Voor wie is het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE)?

Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) ondersteunt gemeenten, regio’s en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt deelt kennis en ervaringen, biedt expertise en is gangmaker voor het onderlinge gesprek. Signaleren we gemeente-overstijgende vraagstukken, dan pakken we die op. 

Je kunt bij ons terecht voor het volgen van kennisbijeenkomsten, voor praktijkgerichte leertrajecten (leerlabs), voor 1-op-1 advies en voor praktische tools en kennisproducten. Het leren van projecten en ervaringen uit de praktijk staat centraal, want samen komen we verder.

Het Servicepunt is ingericht in 3 programmalijnen:

 • Wijkaanpak
  De gebiedsgerichte aanpak oftewel wijkaanpak, vaak gecombineerd met een collectieve warmteoplossing, is een belangrijk spoor in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De Noord-Hollandse Transitievisies Warmte laten zien dat er in de regio veel kansen zijn voor warmtenetten. Via deze programmalijn ondersteunen we gemeenten en partners om te starten en vervolgens richting uitvoering te komen in aardgasvrije wijkaanpakken. Onze toolkit Wijkaanpak laat zien welke stappen en thema’s daar allemaal bij komen kijken.
 • Energiebesparing en energiearmoede
  Het spoor van individuele woningverduurzaming krijgt steeds meer aandacht. Gemeenten krijgen extra gelden voor het Rijk voor het stimuleren van isolatiemaatregelen en het aanpakken van energiearmoede. Het Servicepunt helpt gemeenten met overzicht van subsidies en landelijke ontwikkeling en biedt gemeenten en regio’s ondersteuning bij de planvorming. We zetten bovendien sterk in op het volgen van de uitvoering van activiteiten en het verspreiden van goede voorbeelden.
  • Warmteregio’s
   Regionale samenwerking in de warmtetransitie wordt steeds belangrijker. In Noord-Holland werken veel deelregio’s al actief samen en zijn er vanuit de Regionale Structuur Warmte (RSW) clusters van gemeenten gesignaleerd met perspectief op een gezamenlijke bron of warmte-infrastructuur. Via deze programmalijn ondersteunen we dit soort “warmteregio’s”. De ondersteuning die we bieden is afhankelijk van wat er speelt in de specifieke regio, maar is er altijd op gericht om de gezamenlijke uitvoering dichterbij te brengen.

  Met welke vragen kan ik terecht?

  Het Servicepunt heeft als primaire focus dat gemeenten verder komen in het realiseren van een duurzame gebouwde omgeving en ondersteunt alle tussenstappen die daarbij horen. Onze activiteiten zijn grotendeels vraaggestuurd, dus wij zijn continu op zoek naar de thema’s en vraagstukken die op dít moment spelen bij de doelgroep. Alle vragen die te maken hebben met de energietransitie in de gebouwde omgeving – beleidsmatig, organisatorisch of inhoudelijk – zijn bij ons welkom.

  Wie voeren het SPDE uit?

  De organisaties die momenteel in opdracht van de provincie Noord-Holland de uitvoering van het Servicepunt Duurzame Energie verzorgen, zijn Arcadis, Frisse BlikkenAndersson Elffers Felix (AEF) en 5PLUS1. De werkzaamheden van het Servicepunt stemmen wij af met de provincie middels een jaarplan en maandelijkse voortgangsgesprekken.

  De organisaties die het Servicepunt invullen, voeren naast de werkzaamheden voor het Servicepunt ook andere opdrachten uit op het gebied van energietransitie, warmtetransitie en gebiedsvernieuwing. In sommige gevallen ook in opdracht van gemeenten/samenwerkingsverbanden in de provincie Noord-Holland.

  Wij hebben de afspraak dat dit nooit werkzaamheden zijn die het Servicepunt zelf ook uitvoert of die indruisen tegen de werkzaamheden van het Servicepunt. Om te voorkomen dat bij deze opdrachten belangenverstrengeling zou kunnen optreden, onthoudt het Servicepunt zich er ten alle tijden van advies te geven over marktpartijen. Ook worden al deze projecten vooraf aan de provincie gemeld en zal de programmamanager in geen geval andere grote opdrachten in Noord-Holland uitvoeren.

  Heb je een vraag over het Servicepunt?

  Neem contact op met Pieter Heesbeen.