Maarten van Poelgeest

“Als oud-bestuurder weet ik hoe lastig het soms kan zijn om je ambities omgezet te krijgen in daden. Hoe krijg je iedereen mee? Hoe houd je de vaart er in en boek je resultaten? Daarin hoop ik bestuurders te kunnen helpen.”

maarten.vanpoelgeest@servicepuntde.nl
030 236 3030

Expertise: Bestuurlijk

Jade Oudejans

”Ik hou ervan om gemeenten en partners te prikkelen om vooruitgang te boeken in de energietransitie. Vanuit het Servicepunt gaan we samen op zoek naar de volgende stappen.”

jade.oudejans@servicepuntde.nl
033 303 68 00

Expertise: Strategie, Samenwerking

Niels Götz

”Als consumenten-/ neuropsycholoog heb ik inzicht in de gedragsmechanismen die een rol spelen bij het meekrijgen van de doelgroep. Vanuit mijn ervaring als aanjaagbureau weet ik hoe je een wijkaanpak afstemt op het DNA van een wijk en haar bewoners. Al deze kennis zet met veel enthousiasme in voor de programmalijn Eerste Hulp Bij Uitvoering (EHBU).”

niels.gotz@servicepuntde.nl
06 141 054 40

Expertise: Participatie

Ilse Hennemann

”Met een sociaal-ruimtelijke blik neem ik de rol van programmasecretaris voor het SPDE op me. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de ‘samen slim leren’ aanpak waarbij we kennisdeling tussen gemeenten en andere partners faciliteren om de energietransitie te versnellen.”

ilse.hennemann@servicepuntde.nl
06 536 381 87

Expertise: Kennisdeling

Robertjan Spaans

“De opgave direct helder voor ogen zien, de strategie en aanpak samen uitwerken en aan de slag. Ik streef ernaar de opgave simpel en toegankelijk te maken zodat iedereen geïnspireerd raakt om mee te doen. Vanuit mijn ervaring als adviseur en projectleider van uiteenlopende vraagstukken binnen de energietransitie draag ik bij de aan meer inhoudelijke vraagstukken.”

robertjan.spaans@servicepuntde.nl
033 303 68 00

Expertise: Techniek

Nick Bijlsma

Met een verbindende en oplossingsgerichte blik, zorg ik dat de juiste kennis bij iedereen terechtkomt. Met een strakke sturing als adviseur en projectleider help ik gemeenten in Noord-Holland verder met het concretiseren van de uitvoering. Als trekker van de programmalijn Wijkaanpak coördineer ik alle activiteiten gerelateerd aan organisatorische en inhoudelijke zaken voor een integrale aanpak in de wijk.” 

nick.bijlsma@servicepuntde.nl
06 305 128 35

Expertise: Wetgeving, Projectmanagement

Jacco Oskam

“Met mijn achtergrond in economie, marketing en fotografie werk ik aan de marketing en communicatie van het Servicepunt Duurzame Energie. Ik gebruik graag mijn creativiteit om een boodschap effectief over te brengen en heb aandacht voor details.” 

jacco.oskam@servicepuntde.nl
033 303 68 00

Expertise: Communicatie

Amber van Rood

“Doorgronden wat de behoeftes zijn, de juiste kennis en kunde verzamelen en antwoorden creatief en toegankelijk communiceren. Met mijn analytisch vermogen, kracht als verbinder en creativiteit kijk ik ernaar uit om gemeenten verder te helpen in de energietransitie.

amber.vanrood@servicepuntde.nl

06 301 386 22

Expertise: Organisatieverandering

Pieter Heesbeen

De energietransitie is complex en spannend. Met gemeenten en diverse stakeholders ontwikkel ik graag doeltreffende programma’s en strategieën waarin de energietransitie en andere opgaven samenkomen. Door samen te werken en al doende te leren, kunnen we veel bereiken.

pieter.heesbeen@servicepuntde.nl

033 303 68 00

Expertise: Participatie, Transitiemanagement