Bijeenkomst provincie Noord-Holland: Ronde van Nederland

Datum: 30 oktober 2019

Tijd: 9:00 - 17:00

Locatie: Provinciehuis, Dreef 3, Haarlem

Logo PNH

Op 30 oktober organiseren de provincie Noord-Holland, het Servicepunt Duurzame Energie, het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) een bijeenkomst naar aanleiding van de leidraad transitievisie warmte en de tweede uitvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken. De bijeenkomst is gericht op die mensen die binnen jullie gemeenten betrokken zijn bij het de transitie naar aardgasvrije wijken.
 
Tijdens de bijeenkomst zal het ECW de leidraad en doorrekeningen van het PBL toelichten die eind september beschikbaar komen. Wij zullen ervaringen delen vanuit de eerste ronde proeftuinenuitvraag. Ook zullen we aan de hand van de evaluatie van de eerste ronde alvast uitkijken naar de opzet en criteria voor de tweede uitvraag.

Daarnaast zullen we stilstaan bij de subsidie van de Provincie om te komen tot wijkuitvoeringsplannen. En is er gelegenheid om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Hier vind je ook de laatste informatie over de (verschoven) tijdlijnen voor aanvragen van een proeftuinsubsidie.

De bijeenkomst vindt plaats op 30 oktober van 9 tot 17 uur in het Provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem (zaal: Johan Remkeszaal). De dag zal worden begeleid door Maarten van Poelgeest. Klik hier om je aan te melden. 

Inspiratie-bijeenkomst: technische innovaties voor aardgasvrije wijken

Datum: 6 november 2019

Tijd: 13:00 - 17:00

Locatie: Het Huis Utrecht, (Boorstraat 107)

PAW

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met RVO en TKI Urban Energy een inspiratiemiddag over marktrijpe innovaties die toegepast kunnen worden in aardgasvrije wijken. De middag is bedoeld voor mensen die bij of namens gemeenten bezig zijn met een wijk van het aardgas brengen, bijvoorbeeld via Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Wijken die van het aardgas af willen maken een afweging tussen verschillende technische alternatieven. Welke technische innovaties kunnen u helpen met uw plannen?

Na de plenaire aftrap is er tijd voor deelsessies. U kiest er twee uit de volgende vijf:

  • All-electric innovaties in rijwoningen
  • All-electric innovaties in hoogbouw
  • Innovaties op het gebied van warmtenetten en kleinschalige collectieve warmte
  • Ontwikkelingen rond alternatief gas
  • Nieuwe digitale beslistools, participatie en betere besluitvorming

Klik hier om je aan te melden.

PAW

Donderdag 23 januari 2020 organiseert PAW het eerste Nationaal Congres Aardgasvrije Wijken. Over het programma en de locatie volgt snel meer informatie. Het congres biedt actuele informatie, inzichten en volop gelegenheid om te netwerken.

Via deze link kun je je alvast voorinschrijven en ontvang je in november een definitieve uitnodiging met mogelijkheid tot registeren.

Save the date: EZK-evenement ‘Partners in energie-uitdagingen’ 30 januari 2020

Datum: 30 januari 2020

Tijd: 12:00 - 17:30

Locatie: Midden Nederland Hallen te Barneveld

Ministerie-EZ-en-Klimaat

Op 30 januari 2020 staat het EZK-evenement ‘Partners in energie-uitdagingen’ weer op stapel. Als ondernemer of gemeente die werkt aan energiebesparing en duurzame energie bent u van harte welkom. Hoor deze middag de laatste stand van zaken en wissel kennis en ervaringen uit in de interactieve deelsessies. Tevens uitreiking van maar liefst twee EZK Energy Awards.

De link voor meer informatie en aanmelden volgt in november.