Maarten van Poelgeest

“Als oud-bestuurder weet ik hoe lastig het soms kan zijn om je ambities omgezet te krijgen in daden. Hoe krijg je iedereen mee? Hoe houd je de vaart er in en boek je resultaten? Daarin hoop ik bestuurders te kunnen helpen.”

M.vanPoelgeest@aef.nl
030 236 3030

Expertise: bestuurlijk, pilotwijken van het gas af

Ingrid Giebels

“De energietransitie is complex maar we kunnen dit tackelen als samenleving. Ik heb een brede kennis op gebied van de energietransitie maar ook kennis van techniek. Ik ben een verbinder en breng graag partijen samen om aan een doel te werken.”

Regiocoördinator regio Gooi en Vechtstreek, Kop van Noord-Holland en regio West-Friesland

Ingrid.Giebels@overmorgen.nl
06 50 12 60 20
Expertise: programmamanager, aanpak warmtetransitie

Yannick Lataster

“Als adviseur ben ik gewend op korte termijn complexe materie eigen te maken en te gebruiken bij het opstellen van proposities. Met mijn ervaringen in de politiek/bestuurlijke setting van gemeenten sla ik een brug tussen inhoud en proces en daag ik betrokkenen uit om ook buiten de gebaande paden te treden.”

Regiocoördinator regio Alkmaar, regio Amstelland-Meerlanden

Y.Lataster@aef.nl
06
22 34 70 68

Expertise: lerend netwerk

Peter-Paul Smoor

“Als adviseur voorzie ik zowel technisch, financieel en organisatorisch advies waarbij integraal wordt gekeken naar de voor alle partijen meest optimale oplossing. Ik ben sterk in het vertalen van beleid, naar strategie en concrete projecten, die ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.”

PeterPaul.Smoor@overmorgen.nl
06  21 55 09 29

Expertise: techniek en financiën

Daniël van Staveren

“Met mijn ervaring als procesmanager help ik partijen en personen te verbinden op inhoud en proces. De transitie is complex, maar door helder doelen te formuleren en deze stapsgewijs te benaderen, kunnen partijen makkelijker aan de slag.”

Daniel.vanStaveren@overmorgen.nl
06 10 85 92 74

Expertise: woningcorporaties, energiebesparing

Tomas Mathijsen

“Met mijn achtergrond in Duurzame Energie Technologie ben ik zowel bekend met de techniek zelf, als met de manier waarop deze interacteert met de samenleving. Als adviseur voorzie ik in technische kennis, maar stel ik ook het proces centraal om gezamenlijk de energietransitie invulling te geven.”

Tomas.Mathijsen@overmorgen.nl
06 29 03 68 76

Expertise: aardgasvrije nieuwbouw

Jacco Oskam

“Met mijn achtergrond in economie, marketing en fotografie werk ik aan de marketing en communicatie van het Servicepunt Duurzame Energie. Ik gebruik graag mijn creativiteit om een boodschap effectief over te brengen en heb aandacht voor details.” 

Jacco.Oskam@overmorgen.nl
033 303 68 00

Expertise: marketing en communicatie

Rosa Goossens

”Als adviseur en projectmanager, met veel interesse in de ontwikkeling van de gebouwde omgeving en jarenlange werkervaring bij de corporatie, werk ik samen aan gedragen visies en concrete plannen. Als betrekkende verbinder begeleid ik partijen om samen stappen te zetten in de energietransitie.”

Rosa.Goossens@overmorgen.nl
06 21 29 00 19 

Expertise: woningcorporaties, participatie

Sanne de Boer

”Als adviseur en programmamanager ben ik gewend vooruit te kijken. Bij de vraagstukken die we als servicepunt aanpakken proberen we dat ook: net een stap eerder over de uitvoering van de energietransitie nadenken zodat we de gemeenten en corporaties kunnen helpen bij de aanpak van dit vraagstuk. Met mijn kennis van techniek en bestuurlijke processen maakt dat ik de gemeentes graag opweg help met het maken van de volgende stap.”

Regiocoördinator regio IJmond – Zuid-Kennemerland, regio Zaanstreek-Waterland

sanne.deboer@overmorgen.nl 
06 45 75 80 25 

Expertise: Energietransitie gebouwde omgeving, programmamanager, bestuurlijke vraagstukken

Lana Askari

”De energietransitie is niet zozeer een technische opgave, maar ook zeker een sociaal vraagstuk. Als gepromoveerd antropoloog kijk ik als adviseur naar de maatschappelijke aspecten binnen dit proces. Dit vraagt namelijk niet alleen betrokkenheid van burgers, maar ook een andere manier van samenwerken in de publieke sector om deze transitie te realiseren.”

L.Askari@aef.nl
06 12 53 54 72 

Expertise: Participatie

Mark Valkering

”Door mijn achtergrond en werkervaring heb ik brede kennis van duurzaamheid en de energietransitie. Ik breng daarmee de perspectieven van publieke en private stakeholders met elkaar in verbinding. Ik maak ingewikkelde vraagstukken graag overzichtelijk en help daarmee doelstellingen helder en uitvoerbaar te maken.”

Regiocoördinator Kop van Noord-Holland en West-Friesland

mark.valkering@overmorgen.nl 
06 30 09 66 89 

Expertise: Warmte, zon en wind, duurzaamheid en milieu