Pieter Heesbeen

De energietransitie is complex en spannend. Met gemeenten en diverse stakeholders ontwikkel ik graag doeltreffende programma’s en strategieën waarin de energietransitie en andere opgaven samenkomen. Door samen te werken en al doende te leren, kunnen we veel bereiken.

pieter.heesbeen@servicepuntde.nl

06 154 725 62

Expertise: Participatie, Transitiemanagement

Maarten van Poelgeest

“Als oud-bestuurder weet ik hoe lastig het soms kan zijn om je ambities omgezet te krijgen in daden. Hoe krijg je iedereen mee? Hoe houd je de vaart er in en boek je resultaten? Daarin hoop ik bestuurders te kunnen helpen.”

maarten.vanpoelgeest@servicepuntde.nl
030 236 3030

Expertise: Bestuurlijk

Niels Götz

”Als consumenten-/ neuropsycholoog heb ik inzicht in de gedragsmechanismen die een rol spelen bij het meekrijgen van de doelgroep. Vanuit mijn ervaring als aanjaagbureau weet ik hoe je een wijkaanpak afstemt op het DNA van een wijk en haar bewoners. Al deze kennis zet met veel enthousiasme in voor de programmalijn Eerste Hulp Bij Uitvoering (EHBU).”

niels.gotz@servicepuntde.nl
06 141 054 40

Expertise: Participatie

Manouk Maalderink

”Binnen het Servicepunt ben ik actief als programmasecretaris en leercoördinator. In die laatste rol houd ik mij bezig met de ‘samen slim leren’ aanpak waarbij we kennisdeling tussen gemeenten en andere partners faciliteren om de energietransitie te versnellen..”

manouk.maalderink@servicepuntde.nl
06 395 869 05

Expertise: Kennisdeling

Robertjan Spaans

“De opgave direct helder voor ogen zien, de strategie en aanpak samen uitwerken en aan de slag. Ik streef ernaar de opgave simpel en toegankelijk te maken zodat iedereen geïnspireerd raakt om mee te doen. Vanuit mijn ervaring als adviseur en projectleider van uiteenlopende vraagstukken binnen de energietransitie draag ik bij de aan meer inhoudelijke vraagstukken.”

robertjan.spaans@servicepuntde.nl
06 831 003 05

Expertise: Techniek

Fleur Scholten

Waarom doen we wat we doen? Kan dat ook anders? Dit soort vragen vind ik boeiend. Daarnaast fascineren mensen me eindeloos. Hierdoor kan ik me gemakkelijk in verschillende doelgroepen verplaatsen en weet ik hoe ik een boodschap op een gepaste en begrijpelijke manier kan overbrengen.”

fleur.scholten@servicepuntde.nl
06 435 513 77

Expertise: Effectief communiceren

Jacco Oskam

“Met mijn achtergrond in economie, marketing en fotografie werk ik aan de communicatie van het Servicepunt Duurzame Energie. Ik gebruik graag mijn creativiteit om een boodschap effectief over te brengen en heb aandacht voor details.” 

jacco.oskam@servicepuntde.nl
06 343 771 79

Expertise: Communicatie

Niek de Hond

Ik krijg er energie van om mensen met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat benodigde kennis voor hen toegankelijk is. Binnen het thema ‘Wijkaanpak’ ga ik me inzetten om kennissessies, leerlabs en andere vormen van kennisdeling te organiseren, zodat we met elkaar de warmtetransitie in de wijken kunnen versnellen.

niek.dehond@servicepuntde.nl

06 820 190 77

Expertise: Verbinder