anja de Graaff: ‘De grond gaat sowieso open en we moeten dus van het momentum gebruik Lees verder…

In Almere Haven gaat de aankomende 5 a 10 jaar groot onderhoud plaatsvinden. Het riool is aan vervanging toe. Anja de Graaff: ‘De grond gaat sowieso open en we moeten dus van het momentum gebruik Lees verder…

Als het goed is heeft u bijgaand bericht van het ECW gehad. Hierin worden 2 routes aangegeven om data aan te leveren. In Noord-Holland volgen we route 1 en zal de provincie namens de gemeente Lees verder…

Als het goed is heeft u bijgaand bericht van het ECW gehad. Hierin worden 2 routes aangegeven om data aan te leveren. In Noord-Holland volgen we route 1 en zal de provincie namens de gemeente Lees verder…

Op 19 november informeerde Minister Knops gemeenten over de tweede uitvraag voor proeftuinen Aardgasvrije Wijken. De aanvraag moet voor 1 april 2020 worden ingediend en er is landelijk plek voor ongeveer 25 proeftuinen. De criteria Lees verder…

Op 19 november informeerde Minister Knops gemeenten over de tweede uitvraag voor proeftuinen Aardgasvrije Wijken. De aanvraag moet voor 1 april 2020 worden ingediend en er is landelijk plek voor ongeveer 25 proeftuinen. De criteria Lees verder…

Charlotte Bakker werkt als programmamanager Duurzame stad aan de energietransitie bij de gemeente Hoorn. Het programma heeft als doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2040. Bakker: ‘‘Begin 2017 zijn we gestart met opstellen van de Lees verder…

Charlotte Bakker werkt als programmamanager Duurzame stad aan de energietransitie bij de gemeente Hoorn. Het programma heeft als doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2040. Bakker: ‘‘Begin 2017 zijn we gestart met opstellen van de Lees verder…

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen en Andersson Elffers Felix.

Agenda

Ontbijtsessies ‘Energietransitie, de technologie voorbij’

Start datum: 26 november 2019

Eind datum: 19 mei 2020

Tijd: 08:00 - 10:00

Locatie: Circl, Amsterdam

Energie Nederland

In deze reeks ontbijtsessies kijken we vanuit een breder maatschappelijk perspectief naar de energietransitie. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Hoe kan de energietransitie drager zijn van (gewenste) sociaal-maatschappelijke veranderingen?’ en ‘Wat is de invloed van de transitie op maatschappelijke vraagstukken als betaalbaarheid, gedragsverandering en stadsvernieuwing?’

Dinsdag 8 oktober 2019: Betaalrisico of energiearmoede?
Wat is de invloed van de energietransitie op de betaalbaarheid voor huishoudens en hoe houden we het betaalbaar voor iedereen?

Dinsdag 26 november 2019: Sociale innovatie
Hoe kunnen we met sociale innovaties de burger bij de energietransitie betrekken?

Dinsdag 21 januari 2020: RES en aardgasvrij wonen
De thuissituatie wordt aargasvrij. Wat komt daarbij kijken voor consumenten en hoe kunnen gemeenten hun strategie daarop aanpassen?

Dinsdag 10 maart 2020: Energielandschappen van de toekomst
Hoe passen we duurzame energie optimaal in onze leefomgeving in en vermijden we ‘landschapspijn’?

Dinsdag 19 mei 2020: Gedragsverandering zonder pijn?
Het Klimaatakkoord zet in op het verleiden tot duurzamer gedrag. Is dit mogelijk; een transitie zonder pijn?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Platform Aardgasvrije Pioniers

Start datum: 16 januari 2020

Eind datum: 28 mei 2020

Locatie: Zaandijk & Online

Logo Servicepunt

16-jan: Bijeenkomst Zaandijk – thema: Financiële/Economische dilemma’s
13-feb: Online sessie  Online – thema: Organisatorisch
19-mrt: Bijeenkomst Zaandijk – thema: Organisatorisch
16-apr: Online sessie Online – thema: Juridisch/Wettelijk
28-mei: Bijeenkomst Zaandijk – thema: Juridisch/Wettelijk

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden bij het Platform Aardgasvrije Pioniers? Neem dan contact op door te mailen naar L.Askari@aef.nl. 

Landelijke congres Aardgasvrije Wijken

Datum: 23 januari 2020

Tijd: 11:45 - 16:00

Locatie: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein

PAW

Noteer vast donderdag 23 januari 2020 in de agenda. Dan organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken het eerste Congres Aardgasvrije Wijken. Over het –uitgebreide- programma en de locatie volgt na de zomer meer informatie. De thema’s communicatie en participatie zullen ruim aan bod komen.

Het congres biedt actuele informatie en inzichten, met volop gelegenheid om te netwerken. Na intekenen ontvang je in november de definitieve uitnodiging met mogelijkheid tot registreren.

Klik hier voor meer informatie en hier om je aan te melden.

Complete agenda

Nieuwsbrief

Geef je op voor de nieuwsbrief