Ontbijtsessies ‘Energietransitie, de technologie voorbij’

Start datum: 26 november 2019

Eind datum: 19 mei 2020

Tijd: 08:00 - 10:00

Locatie: Circl, Amsterdam

Energie Nederland

In deze reeks ontbijtsessies kijken we vanuit een breder maatschappelijk perspectief naar de energietransitie. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Hoe kan de energietransitie drager zijn van (gewenste) sociaal-maatschappelijke veranderingen?’ en ‘Wat is de invloed van de transitie op maatschappelijke vraagstukken als betaalbaarheid, gedragsverandering en stadsvernieuwing?’

Dinsdag 8 oktober 2019: Betaalrisico of energiearmoede?
Wat is de invloed van de energietransitie op de betaalbaarheid voor huishoudens en hoe houden we het betaalbaar voor iedereen?

Dinsdag 26 november 2019: Sociale innovatie
Hoe kunnen we met sociale innovaties de burger bij de energietransitie betrekken?

Dinsdag 21 januari 2020: RES en aardgasvrij wonen
De thuissituatie wordt aargasvrij. Wat komt daarbij kijken voor consumenten en hoe kunnen gemeenten hun strategie daarop aanpassen?

Dinsdag 10 maart 2020: Energielandschappen van de toekomst
Hoe passen we duurzame energie optimaal in onze leefomgeving in en vermijden we ‘landschapspijn’?

Dinsdag 19 mei 2020: Gedragsverandering zonder pijn?
Het Klimaatakkoord zet in op het verleiden tot duurzamer gedrag. Is dit mogelijk; een transitie zonder pijn?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Platform Aardgasvrije Pioniers

Start datum: 16 januari 2020

Eind datum: 28 mei 2020

Locatie: Zaandijk & Online

Logo Servicepunt

16-jan: Bijeenkomst Zaandijk – thema: Financiële/Economische dilemma’s
13-feb: Online sessie  Online – thema: Organisatorisch
19-mrt: Bijeenkomst Zaandijk – thema: Organisatorisch
16-apr: Online sessie Online – thema: Juridisch/Wettelijk
28-mei: Bijeenkomst Zaandijk – thema: Juridisch/Wettelijk

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden bij het Platform Aardgasvrije Pioniers? Neem dan contact op door te mailen naar L.Askari@aef.nl. 

Landelijke congres Aardgasvrije Wijken

Datum: 23 januari 2020

Tijd: 11:45 - 16:00

Locatie: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein

PAW

Noteer vast donderdag 23 januari 2020 in de agenda. Dan organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken het eerste Congres Aardgasvrije Wijken. Over het –uitgebreide- programma en de locatie volgt na de zomer meer informatie. De thema’s communicatie en participatie zullen ruim aan bod komen.

Het congres biedt actuele informatie en inzichten, met volop gelegenheid om te netwerken. Na intekenen ontvang je in november de definitieve uitnodiging met mogelijkheid tot registreren.

Klik hier voor meer informatie en hier om je aan te melden.

Kennissessie All electric

Datum: 28 januari 2020

Tijd: 9:30 - 12:00

Locatie: Parteon, Marktstraat 52, Wormerveer

Logo Servicepunt

Op 28 januari (09:30 – 12:00) trappen we af met de eerste kennissessie van het jaar: All Electric. Tijdens deze kennissessie komen verschillende experts aan het woord. Zo behandelt Liander de kansen en uitdagingen van All Electric vanuit het perspectief als netbeheerder. Deelt Parteon (in samenwerking met Urgenda) haar ervaringen met het project ‘Opgewekt Wonen’ en gaat het Servicepunt in op de mogelijkheden van verschillende All electric concepten.

Wil je meer weten over warmtepompen en infraroodpanelen? Wat we van innovatie kunnen verwachten? En hoe deze technieken ook toepasbaar zijn in woningen die niet maximaal geïsoleerd zijn? Meld je dan hier aan!

Save the date: EZK-evenement ‘Partners in energie-uitdagingen’ 30 januari 2020

Datum: 30 januari 2020

Tijd: 12:00 - 17:30

Locatie: Midden Nederland Hallen te Barneveld

Ministerie-EZ-en-Klimaat

Op 30 januari 2020 staat het EZK-evenement ‘Partners in energie-uitdagingen’ weer op stapel. Als ondernemer of gemeente die werkt aan energiebesparing en duurzame energie bent u van harte welkom. Hoor deze middag de laatste stand van zaken en wissel kennis en ervaringen uit in de interactieve deelsessies. Tevens uitreiking van maar liefst twee EZK Energy Awards.

De link voor meer informatie en aanmelden volgt in november.

Workshops aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken

Start datum: 11 februari 2020

Eind datum: 3 maart 2020

Tijd: 13:00 - 17:00

Locatie: Wordt nog bekend gemaakt

Logo Servicepunt

Het Servicepunt organiseert twee workshops (11 februari en 3 maart) voor Noord-Hollandse gemeenten waarin we aan de slag gaan met jullie proeftuin aanvraag. Tijdens deze bijeenkomsten helpen experts van het Servicepunt gemeenten met praktische tips voor het schrijven van hun aanvraag. We gaan tijdens de workshops in op jullie specifieke vragen. Hierbij kun je denken aan de volgende onderwerpen:

  • Financiële onderbouwing en businesscase;
  • Technische oplossingen;
  • Regie en organisatie;
  • Participatie en communicatie;
  • Verbinding met andere opgaven in de wijk.

Heb je nog vragen  over de workshop of over het indienen van je aanvraag? Neem dan contact door te mailen naar mark.valkering@overmorgen.nl.

Duurzaam Verwarmd

Start datum: 17 maart 2020

Eind datum: 19 maart 2020

Tijd: 10:00 - 18:00

Locatie: Expo Haarlemmermeer

Duurzaam verwarmd 2019

Duurzaam Verwarmd is de grootste vakbeurs voor duurzame klimaattechnieken in de Benelux en daarmee dé plek om deze vragen te stellen – en ze beantwoord te krijgen! Met meer dan 60 seminars en ruim 200 standhouders komt werkelijk alles aan bod, van verwarming en koeling tot ventilatie. Zo beschikt u binnen de kortste keren over de nieuwste en meest relevante informatie in uw vakgebied, wat zich weer vertaalt naar de beste oplossingen voor uw klanten.

Bent u ook benieuwd naar de stand van zaken op het gebied van zonne-energie? Tegelijkertijd met Duurzaam Verwarmd wordt de vakbeurs Solar Solutions International gehouden. Zo kunt u zich in één klap laten informeren over zowel duurzame verwarming als energieopwekking.

Klik hier voor meer informatie en hier om je aan te melden. 

Werksessie MRA Warmte en Koude programma: gebiedsgerichte aanpak

Datum: 18 maart 2020

Tijd: 09:00 - 12:00

Locatie: Provincie Noord-Holland, Dreef 3, Haarlem

Warmtekoude metropoolregio Amsterdam

Op 18 maart (9-12 uur plus lunch) organiseert het MRA Warmte en Koude Programma een werksessie voor haar partners waarin we gebiedsgericht aan de slag gaan met kansen voor warmtenetten.

Het doel is om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van warmtenetten. Per deelregio kijken we naar waar we nu staan, wat het perspectief is voor de komende 5 à 10 jaar, de fasen die we moeten doorlopen en welke condities voor welke warmtesystemen nodig zijn. Welke besluiten zijn er nu nodig om projecten een stap verder te brengen? Ook gaan we in op de rol van de gemeente bij het organiseren van een warmtenet.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.