Servicepunt Duurzame Energie

Het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt is een bron van kennis en expertise, een ontmoetingspunt voor het uitwisselen van ervaringen en gangmaker voor het onderlinge gesprek tussen stakeholders.

Via bijeenkomsten, intervisiegroepen, individuele gesprekken, een website en een nieuwsbrief wordt door het Servicepunt kennis over beleid en concrete aanpakken verspreid en gedeeld. Het leren van elkaars projecten en ervaringen staat centraal, want samen komen we verder.

LR-Kom van de kant2020 (9)

Agenda

Webinar: De TVW’s verzameld – een blik op de warmtetransitie in Noord-Holland

Datum: 9 december 2021

Tijd: 15:00 - 16:30

Locatie: Online

cropped-Logo-Servicepunt.png

De Transitievisies Warmte van Noord-Hollandse gemeenten zijn (bijna) klaar. Het Servicepunt haalt het net op: we verzamelen de vastgestelde TVW’s en brengen de resultaten in beeld (zie viewer). Dat geeft interessante inzichten! Op 9 december 15:00 – 16:30 delen we deze inzichten tijdens het webinar: De TVW’s verzameld – een blik op de warmtetransitie in Noord-Holland.

We nemen jullie mee in de dataviewer waarin we de resultaten van de Noord-Hollandse TVW’s hebben geladen. We beginnen met een overzicht van de wijken waar de komende jaren gestart wordt en de verwachte warmteoplossingen. Daarna zoomen we in met extra analyses. Samen gaan we hierover in gesprek: Waar ligt de focus en kennisbehoefte de komende jaren? Hoe verhouden de Noord-Hollandse plannen zich tot landelijke ambities? En kunnen we vanuit het overzicht van plannen conclusies trekken over de organisatie van de warmtetransitie?

We gebruiken jullie inbreng tijdens het webinar om de analyses te verrijken. Vervolgens gaan gedeputeerde Edward Stigter en Maarten van Poelgeest van het Servicepunt op 9 december met bestuurders in gesprek over de TVW resultaten. Bestuurders worden hier apart voor uitgenodigd.

Is jouw Transitievisie Warmte onlangs vastgesteld? Lever hem bij ons aan. Wij hebben nu de helft van de Noord Hollandse gemeenten in beeld. Hoe meer resultaten, hoe meer inzicht we op provinciaal niveau krijgen.

Klik hier om je aan te melden voor 9 december (15:00 – 16:30).

Webinar: Opstellen beleid energiearmoede: Wat is (niet) slim om te doen?

Datum: 16 december 2021

Tijd: 12:00 - 13:00

Locatie: Online

Logo Servicepunt

Energiearmoede staat sinds de recente explosieve stijging van de energieprijzen momenteel nóg meer in de belangstelling. Eerder organiseerden we al 2 webinars over dit onderwerp. In de laatste presenteerden we de eerste versie van de ‘menukaart’. Sindsdien is er veel gebeurd, waarover we gemeenten en andere betrokken graag willen bijpraten.

Zo komt o.a. aan de orde:

  • Het beschikbaar komen van de TNO energiearmoede database. Elke gemeente kan inzien hoeveel huishoudens energiearmoede hebben, overall én per wijk.
  • De eenmalige bijdrage vanuit BZK van € 250,- per huishouden met energiearmoede.
  • Een overzicht van de top 10 maatregelen die in de woning genomen kunnen worden om de energierekening bij huishoudens met energiearmoede omlaag te krijgen.
  • Een overzicht van de valkuilen zoals die vanuit het perspectief van verschillende actoren – bewoners, gemeenten, woningcorporaties, intermediairs – dreigen (en wat te doen om deze te vermijden).
  • De geleerde lessen / tips vanuit collega gemeenten die al (een tijd) ervaring hebben met beleid gericht op het bestrijden van energiearmoede (zoals Amsterdam, Zaanstad, Haarlem).

Klik hier om je aan te melden.

Complete agenda

Strippenkaart

Het Servicepunt staat ook klaar voor individuele ondersteuning aan gemeenten! Elke gemeente kan een dag advies op maat krijgen, van één van onze experts. Interesse? Neem contact op via info@servicepuntde.nl.

Zonnepanelen bestaande bouw

Blijf op de hoogte

4 keer per jaar sturen we een nieuwsbrief met daarin interessante lessen uit de provincie. Ook houden we je graag op de hoogte van onze evenementen. Meld je hieronder aan via de oranje knop.

Toolkit Wijkaanpak Aardgasvrij

Wijkaanpak – Toolkit

Het Servicepunt heeft een generieke Toolkit ontwikkeld. De toolkit geeft houvast bij jouw wijkaanpak en is zowel toepasbaar op wijken waar een collectieve warmte-oplossing geschikt lijkt als wijken die vragen om individuele warmte-oplossingen. 

Energieneutraal in 2050

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen, Andersson Elffers Felix, 5plus1 en Frisse Blikken.