Servicepunt Duurzame Energie

Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) ondersteunt gemeenten, regio’s en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt deelt kennis en ervaringen, biedt expertise en is gangmaker voor het onderlinge gesprek. Signaleren we gemeente-overstijgende vraagstukken, dan pakken we die op. 

Je kunt bij ons terecht voor het volgen van kennisbijeenkomsten, voor praktijkgerichte leertrajecten (leerlabs), voor 1-op-1 advies en voor praktische tools en kennisproducten. Het leren van projecten en ervaringen uit de praktijk staat centraal, want samen komen we verder.

HANDREIKING: Energiebesparingsprogramma
Handreiking Energiebesparingsprogramma

Deze handreiking biedt een structuur met de belangrijkste bouwstenen voor het opstellen van het Energiebesparingsprogramma. Dit product helpt bovendien bij het opstellen van de aanvraag Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatieprogramma.

FORMAT: Energiebesparingsprogramma
Format Energiebesparingsprogramma

Deze tool helpt gemeenten om hun doelstellingen (denk aan het isoleren van woningen en/of bouwdelen) te bepalen en doelgroepen in kaart te brengen. Bovendien kan er programmalijn of doelgroep een activiteiten/instrument worden gekozen die weer te koppelen is aan de doelstellingen. Ook helpt deze tool bij de financiering vanuit verschillende budgetten in kaart te brengen en de capaciteit per programmalijn/activiteit te bepalen.

304709 Presentatie_PNH_infographic_Aardwarmte_20220187_PNH. (1)
TOOLKIT: Aardwarmte

De toolkit Aardwarmte is speciaal ontwikkeld voor de communicatie rondom aardwarmte. Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is een nieuwe lokale duurzame en betrouwbare warmtebron.

Zonnepanelen op woningen in Amsterdam Noord
Energieadvies Lintbebouwing Aalsmeer

In samenwerking met E-Trias en Woningwaard heeft gemeente Aalsmeer onlangs een pilottraject uitgevoerd gericht op energieadviezen voor koopwoningen in de lintbebouwing. 

Zonnepanelen bestaande bouw
Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je hieronder aan via de oranje knop.

AGENDA

Isolatie atelier voor gemeenten

Startdatum: 26 september 2023
Einddatum: 14 juni 2024
Gehele dag evenement
Locatie: N.t.b.: zoveel mogelijk ‘live’ bij deelnemende gemeenten
Doelgroep: Noord-Hollandse gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de uitvoering van de lokale isolatieaanpak
Leerlab

Ben jij op zoek naar succesfactoren voor jouw isolatieaanpak? Onderzoek dit samen met andere gemeenten in het Isolatie atelier van het Servicepunt Duurzame Energie. In deze praktijkgemeenschap leer je wat er bij andere gemeenten in hun isolatieaanpak werkt én hoe je dit kunt toepassen binnen jouw gemeente.

Het Isolatie atelier bestaat uit een drietal themagerichte leerlijnen:

  • Moeilijk te activeren doelgroepen
  • Isolatieaanpak VvE’s
  • Isolatieaanpak Doe-het-zelvers

Opzet

Als deelnemer kies je één of meerdere leerlijn(en) uit. Elke leerlijn bestaat uit ongeveer zes bijeenkomsten. Het Isolatie atelier duurt van september 2023 tot medio juni 2024. Eens in de zes weken komt elke leerlijn bij elkaar. De sessies zullen zo veel mogelijk ‘live’ bij de deelnemende gemeenten plaatsvinden. De kickoff vindt plaats op 26 september (10:00 – 12:00 uur) bij Mediamatic in Amsterdam. 

Webinar: Doe-het-zelf Mengpaneel: wat komt er kijken bij een DHZ-aanpak?

Datum: 9 oktober 2023
Tijd: 16:00 - 17:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders energietransitie, duurzaamheid en energiearmoede
Aanleg vloerverwarming woning

Samen met een aantal gemeenten heeft het Servicepunt gekeken naar de vraag wat er allemaal komt kijken bij een Doe-het-zelf aanpak Hoe financier je de DHZ-aanpak? Welke maatregelen en kosten zijn subsidiabel? En hoe breng je de regeling onder de aandacht? Al deze vragen en mogelijkheden hebben we in een ‘mengpaneel’ verwerkt. Zo bieden we je de handvatten om een doe-het-zelf aanpak op te zetten voor jouw gemeente.

Doelgroepen energiebesparing in beeld
DATATOOL: Doelgroepen energiebesparing in beeld

Gebruik deze tool om inzicht te krijgen in doelgroepen voor isolatie- of energiebesparingsacties.

TOOLKIT: Wijkaanpak aardgasvrij
TOOLKIT: Wijkaanpak

Het Servicepunt heeft een generieke Toolkit ontwikkeld. De toolkit geeft houvast bij jouw wijkaanpak en is zowel toepasbaar op wijken waar een collectieve warmte-oplossing geschikt lijkt als wijken die vragen om individuele warmte-oplossingen. 

Het Servicepunt Duurzame Energie

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen, Andersson Elffers Felix, 5plus1 en Frisse Blikken.