Hieronder vind je een overzicht van onze activiteiten in het najaar. Onder het overzicht staan alle individuele activiteiten met met meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Herfst meet-up over de Leidraad voor gemeenten

Start datum: 8 oktober 2020

Eind datum: 29 oktober 2020

Tijd: 10:00 - 12:30

Locatie: Online

Agenda

Expertise Centrum Warmte

Het ECW organiseert vanaf 8 oktober vier keer op donderdagochtend een Herfst meet-up: een online bijeenkomst voor gemeenten over de Leidraad. Deze meet-up op 8 oktober is speciaal voor gemeenten die in de beginfase zijn van het opstellen van hun transitievisie warmte.

Deze meet-ups staan gepland op 8, 15, 22 en 29 oktober. Hierbij zijn de eerste twee donderdagen bedoeld voor gemeenten die in de beginfase zijn van het opstellen van hun transitievisie warmte. Op 22 oktober is de bijeenkomst speciaal gericht op de adviesbureaus en de bijeenkomst op 29 oktober is bedoeld voor gemeenten die al verder zijn met het opstellen van hun transitievisie warmte. Bij gemeenten die al verder zijn met hun transitievisie warmte en voor adviesbureaus gaat het programma verder de diepte in.

Alle vier de meet-ups starten met een centraal programma over de vernieuwde Leidraad. Daarin krijg je uitleg van medewerkers van het ECW en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en is er ruimte voor vragen.

Verder praten

Daarna kun je in groepjes vragen stellen aan adviseurs van de ECW Helpdesk en verder praten met andere gemeenten. Die groepen delen we in op basis van interesse. Aan het eind kun je nog online netwerken met alle deelnemers.

Klik hier om je aan te melden en voor meer informatie.

Training duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

Datum: 23 oktober 2020

Tijd: 14:00 - 16:00

Locatie: Online

Mooi Noord-Holland

Op vrijdag 23 oktober organiseren Duurzaam Bouwloket, MOOI Noord-Holland en De Groene Grachten een digitale training “Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit” voor medewerkers van Noord-Hollandse gemeenten. Tijdens deze middag staat de vraag centraal hoe gemeenten duurzaamheid in het beleid voor ruimtelijke kwaliteit en erfgoed kunnen integreren én andersom. Ook laten wij zien wat de technische uitdagingen en mogelijkheden zijn bij het verduurzamen van erfgoed.

Deelnemen
Wij hopen dat je bij deze training kunt aansluiten. Je kunt dit laten weten door een mail te sturen naar Tessel de Rooij van De Groene Grachten. Mochten je collega’s willen deelnemen, dan ontvangt zij ook graag hun namen en emailadressen. Alle aanmeldingen ontvangen namelijk een agenda-uitnodiging per mail, met daarin de link naar de online training.

Via deze link vind je meer informatie over deze training en de bijbehorende website duurzaamheid-ruimte.nl.

Kennissessie – Warmtenet & Warmtewet

Datum: 27 oktober 2020

Tijd: 15:00 - 17:00

Locatie: Online

Agenda

Servicepunt Duurzame Energie en MRA Warmte Koude programma

Op 27 oktober organiseert het SpDE in samenwerking met het MRA Warmte Koude Programma een kennissessie over de onderwerpen Warmtewet en Warmtenet. Warmte is een hot topic op het moment. Gemeenten zijn druk met het opstellen van een Transitievisie warmte, op regio niveau wordt gewerkt aan de aanscherping van de concept-RES’en waaronder de Regionale Structuur Warmte en in sommige gemeenten wordt al aan de slag gegaan met wijkuitvoeringsplannen.

De Wet collectieve warmtevoorziening gaat naar verwachting per 1 januari 2022 in werking en een aantal onderdelen daarvan blijft onderwerp van discussie. Wat weten we nu al over deze aangepaste Warmtewet? En hoe kun je nu inspelen op de veranderingen die in 2022 doorgevoerd gaan worden? Wat betekent dat voor de rol van gemeenten? Juridisch specialist Marjolein Dieperink van AKD neemt u aan de hand. Petrus Postma van het Warmte Koude programma deelt ervaringen van wat er speelt in de MRA-regio op het gebied van warmte en we behandelen een actuele casus waarmee duidelijk wordt wat gemeenten nu al kunnen doen om stappen te zetten bij de ontwikkeling van een collectieve warmtevoorziening.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Werkcollege – De businesscase van een wijkaanpak

Datum: 3 november 2020

Tijd: 14:00 - 17:00

Locatie: Online

Agenda

Logo Servicepunt

Ben je gestart of ga je starten met een wijkaanpak aardgasvrij, en wil je meer inzicht hebben in het onderwerp businesscase? Op 3 november organiseren we een werkcollege waarin we in gaan op:

  • Hoe zit de warmteketen in elkaar en wie doet welke investering?
  • Hoe vertaalt dat zich in een sluitende businesscase voor een wijkaanpak?
  • Welk proces volg je om met stakeholders tot een businesscase te komen?
  • Waar moet je op letten wil je werken aan een sterke businesscase?

Met de informatie en ervaringen uit dit werkcollege kun je als gemeente of energiecoöperatie met meer kennis van zaken deel nemen aan gesprekken over de businesscase en samen met stakeholders keuzes maken. We gaan het onderwerp interactief behandelen en onder andere illustreren met voorbeelden van een bestaande wijkaanpak in Noord-Holland.

Mocht je zelf al werken aan een businesscase voor jouw eigen wijkaanpak, dan is er in het tweede deel ruimte om jouw aanpak, berekeningen en afwegingen te toetsen.

Klik hier om je aan te melden en voor meer informatie.

Ontwerpsessie Participatie & Communicatie

Datum: 12 november 2020

Agenda

Logo Servicepunt

Na een succesvolle editie in juni 2020, herhalen we deze Ontwerpsessie. Start jouw gemeente binnenkort met het maken van een wijkuitvoeringsplan? En wil je aan de slag  samen met je team om de contouren en middelen van je participatietraject te ontwerpen? Doe dan mee met deze ontwerpsessie. Je maakt, samen met je team, een concreet plan dat past bij jouw project, want ieder project vraagt om een aanpak op maat.

Klik hier  om je aan te melden en voor meer informatie.

Logo Servicepunt

Op 17 november organiseert het Servicepunt Duurzame Energie een kennissessie ‘Financiering voor particulieren’. In wijken waar veel particulieren eigenaren wonen, zul je waarschijnlijk aan de slag moeten met het faciliteren en onder de aandacht brengen van leningen, subsidies of andere vormen van financiering voor hun aansluitkosten en gebouwmaatregelen. In deze sessie gaan we samen met SVn in op een aantal opties.

Binnenkort volgt meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Kennissessie PAW 3e ronde

Datum: 26 november 2020

Agenda

Logo Servicepunt

Op 26 november organiseert het Servicepunt Duurzame Energie een kennissessie ‘PAW 3e ronde’. De vragen: ‘Wat zijn Proeftuinen en het Programma Aardgasvrije Wijken? Aan welke eisen moet een Wijkaanpak in deze ronde voldoen om aanmerking te komen? Welke lessen uit voorgaande rondes kunnen er gedeeld worden wat betreft schrijfproces, inhoudelijke onderbouwing en aanvraagproces?’ staan daarin centraal.

Binnenkort volgt meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Logo Servicepunt

Uit een TVW komt er ‘op papier’  een warmteoplossing voor jouw wijk naar voren. Maar wat komt er allemaal kijken bij de realisatie van deze oplossing in jouw wijk? We gaan in op de technische aspecten (infrastructuur, aansluiting, logistiek, openbare ruimte, gebouwmaatregelen) van de realisatie van een warmtenet en een all-electric oplossing.

Aansluitend op het kennisdeel van deze sessie, is het mogelijk voor gemeenten die al aan de slag willen met een bepaalde techniek, om individueel advies te krijgen over hun plannen en vragen te stellen over specifieke onderdelen van hun technische plan.

Binnenkort volgt meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Schrijfsessies – PAW 3e ronde

Datum: 10 december 2020

Agenda

Logo Servicepunt

In deze workshop gaan we aan de slag gaan met jullie aanvraag. Tijdens de bijeenkomst helpen experts van het Servicepunt gemeenten met praktische tips voor het schrijven van hun aanvraag.

We gaan tijdens de workshops in op jullie specifieke vragen. Hierbij kun je denken aan financiële onderbouwing en businesscase; technische oplossingen; regie en organisatie; participatie en communicatie en verbinding met andere opgaven in de wijk.

Binnenkort volgt meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.