Hieronder vind je een overzicht van onze activiteiten. Heb je een sessie gemist? Deze zijn hier terug te kijken.

Leer Labs: werken aan een plan voor jouw gemeente

Op basis van de inzichten uit onze ronde langs Noord-Hollandse gemeenten van begin dit jaar, hebben we een viertal Leer Labs opgezet. Dit zijn werktrajecten waarin een groep van 3 tot 5 gemeenten in een aantal stappen (gedurende 2 tot 6 maanden afhankelijk per Leer Lab) toewerkt naar een concreet eindproject. Elke deelnemer werkt aan zijn of haar eigen case.  Samen slim leren staat hierin centraal; je leert van én met elkaar. Het programma van een Leer Lab staat van tevoren niet 100% vast, maar wordt mede bepaald door de behoeften van de groep. De Leer Labs starten na de zomer, maar de precieze startdata worden nog bekend gemaakt. Adviseurs vanuit het Servicepunt bieden gedurende het hele traject inhoudelijk advies en procesbegeleiding.

Het maximaal aantal inschrijvingen voor de Leer Labs: Verhaal warmtetransitie, Doelgroepgerichte aanpak aardgasvrij-ready en Startplan wijkaanpak aardgasvrij is inmiddels bereikt. 

Leer Lab: Organisatie inrichting energietransitie

Startdatum: 20 september 2021

Einddatum: 19 november 2021

NH016816

Hoe richt ik mijn gemeentelijke organisatie in zodat ik klaar ben voor de  energietransitie? Hoe positioneer ik de organisatie binnen de gemeente, maar ook regionaal? Hoe organiseren we de warmtetransitie op een slimme manier?

Eindproject

In drie stappen werk je toe naar een ingevuld canvas waarin je antwoord geeft op drie inrichtingsvraagstukken:

  • Wat gaat de gemeente doen in de warmtetransitie (hoe breed of smal is de opgave)?
  • Hoe positioneer je de activiteiten (als project of als programma)?
  • Hoe ga je om met het capaciteitsvraagstuk?

Als afsluiting van het traject wordt dit canvas aangeboden aan de gemeentesecretaris.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Webinar: De TVW’s verzameld – een blik op de warmtetransitie in Noord-Holland

Startdatum: 28 oktober 2021

Einddatum: 9 december 2021

Locatie: Online

cropped-Logo-Servicepunt.png

De Transitievisies Warmte van Noord-Hollandse gemeenten zijn (bijna) klaar. Het Servicepunt haalt het net op: we verzamelen de vastgestelde TVW’s en brengen de resultaten in beeld (zie viewer). Dat geeft interessante inzichten! Op 28 oktober 10:00-11:30 en op 9 december 15:00 – 16:30 delen we deze inzichten tijdens het webinar: De TVW’s verzameld – een blik op de warmtetransitie in Noord-Holland.

We nemen jullie mee in de dataviewer waarin we de resultaten van de Noord-Hollandse TVW’s hebben geladen. We beginnen met een overzicht van de wijken waar de komende jaren gestart wordt en de verwachte warmteoplossingen. Daarna zoomen we in met extra analyses. Samen gaan we hierover in gesprek: Waar ligt de focus en kennisbehoefte de komende jaren? Hoe verhouden de Noord-Hollandse plannen zich tot landelijke ambities? En kunnen we vanuit het overzicht van plannen conclusies trekken over de organisatie van de warmtetransitie?

We gebruiken jullie inbreng tijdens het webinar om de analyses te verrijken. Vervolgens gaan gedeputeerde Edward Stigter en Maarten van Poelgeest van het Servicepunt op 9 december met bestuurders in gesprek over de TVW resultaten. Bestuurders worden hier apart voor uitgenodigd.

Is jouw Transitievisie Warmte onlangs vastgesteld? Lever hem bij ons aan. Wij hebben nu de helft van de Noord Hollandse gemeenten in beeld. Hoe meer resultaten, hoe meer inzicht we op provinciaal niveau krijgen.

Klik hier om je aan te melden voor 28 oktober (10:00 – 11:30).

Klik hier om je aan te melden voor 9 december (15:00 – 16:30).

Webinar Versnelling aardwarmte – de nieuwe Mijnbouwwet

Datum: 4 november 2021

Tijd: 15:30 - 16:30

Locatie: Online

Servicepunt Duurzame Energie en Provincie Noord-Holland

Programma Versnelling Aardwarmte MRA van de provincies Noord-Holland en Flevoland organiseert samen met het Servicepunt Duurzame Energie op 4 november van 15:30 – 16:30 een webinar over aardwarmte en de nieuwe Mijnbouwwet. In dit webinar lichten we de nieuwe werkwijze toe en wat dit betekent voor gemeenten en initiatiefnemers.

Een inleiding voor iedereen die aardwarmte al enigszins kent en meer wil weten over de nieuwe Mijnbouwwet zoals die bij de Tweede Kamer ligt. Hoe werkt de nieuwe vergunningenstructuur? Wat is het doel en de werkwijze van een ‘toekenning zoekgebied’? Wat kan een gemeente of warmtebedrijf daarmee doen? Wat betekent het voor een ontwikkelaar? Welke sturingsmogelijkheden heeft de gemeente? En wat betekent dit voor de bestaande vergunningen en aanvragen in de MRA?

Mirjam de Paus van het cluster Mijnbouwbeleid van het Ministerie van EZK zal een en ander toelichten. Frank Schoof, Projectleider PVA MRA zal de interactieve sessie leiden.

Klik hier om je aan te melden.

Logo Servicepunt

Het Servicepunt staat ook klaar voor individuele ondersteuning aan gemeenten! Heb jij advies nodig over je wijkaanpak of transitievisie warmte? Wil jij een keer een frisse blik op je participatieaanpak, zit je met een regie- of organisatievraagstuk, kan je hulp gebruiken bij technische, financiële of juridische thema’s? Elke gemeente kan een dag advies op maat krijgen, van één van onze experts. Interesse? Neem contact op via info@servicepuntde.nl.