Charlotte Bakker werkt als programmamanager Duurzame stad aan de energietransitie bij de gemeente Hoorn. Het programma heeft als doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2040. Bakker: ‘‘Begin 2017 zijn we gestart met opstellen van de Lees verder…

Charlotte Bakker werkt als programmamanager Duurzame stad aan de energietransitie bij de gemeente Hoorn. Het programma heeft als doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2040. Bakker: ‘‘Begin 2017 zijn we gestart met opstellen van de Lees verder…

De Rivierenwijk-Zuid in Heerhugowaard staat al een tijdje op de rol voor herinrichting. Alle straten gaan hier open, omdat er een nieuwe riolering moet worden aangelegd. ‘Dat maakt deze wijk interessant voor de aanleg van Lees verder…

De Rivierenwijk-Zuid in Heerhugowaard staat al een tijdje op de rol voor herinrichting. Alle straten gaan hier open, omdat er een nieuwe riolering moet worden aangelegd. ‘Dat maakt deze wijk interessant voor de aanleg van Lees verder…

Hoe nemen we de burger mee in de klimaattransitie? Wat is daarvoor nodig? En wat zijn de grootste obstakels? Een interview met Reint Jan Renes, lector Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Lees verder…

Hoe nemen we de burger mee in de klimaattransitie? Wat is daarvoor nodig? En wat zijn de grootste obstakels? Een interview met Reint Jan Renes, lector Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Lees verder…

Wilt u huiseigenaren in uw gemeente helpen om energie te besparen? Als gemeente kunt u van 9 oktober tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling reductie energiegebruik (RRE). Lees verder…

Wilt u huiseigenaren in uw gemeente helpen om energie te besparen? Als gemeente kunt u van 9 oktober tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling reductie energiegebruik (RRE). Lees verder…

De regio Noord-Holland Zuid (NHZ) strekt zich uit van IJmuiden tot Hilversum en van de Beemster tot aan Haarlemmermeer en is één van de meest diverse regio’s van Nederland. Van beschermde natuurgebieden, luchthavens, zeehavens en Lees verder…

De regio Noord-Holland Zuid (NHZ) strekt zich uit van IJmuiden tot Hilversum en van de Beemster tot aan Haarlemmermeer en is één van de meest diverse regio’s van Nederland. Van beschermde natuurgebieden, luchthavens, zeehavens en Lees verder…

Nederland gaat van het aardgas af. Fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame energiebronnen. Die transitie gaat niet zonder slag of stoot. Stof tot discussie is er genoeg. Energietransities die Nederland in het verleden doormaakte leveren Lees verder…

Nederland gaat van het aardgas af. Fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame energiebronnen. Die transitie gaat niet zonder slag of stoot. Stof tot discussie is er genoeg. Energietransities die Nederland in het verleden doormaakte leveren Lees verder…

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen en Andersson Elffers Felix.

Agenda

Bijeenkomst provincie Noord-Holland: Ronde van Nederland

Datum: 30 oktober 2019

Tijd: 9:00 - 17:00

Locatie: Provinciehuis, Dreef 3, Haarlem

Logo PNH

Op 30 oktober organiseren de provincie Noord-Holland, het Servicepunt Duurzame Energie, het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) een bijeenkomst naar aanleiding van de leidraad transitievisie warmte en de tweede uitvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken. De bijeenkomst is gericht op die mensen die binnen jullie gemeenten betrokken zijn bij het de transitie naar aardgasvrije wijken.
 
Tijdens de bijeenkomst zal het ECW de leidraad en doorrekeningen van het PBL toelichten die eind september beschikbaar komen. Wij zullen ervaringen delen vanuit de eerste ronde proeftuinenuitvraag. Ook zullen we aan de hand van de evaluatie van de eerste ronde alvast uitkijken naar de opzet en criteria voor de tweede uitvraag.

Daarnaast zullen we stilstaan bij de subsidie van de Provincie om te komen tot wijkuitvoeringsplannen. En is er gelegenheid om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Hier vind je ook de laatste informatie over de (verschoven) tijdlijnen voor aanvragen van een proeftuinsubsidie.

De bijeenkomst vindt plaats op 30 oktober van 9 tot 17 uur in het Provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem (zaal: Johan Remkeszaal). De dag zal worden begeleid door Maarten van Poelgeest. Klik hier om je aan te melden. 

Inspiratie-bijeenkomst: technische innovaties voor aardgasvrije wijken

Datum: 6 november 2019

Tijd: 13:00 - 17:00

Locatie: Het Huis Utrecht, (Boorstraat 107)

PAW

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met RVO en TKI Urban Energy een inspiratiemiddag over marktrijpe innovaties die toegepast kunnen worden in aardgasvrije wijken. De middag is bedoeld voor mensen die bij of namens gemeenten bezig zijn met een wijk van het aardgas brengen, bijvoorbeeld via Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Wijken die van het aardgas af willen maken een afweging tussen verschillende technische alternatieven. Welke technische innovaties kunnen u helpen met uw plannen?

Na de plenaire aftrap is er tijd voor deelsessies. U kiest er twee uit de volgende vijf:

  • All-electric innovaties in rijwoningen
  • All-electric innovaties in hoogbouw
  • Innovaties op het gebied van warmtenetten en kleinschalige collectieve warmte
  • Ontwikkelingen rond alternatief gas
  • Nieuwe digitale beslistools, participatie en betere besluitvorming

Klik hier om je aan te melden.

PAW

Donderdag 23 januari 2020 organiseert PAW het eerste Nationaal Congres Aardgasvrije Wijken. Over het programma en de locatie volgt snel meer informatie. Het congres biedt actuele informatie, inzichten en volop gelegenheid om te netwerken.

Via deze link kun je je alvast voorinschrijven en ontvang je in november een definitieve uitnodiging met mogelijkheid tot registeren.

Complete agenda

Nieuwsbrief

Geef je op voor de nieuwsbrief