Hieronder vind je een overzicht van onze activiteiten. Kun je niet bij een sessie aanwezig zijn? Binnen een week kun je de opname en de presentatie(s) terugvinden op een van onze themapagina’s.

In gesprek met … de opbouwwerker energietransitie

Datum: 6 april 2023
Tijd: 16:00 - 17:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsadviseurs Duurzaamheid en Communicatie, Sociaal Domein en Intermediaire organisaties zoals het energieloket, de voedselbank en woningcorporaties.
Woning isoleren

Het blijkt knap lastig om de doelgroep Energiearmoede te bereiken via gebruikelijke communicatiekanalen. Met als gevolg dat men geen gebruik maakt van het vaak rijke palet aan hulp. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de geestelijke én fysieke gevolgen van chronische stress en het wantrouwen naar gemeenten als afzender. De oplossing hiervoor: geleend vertrouwen. Oftewel: hulp aanbieden via personen of organisaties die men al kent en vooral vertrouwt.

Opbouwwerkers kunnen deze rol met hun uitgebreide kennis van (de sociale structuur van) een wijk en de vele opgebouwde contacten, goed vervullen. Een nieuwe variant op dit beroep is de opbouwwerker energietransitie. In deze sessie kun je in gesprek met twee van hen: Jerrel Oron van Versa Welzijn (actief in Weesp en Huizen) en Hanspaul Maarsseveen van Rijnstad Welzijn (actief in Arnhem).

Spreekuur Energiearmoede

Datum: 11 april 2023
Tijd: 16:00 - 17:00
Locatie: Online
Doelgroep: Nederlandse organisaties (gemeenten, provincies, bewonersinitiatieven, energiecoöperaties, lokale hulporganisaties, welzijnsinstellingen, adviesbureau’s en marktpartijen) die werken aan het vraagstuk energiearmoede en mensen die in energiearmoede leven of hebben geleefd
Energiearmoede

Op dinsdag 11 april staat het volgende spreekuur Energiearmoede gepland. Dit organiseren we samen met MRA en TNO. Iedereen die vragen heeft, ideeën wil spiegelen met experts of collega gemeenten of ervaringen wil bespreken of delen is van harte welkom.

Tijdens dit spreekuur staan in principe de vragen van degenen die inbellen centraal. Bedenk dus waar jij of jouw organisatie mee zit en breng dat in! Als het kan, behandelen wij direct de gestelde vragen, maar het is ook goed mogelijk dat we een vraag noteren en er later op terug komen.

Wil je deelnemen aan het spreekuur Energiearmoede? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Energiearmoede. Je ontvangt automatisch een uitnodiging.

Webinar: Aardwarmte en seismiciteit: uitleg en beheersing van het risico

Datum: 18 april 2023
Tijd: 14:00 - 15:00
Locatie: Online
Doelgroep: beleidsmakers, communicatiemedewerkers, politici, bestuurders, betrokkenen in de warmtetransitie en andere geïnteresseerden
Geothermie

Mijnbouwactiviteiten staan onder streng toezicht. Eén van de belangrijkste aandachtspunten bij gaswinning is seismiciteit (bevingen). Hoe ontstaan ze? Zijn ze te voorspellen? Kunnen er bij aardwarmte ook bevingen voorkomen? Wat is ertegen te doen? Hoe is de schademelding en -afhandeling geregeld? Wat is de rol van Staatstoezicht en de gemeente hierin? Al deze aspecten komen aan bod in dit webinar.

Webinar: Natuurvriendelijk na-isoleren

Datum: 20 april 2023
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders energietransitie en duurzaamheid
Over-Morgen-woonwijk-in-Arnhem-met-zonnepanelen-fotografie-Kneedvorm

Isoleren: een bekende maatregel om minder aardgas te verstoken en daarmee de uitstoot van CO₂ te verlagen. Het verlaagt de energierekening en verhoogt het wooncomfort. Maar wist je dat door het isoleren van woningen regelmatig vogels of vleermuizen worden gedood? Soorten die we in steden en dorpen hard nodig hebben, maar steeds zeldzamer worden.

Als gemeente en provincie hebben wij samen de verantwoordelijk voor het behoud en bescherming van de biodiversiteit. Daarom is natuurvriendelijk verduurzamen zo belangrijk. Dit wordt bereikt door te werken met een soortenmanagementplan: een praktisch instrument voor gemeentes en isolatiebedrijven die zich inzetten voor natuurvriendelijke na-isolatie en verduurzaming.