Kennisfestival VAN DE KANT KOMEN

Datum: 3 september 2020

Tijd: 13:30 - 17:30

Locatie: Live en online (locaties worden nog bekend gemaakt)

Servicepunt Duurzame Energie en Provincie Noord-Holland

Reserveer de middag van 3 september voor een uniek hybride kennisfestival voor professionals die werken aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Intieme live-sessies op 7 locaties in de hele provincie, die online onderling verbonden zijn. Centrale vraag: ‘Hoe komen we van de kant met de warmtetransitie?’

Nu we steeds meer aan de slag gaan, blijkt de praktijk weerbarstig. Waar begin ik in mijn gemeente? Hoe werk ik goed samen met andere stakeholders? Wat betekent sturen op de laagste maatschappelijke kosten in de praktijk? Wat is aquathermie en wat kan ik ermee? Hoe bied ik ruimte aan bewoners? Hoe ziet participatie er in tijden van Corona uit? We gaan hier met elkaar, externe sprekers en experts over in gesprek.

U kunt zich hier alvast aanmelden voor VAN DE KANT KOMEN. We houden u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen in het programma en de locaties. Deel deze uitnodiging vooral met uw collega’s en relaties voor wie dit relevant is.

We zien u graag op 3 september as. op een mooie plek in Noord-Holland.

Met warme groet,

Team VAN DE KANT KOMEN

Landelijke bijeenkomst ‘Transitievisie Warmte’

Datum: 8 september 2020

Tijd: 9:30 - 16:00

Locatie: Het Muntgebouw, Utrecht

PAW

Tijdens deze bijeenkomst gaan we vooral in op het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte, geven we inzicht in de ondersteuning die het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte hierbij bieden en is er mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten. Het volledige programma volgt later.

Inmiddels zit de bijeenkomst vol. Mochten de maatregelen en richtlijnen in verband met corona tegen die tijd versoepeld worden, is er wellicht ruimte voor meer deelnemers. Zo niet, dan zullen we kijken of er voldoende animo is om de bijeenkomst in het najaar te herhalen.

Heb je interesse om naar de bijeenkomst te komen (je wordt dan op de wachtlijst geplaatst) en/of wil je het verslag van de dag ontvangen? Meld je dan hier aan.

Servicepunt Duurzame Energie en Provincie Noord-Holland

We werken op dit moment hard aan het programma voor deze sessie, binnenkort meer informatie beschikbaar!

Servicepunt Duurzame Energie en Provincie Noord-Holland

We werken op dit moment hard aan het programma voor deze sessie, binnenkort meer informatie beschikbaar!

De rol van raadsleden in de warmtetransitie (3/3). Thema: Besluitvorming

Datum: 23 september 2020

Tijd: 13:00 - 17:00

Locatie: Online

Platform31

Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er staat dus flink wat te gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om bijvoorbeeld kaders te stellen. Om dit goed te kunnen doen moeten raadsleden goed zicht hebben op hun rol. In samenwerking met het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken, de Vereniging van Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie ging Platform31 in gesprek met raadsleden om hen hierin verder te helpen en zijn er twee voorbereidende bijeenkomsten geweest als eerste stap.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Online Webinar Samen Slimmer

Datum: 23 september 2020

Tijd: 15:00 - 16:30

Locatie: Online

Samen slimmer

Het thema van dit jaar is het spanningsveld tussen de economische ontwikkelingen en natuurbeheer. We kijken daarbij ook hoe verduurzaming hierbij een rol kan spelen. Tijdens dit webinar delen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN, Bouwend Nederland en provincie Noord-Holland, onder leiding van Maarten Bouwhuis, hun verhalen en vertellen hoe zij daarin met elkaar samenwerken. Ook verzorgt Katja Staartjes een inspirerende bijdrage. Vanuit haar ervaringen met het beklimmen van de hoogste bergen ter wereld, neemt zij u ‘mee op expeditie’. Zij gaat met haar lezing in op het thema ‘slimmer samenwerken’.

Logo Servicepunt

Op 24 september organiseert het Servicepunt Duurzame Energie een ontwerpsessie ‘Wijkaanpak voor Dummies’. De vragen: ‘Hoe ziet een wijkaanpak er globaal uit? Welke fases onderscheid je? Op welke thema’s onderneem je actie? Vanuit welke vertrekpunten start je in jouw wijk?’ staan daarin centraal.

Na een korte introductie, ga je met je team aan de slag om samen de vertrekpunten te verkennen voor jouw wijk. Zo weet je na de sessie hoe je van start kunt gaan.

Binnenkort volgt meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Netwerkbijeenkomst Proeftuinen

Datum: 24 september 2020

Tijd: 9:30 - 13:30

Locatie: Fysiek of digitaal

PAW

Heb jij de volgende netwerkbijeenkomst al in je agenda staan? Op 24 september komen we, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, online of fysiek samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Informatie over de bijeenkomst en het programma volgt z.s.m.

Deze bijeenkomst is besloten, alleen voor gemeenten met een Proeftuin.

Logo Servicepunt

Op 1 oktober organiseert het Servicepunt Duurzame Energie een ontwerpsessie ‘Projectorganisatie en planning’. In het eerste deel zullen we lessen en ervaringen delen op de thema’s projectorganisatie en planning.

Na een deel kennisdeling, ga je met jouw team aan de slag met het uitwerken van een goede interne- en externe projectorganisatie incl. FTE en budget. Daarnaast denk je een globale planning uit voor de hele Wijkaanpak, en ga je in detail in op stap 1 van de wijkaanpak.

Binnenkort volgt meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Café Energiebesparing

Datum: 6 oktober 2020

Logo Servicepunt

We werken op dit moment hard aan het programma voor deze sessie, binnenkort meer informatie beschikbaar!