Servicepunt Duurzame Energie

Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) ondersteunt gemeenten, regio’s en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt deelt kennis en ervaringen, biedt expertise en is gangmaker voor het onderlinge gesprek. Signaleren we gemeente-overstijgende vraagstukken, dan pakken we die op. 

Je kunt bij ons terecht voor het volgen van kennisbijeenkomsten, voor praktijkgerichte leertrajecten (leerlabs), voor 1-op-1 advies en voor praktische tools en kennisproducten. Het leren van projecten en ervaringen uit de praktijk staat centraal, want samen komen we verder.

INFORMATIEBLAD en ROUTEPLANNER: Soortenmanagementplan (SMP)
INFORMATIEBLAD en ROUTEPLANNER: Soortenmanagementplan (SMP)

Deze handreiking biedt een structuur met de belangrijkste bouwstenen voor het opstellen van het Energiebesparingsprogramma. Dit product helpt bovendien bij het opstellen van de aanvraag Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatieprogramma.

FORMAT: Energiebesparingsprogramma
Format Energiebesparingsprogramma

Deze tool helpt gemeenten om hun doelstellingen (denk aan het isoleren van woningen en/of bouwdelen) te bepalen en doelgroepen in kaart te brengen. Bovendien kan er programmalijn of doelgroep een activiteiten/instrument worden gekozen die weer te koppelen is aan de doelstellingen. Ook helpt deze tool bij de financiering vanuit verschillende budgetten in kaart te brengen en de capaciteit per programmalijn/activiteit te bepalen.

304709 Presentatie_PNH_infographic_Aardwarmte_20220187_PNH. (1)
TOOLKIT: Aardwarmte

De toolkit Aardwarmte is speciaal ontwikkeld voor de communicatie rondom aardwarmte. Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is een nieuwe lokale duurzame en betrouwbare warmtebron.

Zonnepanelen op woningen in Amsterdam Noord
Energieadvies Lintbebouwing Aalsmeer

In samenwerking met E-Trias en Woningwaard heeft gemeente Aalsmeer onlangs een pilottraject uitgevoerd gericht op energieadviezen voor koopwoningen in de lintbebouwing. 

Zonnepanelen bestaande bouw
Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je hieronder aan via de oranje knop.

Leerlab: Warmteprogramma – Klaar voor de start

Startdatum: 27 mei 2024
Einddatum: 31 december 2024
Gehele dag evenement
Locatie: N.t.b.: zoveel mogelijk ‘live’ bij deelnemende gemeenten
Doelgroep: Noord-Hollandse gemeenteambtenaren die zich willen voorbereiden op het opstellen of extern uitvragen van het warmteprogramma
Leerlab

Is ook jouw gemeente in 2025 ook toe aan een herziening van de Transitievisie Warmte? Wil je weten wat je moet doen om een duidelijk warmteprogramma op te stellen en hoe je je goed kunt voorbereiden op komende wet- en regelgeving? Na het afronden van dit leerlab weet je wat er nodig is voor een warmteprogramma, waarmee je sturing kunt geven aan de warmtetransitie.

Via het leerlab Warmteprogramma brengen we met elkaar in kaart welke informatie je als gemeente nodig hebt voor het warmteprogramma, wat er nodig is van jullie interne organisatie en welke keuzes vooraf gemaakt moeten worden. Zo kunnen gemeenten goed voorbereid een warmteprogramma opstellen dat richting geeft en de gevraagde duidelijkheid biedt. Een voortvarende start is extra relevant met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die al starten in 2026.

Digitale training: Stress-sensitieve gesprekstechnieken

Datum: 29 mei 2024
Tijd: 09:30 - 11:30
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders energiearmoede organisaties die energiecoaches en -fiksers leveren
Radiator

Armoede is een bron van chronische stress. In veel huishoudens komt daar ook nog eens de chronische stress van zorgen over o.a. een slechte gezondheid, schulden en werkloosheid bij. Chronische stress leidt tot een dynamiek waarin mensen met de dag gaan leven, een hyperfocus krijgen op problemen, informatie minder goed kunnen verwerken en wantrouwender worden.

Tijdens deze training laat Peter zien hoe de principes van stress-sensitief werken toepast in een bewonersgesprek. Hoe voorkom je dat je bij een initiële ‘nee’ teveel gaat doordrukken? Hoe blijf je tóch in contact en kom je erachter wat de bewoner écht bezighoudt? Zodat je van daaruit mogelijkheden ziet om de bewoner te doen inzien dat jouw hulp tóch interessant is.

AGENDA
Doelgroepen energiebesparing in beeld
DATATOOL: Doelgroepen energiebesparing in beeld

Gebruik deze tool om inzicht te krijgen in doelgroepen voor isolatie- of energiebesparingsacties.

TOOLKIT: Wijkaanpak aardgasvrij
TOOLKIT: Wijkaanpak

Het Servicepunt heeft een generieke Toolkit ontwikkeld. De toolkit geeft houvast bij jouw wijkaanpak en is zowel toepasbaar op wijken waar een collectieve warmte-oplossing geschikt lijkt als wijken die vragen om individuele warmte-oplossingen. 

Het Servicepunt Duurzame Energie

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Arcadis, Andersson Elffers Felix, 5plus1 en Frisse Blikken