Servicepunt Duurzame Energie

Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) ondersteunt gemeenten, regio’s en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt deelt kennis en ervaringen, biedt expertise en is gangmaker voor het onderlinge gesprek. Signaleren we gemeente-overstijgende vraagstukken, dan pakken we die op. 

Je kunt bij ons terecht voor het volgen van kennisbijeenkomsten, voor praktijkgerichte leertrajecten (leerlabs), voor 1-op-1 advies en voor praktische tools en kennisproducten. Het leren van projecten en ervaringen uit de praktijk staat centraal, want samen komen we verder.

INFOGRAPHIC: Subsidiestromen (v1.0)

Deze interactieve PDF geeft een overzicht van de regelingen met betrekking tot woningisolatie en energiearmoede bestemd voor gemeenten.

DATATOOL: Doelgroepen energiebesparing in beeld

Gebruik deze tool om inzicht te krijgen in doelgroepen voor isolatie- of energiebesparingsacties.

TOOLKIT: Wijkaanpak aardgasvrij
TOOLKIT: Wijkaanpak

Het Servicepunt heeft een generieke Toolkit ontwikkeld. De toolkit geeft houvast bij jouw wijkaanpak en is zowel toepasbaar op wijken waar een collectieve warmte-oplossing geschikt lijkt als wijken die vragen om individuele warmte-oplossingen. 

Agenda
Agenda

Webinar: Uitvoeren SPUK-plannen – Welke hulp is er voor gemeenten beschikbaar?

Datum: 29 september 2022
Tijd: 13:00 - 14:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsadviseurs duurzaamheid en communicatie, sociaal domein en intermediaire organisaties zoals het energieloket, de voedselbank en woningcorporaties
NH016695 – groot

Duurzaam Bouwloket organiseert samen met Regionaal Energieloket en het Servicepunt Duurzame Energie het webinar ‘Uitvoeren SPUK-plannen – Welke hulp is er voor gemeenten beschikbaar?’.

Bewonersplatform energiearmoede – Duurzaam Bouwloket

Duurzaam Bouwloket heeft dit platform voor bewoners ontwikkeld waarop ze eenvoudig verschillende vormen van ondersteuning kunnen krijgen. Aan de aanbodzijde worden (lokale) aanbieders gekoppeld via een open platform. Het platform biedt flexibiliteit voor gemeenten ten aanzien van het benaderen van de doelgroep en vergaande ontzorging voor gemeenten wat betreft de SiSa verantwoording van de inzet van de SPUK-gelden.

Landelijke ondersteuningsstructuur energiefixers – Regionaal Energieloket (REL)

Een aantal partijen werkt aan een voorstel om regionaal en landelijk energiefixers te werven, screenen, trainen en nog dit stookseizoen in te zetten bij gemeenten. 

Webinar: Buurkracht: buren als krachtige partner voor gemeenten

Datum: 6 oktober 2022
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders warmtetransitie
Buurkracht

In dit webinar vertelt Buurkracht over haar aanpak, die uitgaat van de kracht van buren. Actieve wijkbewoners die – begeleid door Buurkracht – de rest van de wijk ‘aan’ zetten. De buurtbegeleiders van Buurkracht hebben op deze manier al meer dan 600 buurten ‘aan’ gezet. Een aanpak die niet alleen werkt in wijken met een ‘volle accu’. Maar ook in wijken met – financieel – kwetsbare bewoners.

Complete agenda

Zonnepanelen bestaande bouw
Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je hieronder aan via de oranje knop.

DATATOOL: TVW-viewer

Deze kaart toont de huidige status van de Transitievisie Warmte (TVW) per gemeente in de provincie Noord-Holland. 

Energieneutraal in 2050

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen, Andersson Elffers Felix, 5plus1 en Frisse Blikken.