Om een circulaire gebouwde omgeving mogelijk te maken is het belangrijk dat er in de ontwerpfase al rekening wordt gehouden met circulariteit. In deze fase moeten de juiste keuzes gemaakt worden en de juiste partijen betrokken worden om circulariteit goed te borgen. Op deze pagina vind je meer informatie over circulair ontwerpen.

Heb je een vraag over circulair ontwerpen?

Neem contact op met Vera van Maaren.