Maarten van Poelgeest

“Als oud-bestuurder weet ik hoe lastig het soms kan zijn om je ambities omgezet te krijgen in daden. Hoe krijg je iedereen mee? Hoe houd je de vaart er in en boek je resultaten? Daarin hoop ik bestuurders te kunnen helpen.”

M.vanPoelgeest@aef.nl
030 236 3030

Expertise: Bestuurlijk

Ingrid Giebels

“De energietransitie is complex maar we kunnen dit tackelen als samenleving. Ik heb een brede kennis op gebied van de energietransitie maar ook kennis van techniek. Ik ben een verbinder en breng graag partijen samen om aan een doel te werken.”

Regiocoördinator regio Gooi en Vechtstreek, Kop van Noord-Holland en regio West-Friesland

Ingrid.Giebels@overmorgen.nl
06 50 12 60 20
Expertise: Programmamanager, aanpak warmte- en energietransitie

Yannick Lataster

“Als adviseur ben ik gewend op korte termijn complexe materie eigen te maken en te gebruiken bij het opstellen van proposities. Met mijn ervaringen in de politiek/bestuurlijke setting van gemeenten sla ik een brug tussen inhoud en proces en daag ik betrokkenen uit om ook buiten de gebaande paden te treden.”

Regiocoördinator regio Alkmaar, regio Amstelland-Meerlanden

Y.Lataster@aef.nl
06
22 34 70 68

Expertise: Bestuurlijk, lerend netwerk

Peter-Paul Smoor

“Als adviseur voorzie ik zowel technisch, financieel en organisatorisch advies waarbij integraal wordt gekeken naar de voor alle partijen meest optimale oplossing. Ik ben sterk in het vertalen van beleid, naar strategie en concrete projecten, die ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.”

PeterPaul.Smoor@overmorgen.nl
06  21 55 09 29

Expertise: Techniek en financiën

Jacco Oskam

“Met mijn achtergrond in economie, marketing en fotografie werk ik aan de marketing en communicatie van het Servicepunt Duurzame Energie. Ik gebruik graag mijn creativiteit om een boodschap effectief over te brengen en heb aandacht voor details.” 

Jacco.Oskam@overmorgen.nl
033 303 68 00

Expertise: Communicatie, social media, organisatie van sessies

Tomas Mathijsen

“Met mijn achtergrond in Duurzame Energie Technologie ben ik zowel bekend met de techniek zelf, als met de manier waarop deze interacteert met de samenleving. Als adviseur voorzie ik in technische kennis, maar stel ik ook het proces centraal om gezamenlijk de energietransitie invulling te geven.”

Tomas.Mathijsen@overmorgen.nl
06 29 03 68 76

Expertise: Toolkit aardgasvrij

Rosa Goossens

”Als adviseur en projectmanager, met veel interesse in de ontwikkeling van de gebouwde omgeving en jarenlange werkervaring bij de corporatie, werk ik samen aan gedragen visies en concrete plannen. Als betrekkende verbinder begeleid ik partijen om samen stappen te zetten in de energietransitie.”

Rosa.Goossens@overmorgen.nl
06 21 29 00 19 

Expertise: Communicatie en participatieaanpak

Mark Valkering

”Door mijn achtergrond en werkervaring heb ik brede kennis van duurzaamheid en de energietransitie. Ik breng daarmee de perspectieven van publieke en private stakeholders met elkaar in verbinding. Ik maak ingewikkelde vraagstukken graag overzichtelijk en help daarmee doelstellingen helder en uitvoerbaar te maken.”

Regiocoördinator Kop van Noord-Holland en West-Friesland

Mark.Valkering@overmorgen.nl 
06 30 09 66 89 

Expertise: Aanpak warmtetransitie, PAW proeftuinen

Anouk Montagne

 

Anouk.Montagne@overmorgen.nl
06 82 41 50 86 

Expertise: Wijkaanpakken

Marie-Thérèse Tetteroo

De energietransitie is omvangrijk en divers en daarom probeer ik duurzaamheids- vraagstukken met een ruime blik te benaderen. Een scala aan oplossingen is mogelijk én nodig om per situatie tot resultaten te komen. Als adviseur ligt mijn kracht in het herkennen van kansen en het verbinden van belangen om op lokaal niveau het gesprek aan te gaan.”

MarieTherese.Tetteroo@overmorgen.nl 
06 57 38 88 90 

Expertise: Wijkaanpakken, warmtewet

Martijn van Lier

Martijn.vanLier@overmorgen.nl 
06 10 19 93 19 

Expertise: Warmtenetten en financiën