Servicepunt Duurzame Energie

Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) ondersteunt gemeenten, regio’s en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt deelt kennis en ervaringen, biedt expertise en is gangmaker voor het onderlinge gesprek. Signaleren we gemeente-overstijgende vraagstukken, dan pakken we die op. 

Je kunt bij ons terecht voor het volgen van kennisbijeenkomsten, voor praktijkgerichte leertrajecten (leerlabs), voor 1-op-1 advies en voor praktische tools en kennisproducten. Het leren van projecten en ervaringen uit de praktijk staat centraal, want samen komen we verder.

INFORMATIEBLAD en ROUTEPLANNER: Soortenmanagementplan (SMP)
INFORMATIEBLAD en ROUTEPLANNER: Soortenmanagementplan (SMP)

Deze handreiking biedt een structuur met de belangrijkste bouwstenen voor het opstellen van het Energiebesparingsprogramma. Dit product helpt bovendien bij het opstellen van de aanvraag Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatieprogramma.

FORMAT: Energiebesparingsprogramma
Format Energiebesparingsprogramma

Deze tool helpt gemeenten om hun doelstellingen (denk aan het isoleren van woningen en/of bouwdelen) te bepalen en doelgroepen in kaart te brengen. Bovendien kan er programmalijn of doelgroep een activiteiten/instrument worden gekozen die weer te koppelen is aan de doelstellingen. Ook helpt deze tool bij de financiering vanuit verschillende budgetten in kaart te brengen en de capaciteit per programmalijn/activiteit te bepalen.

304709 Presentatie_PNH_infographic_Aardwarmte_20220187_PNH. (1)
TOOLKIT: Aardwarmte

De toolkit Aardwarmte is speciaal ontwikkeld voor de communicatie rondom aardwarmte. Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is een nieuwe lokale duurzame en betrouwbare warmtebron.

Zonnepanelen op woningen in Amsterdam Noord
Energieadvies Lintbebouwing Aalsmeer

In samenwerking met E-Trias en Woningwaard heeft gemeente Aalsmeer onlangs een pilottraject uitgevoerd gericht op energieadviezen voor koopwoningen in de lintbebouwing. 

Zonnepanelen bestaande bouw
Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je hieronder aan via de oranje knop.

Webinar: (pre)-SMP systematiek provincie Noord-Holland

Datum: 16 juli 2024
Tijd: 10:00 - 12:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders energietransitie en duurzaamheid
Gewone Dwergvleermuis

In dit webinar gaat de provincie Noord-Holland in op de voortgang van de (pre)-SMP systematiek in de provincie en biedt inzicht in de laatste ontwikkelingen m.b.t. de landelijke lijn. Het programma voor deze ochtend is als volgt:

  • Introductie & toelichting landelijke lijn
  • Gedragscode
  • Pre-SMP (beleidsregel & beleidskader)
  • Onderzoeksprotocollen
  • Compensatiemaatregelen en subsidieregeling
  • Q&A

Leerlab: DNA Wijk / Dorp – Verbeter je aanpak door af te stemmen op de eigenheid van wijken en dorpen

Startdatum: 17 september 2024
Einddatum: 19 november 2024
Gehele dag evenement
Locatie: N.t.b.: ‘live’ bij deelnemende gemeenten
Doelgroep: Noord-Hollandse gemeenteambtenaren die hun aanpak willen verbeteren door af te stemmen op de eigenheid van wijken en dorpen
Leerlab

In het leerlab ‘DNA Wijk / Dorp’ leer je hoe je inzicht krijgt in de eigenheid van wijken en dorpen. We kijken bijvoorbeeld naar de aanwezige sociale structuren, dynamieken in de wijk en de humor die men heeft. Vervolgens gaan we met behulp van deze kansen aan de slag om de ‘doordringingskracht’ en effectiviteit van je aanpak aanzienlijk te vergroten. Je rondt het leerlab af met een geoptimaliseerde aanpak die nauwkeurig is afgestemd op de behoeften en kenmerken van de (bewoners in de) wijken en dorpen in jouw gemeente.

AGENDA
Doelgroepen energiebesparing in beeld
DATATOOL: Doelgroepen energiebesparing in beeld

Gebruik deze tool om inzicht te krijgen in doelgroepen voor isolatie- of energiebesparingsacties.

TOOLKIT: Wijkaanpak aardgasvrij
TOOLKIT: Wijkaanpak

Het Servicepunt heeft een generieke Toolkit ontwikkeld. De toolkit geeft houvast bij jouw wijkaanpak en is zowel toepasbaar op wijken waar een collectieve warmte-oplossing geschikt lijkt als wijken die vragen om individuele warmte-oplossingen. 

Het Servicepunt Duurzame Energie

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Arcadis, Andersson Elffers Felix, 5plus1 en Frisse Blikken