Hieronder vind je een overzicht van onze activiteiten in het najaar. Onder het overzicht staan alle individuele activiteiten met met meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Werkcollege – De businesscase van een wijkaanpak

Datum: 3 november 2020

Tijd: 14:00 - 17:00

Locatie: Online

Agenda

Logo Servicepunt

Ben je gestart of ga je starten met een wijkaanpak aardgasvrij, en wil je meer inzicht hebben in het onderwerp businesscase? Op 3 november organiseren we een werkcollege waarin we in gaan op:

  • Hoe zit de warmteketen in elkaar en wie doet welke investering?
  • Hoe vertaalt dat zich in een sluitende businesscase voor een wijkaanpak?
  • Welk proces volg je om met stakeholders tot een businesscase te komen?
  • Waar moet je op letten wil je werken aan een sterke businesscase?

Met de informatie en ervaringen uit dit werkcollege kun je als gemeente of energiecoöperatie met meer kennis van zaken deel nemen aan gesprekken over de businesscase en samen met stakeholders keuzes maken. We gaan het onderwerp interactief behandelen en onder andere illustreren met voorbeelden van een bestaande wijkaanpak in Noord-Holland.

Mocht je zelf al werken aan een businesscase voor jouw eigen wijkaanpak, dan is er in het tweede deel ruimte om jouw aanpak, berekeningen en afwegingen te toetsen.

Klik hier om je aan te melden en voor meer informatie.

Ontwerpsessie Participatie & Communicatie

Datum: 12 november 2020

Agenda

Logo Servicepunt

Na een succesvolle editie in juni 2020, herhalen we deze Ontwerpsessie. Start jouw gemeente binnenkort met het maken van een wijkuitvoeringsplan? En wil je aan de slag  samen met je team om de contouren en middelen van je participatietraject te ontwerpen? Doe dan mee met deze ontwerpsessie. Je maakt, samen met je team, een concreet plan dat past bij jouw project, want ieder project vraagt om een aanpak op maat.

Klik hier  om je aan te melden en voor meer informatie.

Logo Servicepunt

Op 17 november organiseert het Servicepunt Duurzame Energie een kennissessie ‘Financiering voor particulieren’. In wijken waar veel particulieren eigenaren wonen, zul je waarschijnlijk aan de slag moeten met het faciliteren en onder de aandacht brengen van leningen, subsidies of andere vormen van financiering voor hun aansluitkosten en gebouwmaatregelen. In deze sessie gaan we samen met SVn in op een aantal opties.

Binnenkort volgt meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Kennissessie PAW 3e ronde

Datum: 26 november 2020

Agenda

Logo Servicepunt

Op 26 november organiseert het Servicepunt Duurzame Energie een kennissessie ‘PAW 3e ronde’. De vragen: ‘Wat zijn Proeftuinen en het Programma Aardgasvrije Wijken? Aan welke eisen moet een Wijkaanpak in deze ronde voldoen om aanmerking te komen? Welke lessen uit voorgaande rondes kunnen er gedeeld worden wat betreft schrijfproces, inhoudelijke onderbouwing en aanvraagproces?’ staan daarin centraal.

Binnenkort volgt meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Logo Servicepunt

Uit een TVW komt er ‘op papier’  een warmteoplossing voor jouw wijk naar voren. Maar wat komt er allemaal kijken bij de realisatie van deze oplossing in jouw wijk? We gaan in op de technische aspecten (infrastructuur, aansluiting, logistiek, openbare ruimte, gebouwmaatregelen) van de realisatie van een warmtenet en een all-electric oplossing.

Aansluitend op het kennisdeel van deze sessie, is het mogelijk voor gemeenten die al aan de slag willen met een bepaalde techniek, om individueel advies te krijgen over hun plannen en vragen te stellen over specifieke onderdelen van hun technische plan.

Binnenkort volgt meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Schrijfsessies – PAW 3e ronde

Datum: 10 december 2020

Agenda

Logo Servicepunt

In deze workshop gaan we aan de slag gaan met jullie aanvraag. Tijdens de bijeenkomst helpen experts van het Servicepunt gemeenten met praktische tips voor het schrijven van hun aanvraag.

We gaan tijdens de workshops in op jullie specifieke vragen. Hierbij kun je denken aan financiële onderbouwing en businesscase; technische oplossingen; regie en organisatie; participatie en communicatie en verbinding met andere opgaven in de wijk.

Binnenkort volgt meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.