Hieronder vind je een overzicht van onze activiteiten. Heb je een sessie gemist? Deze zijn hier terug te kijken.

Digitale lunchsessie: Nieuwe Governance warmtetransitie Noord-Holland Zuid

Datum: 25 januari 2022
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
Logo Servicepunt

Beste gemeenten,

Graag geven we jullie tijdens een digitale lunchsessie een update over de ontwikkelingen in de regio op het gebied van warmte. De afgelopen jaren heeft het MRA Warmte Koude programma in Noord-Holland Zuid de dialoog georganiseerd tussen publieke en private partners en kennis opgebouwd en gedeeld over het realiseren van warmtenetten. Dit programma houdt in de huidige vorm op te bestaan. De werkzaamheden van dit programma worden deels ondergebracht bij het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) van de provincie Noord-Holland en deels onder de RES Noord-Holland Zuid.

Ook hebben alle gemeenten inmiddels een Transitievisie Warmte opgesteld. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van deze visies. Het accent van de uitvoering zal binnen de gemeente liggen, maar soms is sprake van een regionale bron of infrastructuur en dan is samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk. Provincie Noord-Holland verkent nieuwe instrumenten voor het ondersteunen van deze warmteregio’s (1), bijvoorbeeld door het aanstellen van experts of warmteregisseurs. Op 25 januari van 12:00-13:00 gaan wij graag met jullie in gesprek over de vraag hoe de regionale samenwerking het beste kan worden vormgegeven.

Klik hier om je aan te melden.

Webinar: FIXbrigade tegen energiearmoede

Datum: 3 februari 2022
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
NSRP 2016 Logo with Project Version 02a RGB V2

Op zoek naar concrete ideeën om energiearmoede tegen te gaan? Wil je meer weten over hoe een FIXbrigade daarbij kan helpen? Kom dan naar de digitale kennissessie. Wij nemen je mee in wat een FIXbrigade is en wat er nodig is om een FIXbrigade op te zetten.

In het kort: wat is de FIXbrigade?

De FIXbrigade gaat verder waar de energiecoaches stoppen. Waar de energiecoaches energiebespaaradvies geven aan inwoners en producten achterlaten, zoals radiatorfolie en tochtstrips, voert de FIXbrigade kleine energiebesparende klussen uit. Denk bijvoorbeeld aan kitten, afstellen van de CV-ketel of aanleg van radiatorfolie. Dit bespaart inwoners energie en daarmee ook geld. Bovendien voorkom je zo dat energiebespaarproducten ongebruikt in een hoekje blijven liggen. In Amsterdam Oost is een eerste FIXbrigade opgezet. In Zaanstad wordt nu naar dat voorbeeld ook een FIXbrigade in het leven geroepen. De FIXbrigade in die twee steden is opgezet als leerwerktraject. Een hoofdfixer neemt als een leermeester leerlingfixers mee op pad. Zo leren de leerlingfixers de basis van veelzijdige klussen en kunnen leerlingfixers doorstromen naar betaald werk of opleiding.

 

Klik hier om je aan te melden.

cropped-Logo-Servicepunt.png

In de RES’en van Noord-Holland Noord en Zuid staan bovengemeentelijke warmtebronnen en infrastructuur centraal. We weten dat het een grote inspanning van overheden en bedrijven vraagt om tot geslaagde projecten te komen. Er zijn veel vragers en aanbieders van warmte en verschillende besluitvormingsprocessen. In deze sessie zoeken we inspiratie van buiten Noord-Holland. In de RES-regio Rotterdam – Den Haag (MRDH) is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met warmtenetten op een bovengemeentelijke schaal. Een belangrijke inhoudelijke basis is daarvoor gelegd met de door EBN en InvestNL geïnitieerde studie “Collectieve warmtevoorziening RES regio Rotterdam Den Haag”. We nodigen jullie graag uit voor een presentatie over deze studie. Daarna gaan we met elkaar het gesprek aan over de lessons learned uit de MRDH en de relevantie voor onze regio’s. We gaan dan vooral in op de vragen:

 

  • Hoe kan tot gedeeld inzicht gekomen worden tussen alle belanghebbenden?
  • Hoe kom je tot programmeringskeuzes ondanks de vrijwel ongelimiteerde hoeveelheid opties. Wanneer gaan we waar (plaats) en wanneer (prioritering) starten?
  • Hoe richt je de besluitvorming met elkaar in?

 

Klik hier om je aan te melden.