Niels Götz, consumentenpsycholoog en strategisch communicatie- en participatieadviseur, heeft een dringende boodschap voor gemeenteambtenaren die werkzaam zijn in de energietransitie. Word vrienden met bewoners. “Ik merk dat veel gemeenten vastgeroest zitten in oude overtuigingstechnieken. Dat Lees verder…

Niels Götz, consumentenpsycholoog en strategisch communicatie- en participatieadviseur, heeft een dringende boodschap voor gemeenteambtenaren die werkzaam zijn in de energietransitie. Word vrienden met bewoners. “Ik merk dat veel gemeenten vastgeroest zitten in oude overtuigingstechnieken. Dat Lees verder…

Om zo snel mogelijk een stevig begin te maken met de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, is in het Klimaatakkoord afgesproken om 100.000 corporatiewoningen gasvrij te maken voor 2022. De plannen hiervoor zijn samengevat in Lees verder…

Om zo snel mogelijk een stevig begin te maken met de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, is in het Klimaatakkoord afgesproken om 100.000 corporatiewoningen gasvrij te maken voor 2022. De plannen hiervoor zijn samengevat in Lees verder…

Gemeenten zijn volop bezig het opstellen van de transitie-visie warmte: de gemeentelijke visie op het aardgasvrij maken van het woningbestand. Wat is de betekenis van deze visies voor historische wijken, moeten deze wijken ook op Lees verder…

Gemeenten zijn volop bezig het opstellen van de transitie-visie warmte: de gemeentelijke visie op het aardgasvrij maken van het woningbestand. Wat is de betekenis van deze visies voor historische wijken, moeten deze wijken ook op Lees verder…

Geachte Voorzitter, Gasvormige energiedragers hebben gezien hun unieke karakteristieken een onvervangbare rol in de verduurzamingsopgave voor de Nederlandse samenleving. Het kabinet informeert uw Kamer in drie separate brieven over deze rol van gas in het Lees verder…

Geachte Voorzitter, Gasvormige energiedragers hebben gezien hun unieke karakteristieken een onvervangbare rol in de verduurzamingsopgave voor de Nederlandse samenleving. Het kabinet informeert uw Kamer in drie separate brieven over deze rol van gas in het Lees verder…

Het Coronavirus heeft op dit moment een groot effect op ons dagelijks (werk)leven. We werken veelal vanuit huis, bijeenkomsten zijn afgelast, we zorgen en onderwijzen onze kinderen en ons sociale leven staat op een laag Lees verder…

Het Coronavirus heeft op dit moment een groot effect op ons dagelijks (werk)leven. We werken veelal vanuit huis, bijeenkomsten zijn afgelast, we zorgen en onderwijzen onze kinderen en ons sociale leven staat op een laag Lees verder…

Gemeenten kunnen ook de komende 4 jaar terecht bij het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland. Het servicepunt is in 2001 ingericht voor Noord-Hollandse gemeenten die vragen hebben over het aardgasvrij maken van de Lees verder…

Gemeenten kunnen ook de komende 4 jaar terecht bij het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland. Het servicepunt is in 2001 ingericht voor Noord-Hollandse gemeenten die vragen hebben over het aardgasvrij maken van de Lees verder…

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen en Andersson Elffers Felix.

Agenda

Energietransitie en leiderschap: kleinschalige online bijeenkomsten

Start datum: 28 mei 2020

Eind datum: 18 juni 2020

Tijd: Tijden wisselen per sessie

Locatie: Online

Wethoudersvereniging logo

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben ingestemd met het Klimaatakkoord. Een van de onderdelen van het Klimaatakkoord is het opstellen van een regionale strategie door de 30 RES-regio’s. Het is een bestuurlijk vernieuwend proces en wethouders spelen hierbij een cruciale rol. Om wethouders in dit proces te ondersteunen organiseren de Wethoudersvereniging en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie samen verschillende online bijeenkomsten.

Bij iedere online bijeenkomst zal een thema worden behandeld met een deskundige spreker en een ervaringsdeskundige. De volgende thema’s komen aan de orde:

Hoe verbind je als wethouder regionale plannen met lokale ambities? Hoe zorg je in je gemeente voor maatschappelijk draagvlak? Hoe betrek je als wethouder de gemeenteraad bij de energietransitie? Hoe ga je om met de media? Per bijeenkomst kunnen 12 wethouders deelnemen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Online Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie

Datum: 11 juni 2020

Tijd: 10:30 - 11:30

Locatie: Utrecht (exacte locatie volgt)

PAW

Energietransitie en de Omgevingswet: van KA naar Ow

In het Klimaatakkoord (KA) zijn afspraken gemaakt die moeten landen in het instrumentarium van de Omgevingswet (Ow). Tijdens deze Online Juridische Open Tafel Sessie Aardgasvrij Transitie delen we kennis en gaan we met elkaar in gesprek over de wijze waarop gemeenten dit oppakken. Waar begin je? Welke instrumenten uit de instrumentenkist van de Omgevingswet pas je toe en hoe anticipeer je op de inwerkingtreding van deze wet? Wat moet, wat mag en wat is verstandig?

Online Juridische Open Tafel Sessie

In de Online Juridische Open Tafel Sessie van 11 juni komen de RES, TVW en WUP en het instrumentarium Omgevingswet aan bod. Na de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen en onderlinge kennisuitwisseling. Enige kennis over de Omgevingswet is niet verplicht, maar wel aan te raden om aan deze online Open Tafel Sessie actief te kunnen deelnemen.

Deelnemers die vooral willen meeluisteren, kennis willen opdoen en van andermans ervaringen willen leren, zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

De rol van raadsleden in de warmtetransitie (1/3). Thema: Informatie

Datum: 12 juni 2020

Tijd: 13:00 - 17:00

Locatie: Online

Platform31

Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er staat dus flink wat te gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om bijvoorbeeld kaders te stellen. Om dit goed te kunnen doen moeten raadsleden goed zicht hebben op hun rol. In samenwerking met het Kennis- en Leerprogramma van PAW, de Vereniging van Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie ging Platform31 in gesprek met raadsleden om hen hierin verder te helpen en zijn er twee voorbereidende bijeenkomsten geweest als eerste stap.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Complete agenda

Nieuwsbrief

Geef je op voor de nieuwsbrief