Servicepunt Duurzame Energie

Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) ondersteunt gemeenten, regio’s en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt deelt kennis en ervaringen, biedt expertise en is gangmaker voor het onderlinge gesprek. Signaleren we gemeente-overstijgende vraagstukken, dan pakken we die op. 

Je kunt bij ons terecht voor het volgen van kennisbijeenkomsten, voor praktijkgerichte leertrajecten (leerlabs), voor 1-op-1 advies en voor praktische tools en kennisproducten. Het leren van projecten en ervaringen uit de praktijk staat centraal, want samen komen we verder.

INFORMATIEBLAD en ROUTEPLANNER: Soortenmanagementplan (SMP)
INFORMATIEBLAD en ROUTEPLANNER: Soortenmanagementplan (SMP)

Deze handreiking biedt een structuur met de belangrijkste bouwstenen voor het opstellen van het Energiebesparingsprogramma. Dit product helpt bovendien bij het opstellen van de aanvraag Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatieprogramma.

FORMAT: Energiebesparingsprogramma
Format Energiebesparingsprogramma

Deze tool helpt gemeenten om hun doelstellingen (denk aan het isoleren van woningen en/of bouwdelen) te bepalen en doelgroepen in kaart te brengen. Bovendien kan er programmalijn of doelgroep een activiteiten/instrument worden gekozen die weer te koppelen is aan de doelstellingen. Ook helpt deze tool bij de financiering vanuit verschillende budgetten in kaart te brengen en de capaciteit per programmalijn/activiteit te bepalen.

304709 Presentatie_PNH_infographic_Aardwarmte_20220187_PNH. (1)
TOOLKIT: Aardwarmte

De toolkit Aardwarmte is speciaal ontwikkeld voor de communicatie rondom aardwarmte. Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is een nieuwe lokale duurzame en betrouwbare warmtebron.

Zonnepanelen op woningen in Amsterdam Noord
Energieadvies Lintbebouwing Aalsmeer

In samenwerking met E-Trias en Woningwaard heeft gemeente Aalsmeer onlangs een pilottraject uitgevoerd gericht op energieadviezen voor koopwoningen in de lintbebouwing. 

Zonnepanelen bestaande bouw
Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je hieronder aan via de oranje knop.

Vijfde Tafel voor Aquathermie Noord-Holland

Datum: 18 april 2024
Tijd: 13:30 - 17:00
Locatie: Stadhuis Zaanstad, Stadhuisplein 100, Zaandam
Doelgroep: Professionals (gemeenteambtenaren, projectontwikkelaars, energiecoöperaties, woningcorporaties) die zoeken naar de mogelijkheden die aquathermie kan bieden in hun gemeente of daar al mee bezig zijn
Derde Tafel voor Aquathermie Noord-Holland

Tijdens de Vijfde Tafel voor Aquathermie Noord-Holland gaan we in op het realiseren van aquathermie bij nieuwbouwprojecten. Hierin bespreken we welke energievoorziening passend is bij de verschillende vormen van nieuwbouwprojecten, hoe je aan de slag kunt gaan met het realiseren van de meest optimale energievoorziening en de rol die aquathermie kan spelen. We delen praktijkvoorbeelden en helpen je samen met de waterschappen uit de provincie verder op weg.

Webinar: Stichting Actienetwerk GasTerug: inspirerende pilots energiebesparing

Datum: 25 april 2024
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders energietransitie en duurzaamheid en andere geïnteresseerde organisaties
Woning isoleren

Stichting Actienetwerk GasTerug heeft als doel heeft om tegen 2030 50% energie te besparen in 30 gemeenten in Noord-Holland en Flevoland. Het actienetwerk is een samenwerking tussen bedrijven, overheden, brancheorganisaties en ngo’s. Sinds de start in april 2022 zijn er veel lessen opgedaan.

Tijdens deze middag laat Raymond Israël zien met welke concrete pilots en initiatieven GasTerug bijdraagt aan energiebesparing (o.a. witte daken, verduurzamen kantoorgebouwen en gedragsbeïnvloeding en duurzaamheid). Monique Uppelschoten van gemeente Almere vertelt over hun ervaringen met de aanpak om kantoorgebouwen te verduurzamen.

Vervolgens vertelt Robert Duiveman hoe het Actienetwerk met doorbraaktafels ondersteunt bij het oplossen van knelpunten op het gebied van energiebesparing. En hoe zij in deze projecten samenwerken met gemeenten, bedrijven en andere stakeholders. Tot slot gaan we met de deelnemers in gesprek over hoe je met het Actienetwerk zou kunnen samenwerken.

AGENDA
Doelgroepen energiebesparing in beeld
DATATOOL: Doelgroepen energiebesparing in beeld

Gebruik deze tool om inzicht te krijgen in doelgroepen voor isolatie- of energiebesparingsacties.

TOOLKIT: Wijkaanpak aardgasvrij
TOOLKIT: Wijkaanpak

Het Servicepunt heeft een generieke Toolkit ontwikkeld. De toolkit geeft houvast bij jouw wijkaanpak en is zowel toepasbaar op wijken waar een collectieve warmte-oplossing geschikt lijkt als wijken die vragen om individuele warmte-oplossingen. 

Het Servicepunt Duurzame Energie

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Arcadis, Andersson Elffers Felix, 5plus1 en Frisse Blikken