Transitievisie Warmte, waar begin ik?

Start datum: 25 april 2019

Eind datum: 9 mei 2019

Locatie: Zwolle, Dordrecht, Amsterdam en Eindhoven

Transitievisie Warmte, waar begin ik?

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) organiseert in samenwerking met de VNG vier bijeenkomsten. Daarin worden gemeenten ondersteund bij het opstellen van de Transitievisie door middel van een leidraad. De Leidraad helpt bij de technisch-economische analyse die nodig is voor het opstellen van de Transitievisies Warmte en de uitvoeringsplannen op wijkniveau.

Zwolle: donderdag 25 april 2019 (13:00 – 17:00)
Dordrecht: woensdag 1 mei 2019 (13:00 – 17:00)
Amsterdam: vrijdag 3 mei 2019 (09.30-13.30)
Eindhoven: donderdag 9 mei 2019 (13:00 – 17:00)

Klik hier voor meer info en om je in te schrijven.

Kennisbijeenkomst voor corporaties: Samen verduurzamen: huurders en particulieren

Start datum: 9 mei 2019

Eind datum: 23 mei 2019

Tijd: 14:30 - 20:00

Locatie: Amstelveen, Zwolle, Eindhoven

Kennisbijeenkomst voor corporaties: Samen verduurzamen: huurders en particulieren

De energietransitie is een heel karwei! Corporaties en particulieren moeten binnen woonwijken wel samen optrekken. Hoe aanpakken, waar starten? Eerst draagvlak, daarna doelen en vervolgens het juiste proces. Welke aanpak werkt het beste? Pittige vraagstukken. Visies van wethouders, experts, best practices. Alles komt aan bod tijdens de inspirerende kennisbijeenkomsten van Atriensis in samenwerking met Over Morgen.

Klik hier voor meer info en hier om je in te schrijven.

Amstelveen: donderdag 9 mei 2019
Zwolle: donderdag 16 mei 2019
Eindhoven: donderdag 23 mei 2019

 

Save the date: Bijeenkomst Duurzame Energie: Hoe activeer ik bewoners?

Datum: 21 mei 2019

Locatie: Antropia, Driebergen

Wilt u leren hoe u uw inwoners kunt betrekken en in beweging kunt krijgen om aan de slag te gaan met verduurzaming? Zet dan 21 mei alvast in uw agenda! Het programma Innovatieve Aanpakken, het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken en het programma Regionale Energiestrategie nodigen u van harte uit voor een leerzaam en dynamisch congres. Deze dag willen we u meer inzicht geven in welke ondersteuning de programma’s u kunnen bieden op weg naar het grootschalig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De rest van de dag zoomen we in op het betrekken van inwoners en stakeholders in deze hele opgave. De link om u in te schrijven volgt in de volgende nieuwsbrief.