Maarten van Poelgeest

“Als oud-bestuurder weet ik hoe lastig het soms kan zijn om je ambities omgezet te krijgen in daden. Hoe krijg je iedereen mee? Hoe houd je de vaart er in en boek je resultaten? Daarin hoop ik bestuurders te kunnen helpen.”

M.vanPoelgeest@aef.nl
030 236 3030

Expertise: bestuurlijk, pilotwijken van het gas af

Ingrid Giebels

“De energietransitie is complex maar we kunnen dit tackelen als samenleving. Ik heb een brede kennis op gebied van de energietransitie maar ook kennis van techniek. Ik ben een verbinder en breng graag partijen samen om aan een doel te werken.”

Ingrid.Giebels@overmorgen.nl
06 50 12 60 20
Expertise: programmamanager, aanpak warmtetransitie

Yannick Lataster

“Als adviseur ben ik gewend op korte termijn complexe materie eigen te maken en te gebruiken bij het opstellen van proposities. Met mijn ervaringen in de politiek/bestuurlijke setting van gemeenten sla ik een brug tussen inhoud en proces en daag ik betrokkenen uit om ook buiten de gebaande paden te treden.”

Y.Lataster@aef.nl
06
22 34 70 68

Expertise: lerend netwerk

Peter-Paul Smoor

“Als adviseur voorzie ik zowel technisch, financieel en organisatorisch advies waarbij integraal wordt gekeken naar de voor alle partijen meest optimale oplossing. Ik ben sterk in het vertalen van beleid, naar strategie en concrete projecten, die ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.”

PeterPaul.Smoor@overmorgen.nl
06  21 55 09 29

Expertise: techniek en financiën

Daniël van Staveren

“Met mijn ervaring als procesmanager help ik partijen en personen te verbinden op inhoud en proces. De transitie is complex, maar door helder doelen te formuleren en deze stapsgewijs te benaderen, kunnen partijen makkelijker aan de slag.”

Daniel.vanStaveren@overmorgen.nl
06 10 85 92 74

Expertise: woningcorporaties, energiebesparing

Tomas Mathijsen

“Met mijn achtergrond in Duurzame Energie Technologie ben ik zowel bekend met de techniek zelf, als met de manier waarop deze interacteert met de samenleving. Als adviseur voorzie ik in technische kennis, maar stel ik ook het proces centraal om gezamenlijk de energietransitie invulling te geven.”

Tomas.Mathijsen@overmorgen.nl
06 29 03 68 76

Expertise: aardgasvrije nieuwbouw

Stefan Kop

“De energietransitie vraagt om een integrale benadering. Mijn studie- en werkervaring hebben mij geleerd vraagstukken vanuit een systeemperspectief te bekijken, met oog voor de belangen van verschillende partijen. Zo kom ik tot integraal advies waar o.a. duurzame opwek, mobiliteit en collectieve warmte onderdeel van zijn.”

Stefan.Kop@overmorgen.nl
06 58 91 50 46

Expertise: integrale energiesystemen en collectieve warmte

Amber van Suijlekom

“Als adviseur werk ik toe naar oplossingen met een duurzaam karakter en zet ik mij in voor een toekomstbestendige leefomgeving. Binnen het Servicepunt houd ik mij bezig met informatiedeling en de organisatie van diverse (regio-) bijeenkomsten, waarin handvatten geboden worden voor de uitdagingen binnen de transitie.”

A.vanSuijlekom@aef.nl
06 13 96 55 10

Expertise: samenwerkingsverbanden, implementatie, participatie/draagvlak, omgevingsanalyse

Jacco Oskam

“Met mijn achtergrond in economie, marketing en fotografie werk ik aan de marketing en communicatie van het Servicepunt Duurzame Energie. Ik gebruik graag mijn creativiteit om een boodschap effectief over te brengen en heb aandacht voor details.” 

Jacco.Oskam@overmorgen.nl
033 303 68 00

Expertise: marketing en communicatie

Marie-Thérèse Tetteroo

De energietransitie is omvangrijk en divers en daarom probeer ik duurzaamheids- vraagstukken met een ruime blik te benaderen. Een scala aan oplossingen is mogelijk én nodig om per situatie tot resultaten te komen. Als adviseur ligt mijn kracht in het herkennen van kansen en het verbinden van belangen om op lokaal niveau het gesprek aan te gaan.”

marietherese.tetteroo@overmorgen.nl 
06 57 38 88 90 

Expertise: collectieve warmte, aardgasvrije gebouwde omgeving en woningcorporaties