Servicepunt Duurzame Energie

Het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt is een bron van kennis en expertise, een ontmoetingspunt voor het uitwisselen van ervaringen en gangmaker voor het onderlinge gesprek tussen stakeholders.

Via bijeenkomsten, intervisiegroepen, individuele gesprekken, een website en een nieuwsbrief wordt door het Servicepunt kennis over beleid en concrete aanpakken verspreid en gedeeld. Het leren van elkaars projecten en ervaringen staat centraal, want samen komen we verder.

LR-Kom van de kant2020 (9)

Agenda

Digitale lunchsessie: Nieuwe Governance warmtetransitie Noord-Holland Zuid

Datum: 25 januari 2022
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
Logo Servicepunt

Beste gemeenten,

Graag geven we jullie tijdens een digitale lunchsessie een update over de ontwikkelingen in de regio op het gebied van warmte. De afgelopen jaren heeft het MRA Warmte Koude programma in Noord-Holland Zuid de dialoog georganiseerd tussen publieke en private partners en kennis opgebouwd en gedeeld over het realiseren van warmtenetten. Dit programma houdt in de huidige vorm op te bestaan. De werkzaamheden van dit programma worden deels ondergebracht bij het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) van de provincie Noord-Holland en deels onder de RES Noord-Holland Zuid.

Ook hebben alle gemeenten inmiddels een Transitievisie Warmte opgesteld. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van deze visies. Het accent van de uitvoering zal binnen de gemeente liggen, maar soms is sprake van een regionale bron of infrastructuur en dan is samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk. Provincie Noord-Holland verkent nieuwe instrumenten voor het ondersteunen van deze warmteregio’s (1), bijvoorbeeld door het aanstellen van experts of warmteregisseurs. Op 25 januari van 12:00-13:00 gaan wij graag met jullie in gesprek over de vraag hoe de regionale samenwerking het beste kan worden vormgegeven.

Klik hier om je aan te melden.

Webinar: FIXbrigade tegen energiearmoede

Datum: 3 februari 2022
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
NSRP 2016 Logo with Project Version 02a RGB V2

Op zoek naar concrete ideeën om energiearmoede tegen te gaan? Wil je meer weten over hoe een FIXbrigade daarbij kan helpen? Kom dan naar de digitale kennissessie. Wij nemen je mee in wat een FIXbrigade is en wat er nodig is om een FIXbrigade op te zetten.

In het kort: wat is de FIXbrigade?

De FIXbrigade gaat verder waar de energiecoaches stoppen. Waar de energiecoaches energiebespaaradvies geven aan inwoners en producten achterlaten, zoals radiatorfolie en tochtstrips, voert de FIXbrigade kleine energiebesparende klussen uit. Denk bijvoorbeeld aan kitten, afstellen van de CV-ketel of aanleg van radiatorfolie. Dit bespaart inwoners energie en daarmee ook geld. Bovendien voorkom je zo dat energiebespaarproducten ongebruikt in een hoekje blijven liggen. In Amsterdam Oost is een eerste FIXbrigade opgezet. In Zaanstad wordt nu naar dat voorbeeld ook een FIXbrigade in het leven geroepen. De FIXbrigade in die twee steden is opgezet als leerwerktraject. Een hoofdfixer neemt als een leermeester leerlingfixers mee op pad. Zo leren de leerlingfixers de basis van veelzijdige klussen en kunnen leerlingfixers doorstromen naar betaald werk of opleiding.

 

Klik hier om je aan te melden.

Complete agenda

Strippenkaart

Het Servicepunt staat ook klaar voor individuele ondersteuning aan gemeenten! Elke gemeente kan een dag advies op maat krijgen, van één van onze experts. Interesse? Neem contact op via info@servicepuntde.nl.

Zonnepanelen bestaande bouw

Blijf op de hoogte

4 keer per jaar sturen we een nieuwsbrief met daarin interessante lessen uit de provincie. Ook houden we je graag op de hoogte van onze evenementen. Meld je hieronder aan via de oranje knop.

Toolkit Wijkaanpak Aardgasvrij

Wijkaanpak – Toolkit

Het Servicepunt heeft een generieke Toolkit ontwikkeld. De toolkit geeft houvast bij jouw wijkaanpak en is zowel toepasbaar op wijken waar een collectieve warmte-oplossing geschikt lijkt als wijken die vragen om individuele warmte-oplossingen. 

Energieneutraal in 2050

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen, Andersson Elffers Felix, 5plus1 en Frisse Blikken.