Duurzame warmte in de gebouwde omgeving is het gesprek van de dag. Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte opleveren en woningcorporaties zijn bezig met de verduurzaming van hun vastgoed. Er wordt veel over Lees verder…

Duurzame warmte in de gebouwde omgeving is het gesprek van de dag. Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte opleveren en woningcorporaties zijn bezig met de verduurzaming van hun vastgoed. Er wordt veel over Lees verder…

In het voorjaar zal naar verwachting een nieuwe inschrijfronde open gaan voor de subsidie voor proeftuinen aardgasvrije wijken. Deze subsidie is bedoeld voor de financiering van de onrendabele top. De grote vraag daarbij luidt natuurlijk: Lees verder…

In het voorjaar zal naar verwachting een nieuwe inschrijfronde open gaan voor de subsidie voor proeftuinen aardgasvrije wijken. Deze subsidie is bedoeld voor de financiering van de onrendabele top. De grote vraag daarbij luidt natuurlijk: Lees verder…

Parallel aan de landelijke onderhandelingen voor het Klimaatakkoord, is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s. De provincie Noord-Holland bestaat uit 2 van deze regio’s: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Deze laatste regio is feitelijk de MRA Lees verder…

Parallel aan de landelijke onderhandelingen voor het Klimaatakkoord, is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s. De provincie Noord-Holland bestaat uit 2 van deze regio’s: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Deze laatste regio is feitelijk de MRA Lees verder…

De Tweede Kamer heeft op 20 december 2018 ingestemd met een amendement op de Crisis- en Herstelwet (Transitiewet Omgevingsrecht). De Gaswet wordt nu opgenomen in lijst van wetten waar als vorm van experiment van mag Lees verder…

De Tweede Kamer heeft op 20 december 2018 ingestemd met een amendement op de Crisis- en Herstelwet (Transitiewet Omgevingsrecht). De Gaswet wordt nu opgenomen in lijst van wetten waar als vorm van experiment van mag Lees verder…

Bent u een kennisinstelling of werkt u in de bouwsector? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s – MMIP. Met de subsidie moet u samen met minimaal 4 ondernemingen binnen Lees verder…

Bent u een kennisinstelling of werkt u in de bouwsector? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s – MMIP. Met de subsidie moet u samen met minimaal 4 ondernemingen binnen Lees verder…

Om duurzame investeringen zoals een warmtepomp te financieren, zijn er financieringsopties beschikbaar voor nieuw- en verbouw. Voorheen kon je met een woning van EPC 0 of beter, €25.000,- extra lenen. Dit bedrag kwam bovenop het Lees verder…

Om duurzame investeringen zoals een warmtepomp te financieren, zijn er financieringsopties beschikbaar voor nieuw- en verbouw. Voorheen kon je met een woning van EPC 0 of beter, €25.000,- extra lenen. Dit bedrag kwam bovenop het Lees verder…

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen en Andersson Elffers Felix.

Agenda

Transitievisie Warmte, waar begin ik?

Start datum: 25 april 2019

Eind datum: 9 mei 2019

Locatie: Zwolle, Dordrecht, Amsterdam en Eindhoven

Transitievisie Warmte, waar begin ik?

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) organiseert in samenwerking met de VNG vier bijeenkomsten. Daarin worden gemeenten ondersteund bij het opstellen van de Transitievisie door middel van een leidraad. De Leidraad helpt bij de technisch-economische analyse die nodig is voor het opstellen van de Transitievisies Warmte en de uitvoeringsplannen op wijkniveau.

Zwolle: donderdag 25 april 2019 (13:00 – 17:00)
Dordrecht: woensdag 1 mei 2019 (13:00 – 17:00)
Amsterdam: vrijdag 3 mei 2019 (09.30-13.30)
Eindhoven: donderdag 9 mei 2019 (13:00 – 17:00)

Klik hier voor meer info en om je in te schrijven.

Kennisbijeenkomst voor corporaties: Samen verduurzamen: huurders en particulieren

Start datum: 9 mei 2019

Eind datum: 23 mei 2019

Tijd: 14:30 - 20:00

Locatie: Amstelveen, Zwolle, Eindhoven

Kennisbijeenkomst voor corporaties: Samen verduurzamen: huurders en particulieren

De energietransitie is een heel karwei! Corporaties en particulieren moeten binnen woonwijken wel samen optrekken. Hoe aanpakken, waar starten? Eerst draagvlak, daarna doelen en vervolgens het juiste proces. Welke aanpak werkt het beste? Pittige vraagstukken. Visies van wethouders, experts, best practices. Alles komt aan bod tijdens de inspirerende kennisbijeenkomsten van Atriensis in samenwerking met Over Morgen.

Klik hier voor meer info en hier om je in te schrijven.

Amstelveen: donderdag 9 mei 2019
Zwolle: donderdag 16 mei 2019
Eindhoven: donderdag 23 mei 2019

 

Save the date: Bijeenkomst Duurzame Energie: Hoe activeer ik bewoners?

Datum: 21 mei 2019

Locatie: Antropia, Driebergen

Wilt u leren hoe u uw inwoners kunt betrekken en in beweging kunt krijgen om aan de slag te gaan met verduurzaming? Zet dan 21 mei alvast in uw agenda! Het programma Innovatieve Aanpakken, het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken en het programma Regionale Energiestrategie nodigen u van harte uit voor een leerzaam en dynamisch congres. Deze dag willen we u meer inzicht geven in welke ondersteuning de programma’s u kunnen bieden op weg naar het grootschalig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De rest van de dag zoomen we in op het betrekken van inwoners en stakeholders in deze hele opgave. De link om u in te schrijven volgt in de volgende nieuwsbrief.

Complete agenda

Nieuwsbrief

Geef je op voor de nieuwsbrief