Kennissessie: Grootschalige opwek zonne-energie

Datum: 31 maart 2020

Locatie: Online bijeenkomst

Logo Servicepunt

In het licht van de RES waarin zoekgebieden voor wind en zon worden aangewezen helpen we jullie dit jaar ook vanuit het Servicepunt op weg met dit thema. We zullen dan ook twee kennissessies organiseren die hierbij aansluiten. De eerste over zon en de tweede over wind.

Op 31 maart vindt de tweede kennissessie van 2020 plaats. Het thema is grootschalige opwek door zonne-energie. Een zeer actueel thema mede in het kader van de RES.

Tijdens deze kennissessie komen verschillende experts aan het woord. Zo behandelt gemeente Twenterand de ontwikkeling van zonnepark Oosterweilanden. Delen Coöperatie Bergen Energie en de gemeente Bergen hun ervaringen met de realisatie van Zonneweide Bergen, geeft het Servicepunt een masterclass over zonne-energie en geeft Provincie Noord-Holland samen met Over Morgen een pitch over zon op bedrijfsdaken. Samen met experts én elkaar gaan we op zoek naar de antwoorden. We sluiten af met een rondleiding door de zonneweide in Bergen.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Platform Aardgasvrije Pioniers

Start datum: 16 april 2020

Eind datum: 28 mei 2020

Locatie: Online & Zaandijk

Logo Servicepunt

16-apr: Online sessie – thema: Maatschappelijk opgave binnen de warmtetransitie
28-mei: Bijeenkomst Zaandijk – thema: Maatschappelijk opgave binnen de warmtetransitie

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden bij het Platform Aardgasvrije Pioniers? Neem dan contact op door te mailen naar L.Askari@aef.nl. 

Save the date: Café Energiebesparing 21 april

Datum: 21 april 2020

Tijd: 15:00 - 18:00

Locatie: Online bijeenkomst

Logo Servicepunt

Op 21 april (15:00 – 18:00) organiseren we vanuit het Servicepunt de tweede editie van het Café Energiebesparing. Een interessante en gezellige middag waarbij we elkaar inspireren met succesvolle strategieën voor energiebesparing. We wisselen kennis uit tussen de regio’s in Noord-Holland.

Vanwege de huidige situatie met het corona virus zullen we deze bijeenkomst online organiseren. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven volgen snel.

Ontbijtsessies ‘Energietransitie, de technologie voorbij’

Datum: 19 mei 2020

Locatie: Circl, Amsterdam

Energie Nederland

In deze reeks ontbijtsessies kijken we vanuit een breder maatschappelijk perspectief naar de energietransitie. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Hoe kan de energietransitie drager zijn van (gewenste) sociaal-maatschappelijke veranderingen?’ en ‘Wat is de invloed van de transitie op maatschappelijke vraagstukken als betaalbaarheid, gedragsverandering en stadsvernieuwing?’

Dinsdag 19 mei 2020: Gedragsverandering zonder pijn?
Het Klimaatakkoord zet in op het verleiden tot duurzamer gedrag. Is dit mogelijk; een transitie zonder pijn?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Programma in grote lijnen:

  • Toelichting op de concept-RES van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid
  • In gesprek met belangrijke stakeholders voor de energietransitie
  • Afstemming met leden van de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen bestuur van de waterschappen ter voorbereiding op de wensen en bedenkingen procedure in mei en juni.

Klik hier voor meer informatie.