Energietransitie en leiderschap: kleinschalige online bijeenkomsten

Start datum: 28 mei 2020

Eind datum: 18 juni 2020

Tijd: Tijden wisselen per sessie

Locatie: Online

Wethoudersvereniging logo

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben ingestemd met het Klimaatakkoord. Een van de onderdelen van het Klimaatakkoord is het opstellen van een regionale strategie door de 30 RES-regio’s. Het is een bestuurlijk vernieuwend proces en wethouders spelen hierbij een cruciale rol. Om wethouders in dit proces te ondersteunen organiseren de Wethoudersvereniging en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie samen verschillende online bijeenkomsten.

Bij iedere online bijeenkomst zal een thema worden behandeld met een deskundige spreker en een ervaringsdeskundige. De volgende thema’s komen aan de orde:

Hoe verbind je als wethouder regionale plannen met lokale ambities? Hoe zorg je in je gemeente voor maatschappelijk draagvlak? Hoe betrek je als wethouder de gemeenteraad bij de energietransitie? Hoe ga je om met de media? Per bijeenkomst kunnen 12 wethouders deelnemen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Online Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie

Datum: 11 juni 2020

Tijd: 10:30 - 11:30

Locatie: Utrecht (exacte locatie volgt)

PAW

Energietransitie en de Omgevingswet: van KA naar Ow

In het Klimaatakkoord (KA) zijn afspraken gemaakt die moeten landen in het instrumentarium van de Omgevingswet (Ow). Tijdens deze Online Juridische Open Tafel Sessie Aardgasvrij Transitie delen we kennis en gaan we met elkaar in gesprek over de wijze waarop gemeenten dit oppakken. Waar begin je? Welke instrumenten uit de instrumentenkist van de Omgevingswet pas je toe en hoe anticipeer je op de inwerkingtreding van deze wet? Wat moet, wat mag en wat is verstandig?

Online Juridische Open Tafel Sessie

In de Online Juridische Open Tafel Sessie van 11 juni komen de RES, TVW en WUP en het instrumentarium Omgevingswet aan bod. Na de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen en onderlinge kennisuitwisseling. Enige kennis over de Omgevingswet is niet verplicht, maar wel aan te raden om aan deze online Open Tafel Sessie actief te kunnen deelnemen.

Deelnemers die vooral willen meeluisteren, kennis willen opdoen en van andermans ervaringen willen leren, zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

De rol van raadsleden in de warmtetransitie (1/3). Thema: Informatie

Datum: 12 juni 2020

Tijd: 13:00 - 17:00

Locatie: Online

Platform31

Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er staat dus flink wat te gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om bijvoorbeeld kaders te stellen. Om dit goed te kunnen doen moeten raadsleden goed zicht hebben op hun rol. In samenwerking met het Kennis- en Leerprogramma van PAW, de Vereniging van Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie ging Platform31 in gesprek met raadsleden om hen hierin verder te helpen en zijn er twee voorbereidende bijeenkomsten geweest als eerste stap.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Ontwerpsessie participatie aanpak Wijkuitvoeringsplan

Datum: 18 juni 2020

Tijd: 9:30 - 14:00

Locatie: Online

Logo Servicepunt

Donderdag 18 juni starten we met een ontwerpsessie waarin jij samen met je team een plan van aanpak maakt voor het participatie- en communicatieproces van jouw project. Een concreet plan dat past bij jouw project, want ieder project vraagt immers om een maatwerkaanpak. Samen met andere projectleiders, programma managers en projectteams van andere gemeenten uit de provincie, die ook deelnemen aan de sessie deel je je ervaringen, komen je tot inzichten en spoor je belemmeringen op.

Wat mag je verwachten?

Om ervoor te zorgen dat jullie met een plan van aanpak de deur uit gaan waarvan je weet dat je dat kan uitvoeren:

  • Werk je tijdens de ontwerpsessie met je eigen team (bij voorkeur 3 personen) aan je plan;
  • Krijg je input van aanpakken die tot een succes hebben geleid bij soortgelijke projecten, zodat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden;
  • Ondersteunen we je bij je ontwerpproces met een pressure cooker methodiek;
  • Helpen tekenaars om je creativiteit aan te wakkeren;
  • Denken we samen na over wat jou en je team nog tegen kan houden om je plan uit te voeren en zoeken we daar oplossingen voor.

Projectcoaching

Als je na deze energieke en inspirerende ontwerpsessie weer achter je bureau zit en met je plan aan de slag gaat, is de kans groot dat je nieuwe obstakels tegenkomt die je nog niet had voorzien. Bij dit ontwerptraject horen daarom drie online gesprekken met projectcoach Mariëlle de Groot (www.marielledegroot.nl) om jou en je team te begeleiden bij het behalen van de resultaten die je voor ogen had tijdens de ontwerpsessie.

Praktische informatie

Praktisch informatie over de ontwerpsessie vind je hier. Voor meer informatie en aanmelden voor de ontwerpsessie kan je contact op nemen met Rosa Goosens rosa.goossens@overmorgen.nl.

PAW

Het aardgasvrij maken van wijken is een complex vraagstuk. Projectleiders, participatie- en communicatiemedewerkers en andere betrokkenen bij projecten voor aardgasvrij binnen gemeenten, laveren vaak tussen de wensen en ideeën van bewoners en de regels en voorschriften van de eigen organisatie.

In dit webinar gaan we verder in op de spanningen die werken op het snijvlak van leef- en systeemwereld ​met zich mee brengt en krijg je enkele praktische inzichten mee.

Let op: dit webinar is alleen bedoeld voor gemeenten en andere lokale overheden.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Netwerkbijeenkomst Proeftuinen

Datum: 2 juli 2020

Tijd: 9:30 - 13:30

Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, Utrecht

PAW

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus vindt op 2 juli de volgende bijeenkomst voor de huidige Proeftuingemeenten. Reserveer hem vast in je agenda, het programma volgt nog. Heb je specifieke wensen voor de invulling van het programma, geef dat dan door aan lincy.mulder@vng.nl.

Let op: deze bijeenkomst is alleen voor gemeenten en andere lokale overheden.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.