Ontbijtsessies ‘Energietransitie, de technologie voorbij’

Start datum: 26 november 2019

Eind datum: 19 mei 2020

Tijd: 08:00 - 10:00

Locatie: Circl, Amsterdam

Energie Nederland

In deze reeks ontbijtsessies kijken we vanuit een breder maatschappelijk perspectief naar de energietransitie. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Hoe kan de energietransitie drager zijn van (gewenste) sociaal-maatschappelijke veranderingen?’ en ‘Wat is de invloed van de transitie op maatschappelijke vraagstukken als betaalbaarheid, gedragsverandering en stadsvernieuwing?’

Dinsdag 8 oktober 2019: Betaalrisico of energiearmoede?
Wat is de invloed van de energietransitie op de betaalbaarheid voor huishoudens en hoe houden we het betaalbaar voor iedereen?

Dinsdag 26 november 2019: Sociale innovatie
Hoe kunnen we met sociale innovaties de burger bij de energietransitie betrekken?

Dinsdag 21 januari 2020: RES en aardgasvrij wonen
De thuissituatie wordt aargasvrij. Wat komt daarbij kijken voor consumenten en hoe kunnen gemeenten hun strategie daarop aanpassen?

Dinsdag 10 maart 2020: Energielandschappen van de toekomst
Hoe passen we duurzame energie optimaal in onze leefomgeving in en vermijden we ‘landschapspijn’?

Dinsdag 19 mei 2020: Gedragsverandering zonder pijn?
Het Klimaatakkoord zet in op het verleiden tot duurzamer gedrag. Is dit mogelijk; een transitie zonder pijn?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Uitnodiging Dialoog Via Parijs

Datum: 10 december 2019

Tijd: 14:30 - 16:30

Locatie: Meeting Plaza Utrecht, Godebaldkwartier 357, Utrecht

Rijksoverheid

Hoe kan Nederland eruit zien als we over 30 jaar de energietransitie hebben doorgemaakt? Wat zijn de principes en keuzes die we nu moeten maken om Nederland niet verder te laten verrommelen? Het College van Rijksadviseurs wil met deze publicatie het maatschappelijke debat voeden.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Inspiratiesessie ‘Verbreed je ruimtelijke blik op de energietransitie’

Datum: 11 december 2019

Tijd: 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 / 17:30 - 21:00

Locatie: Provincie Noord-Holland, Houtplein 33, Haarlem

Energieregio NHN

Hoe kunnen we onze plannen voor opwekking van zonne- en windenergie ruimtelijk inpassen in het landschap? Hoe kunnen we slim omgaan met de regionale energiestrategie in relatie tot het omgevingsbeleid? En hoe kunnen verschillende organisaties – van maatschappelijk tot bedrijfsleven – de kansen van de energietransitie benutten?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Landelijke bijeenkomst Ronde van Nederland

Datum: 12 december 2019

Tijd: 12:00 - 17:30

Locatie: Het Huis, Utrecht, Boorstraat 107

PAW

Van oktober tot en met december zijn er in alle provincies bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de Ronde van Nederland. Voor de geïnteresseerden die niet in  de gelegenheid waren om de bijeenkomst in hun eigen provincie bij te wonen, organiseren we op 12 december nog een landelijke bijeenkomst. De bijeenkomst staat in het teken van de resultaten van de Leidraad als hulpmiddel voor het opstellen van de Transitievisie Warmte.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Startsessie leerkring Wijkuitvoeringsplan

Datum: 12 december 2019

Tijd: 13:30 - 16:30

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, Utrecht

PAW

Ben jij bezig met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan of met de voorbereidingen hiervan? Dan nodigt het Kennis- en Leerprogramma je van harte uit om mee te doen aan de Leerkring Wijkuitvoeringsplan. In de leerkring werken we in drie sessies toe naar een stappenplan Wijkuitvoeringsplan dat voor iedere gemeente beschikbaar wordt gesteld.

Netwerkbijeenkomst Proeftuinen

Datum: 12 december 2019

Tijd: 9:30 - 13:30

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, Utrecht

PAW

We gaan het hebben over de eerste resultaten van de reflectieve monitor. We bespreken knelpunten, mijlpalen en geleerde lessen. Verder zal er tijd zijn om plenair en/of in kleinere groepjes te praten over zaken die de proeftuingemeenten aan de orde stellen. Geef op het aanmeldformulier aan welke zaken je graag wilt bespreken en wij stellen een programma op.

Masterclass Energiewetgeving en de Omgevingswet/Masterclass Aanbesteden Warmtenetten voor gemeenten

Datum: 13 december 2019

Tijd: 09:30 - 16:00

Locatie: Utrecht, exacte locatie volgt

PAW

Masterclass Energiewetgeving en de Omgevingswet – vrijdag 13 december van 9.00u-12.00u

Masterclass Aanbesteden Warmtenetten voor gemeenten – vrijdag 13 december van 13.00u-16.00u

De Aardgasvrij transitie vraagt om actuele en accurate kennis over de wet- en regelgeving nu en de nabije toekomst. Het doel van deze Masterclasses is de (actuele) kennis over deze onderwerpen te vergroten en vervolgens deze te kunnen toepassen in de gemeentelijke praktijk. Je wordt door deskundige juristen met praktische tips door de soms weerbarstige wet- en regelgeving geloodst waarbij ook de meest recente jurisprudentie wordt meegenomen als dat aan de orde is.

Klik hier om je aan te melden.

Landelijke congres Aardgasvrije Wijken

Datum: 23 januari 2020

Tijd: 11:45 - 16:00

Locatie: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein

PAW

Noteer vast donderdag 23 januari 2020 in de agenda. Dan organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken het eerste Congres Aardgasvrije Wijken. Over het –uitgebreide- programma en de locatie volgt na de zomer meer informatie. De thema’s communicatie en participatie zullen ruim aan bod komen.

Het congres biedt actuele informatie en inzichten, met volop gelegenheid om te netwerken. Na intekenen ontvang je in november de definitieve uitnodiging met mogelijkheid tot registreren.

Klik hier voor meer informatie en hier om je aan te melden.

Save the date: EZK-evenement ‘Partners in energie-uitdagingen’ 30 januari 2020

Datum: 30 januari 2020

Tijd: 12:00 - 17:30

Locatie: Midden Nederland Hallen te Barneveld

Ministerie-EZ-en-Klimaat

Op 30 januari 2020 staat het EZK-evenement ‘Partners in energie-uitdagingen’ weer op stapel. Als ondernemer of gemeente die werkt aan energiebesparing en duurzame energie bent u van harte welkom. Hoor deze middag de laatste stand van zaken en wissel kennis en ervaringen uit in de interactieve deelsessies. Tevens uitreiking van maar liefst twee EZK Energy Awards.

De link voor meer informatie en aanmelden volgt in november.