Addendum op het jaarplan 2019

De energietransitie is vrijwel dagelijks aan veranderingen onderhevig. Zijn het niet de politieke besognes dan zijn het wel de technische ontwikkelingen of de maatschappelijke discussies die aanpassing en bijstelling vragen van de gekozen strategie en uitvoering. Dat geldt voor zowel jou als betrokken gemeenteambtenaar als voor ons als servicepunt. Recente Lees verder…

#Gasloos

In de regio Noord Holland Noord werken de 17 gemeenten, het Duurzaam Bouwloket, de RUD NHN en het Servicepunt Duurzame Energie samen aan een van de communicatieboodschappen van de energietransitie; de boodschap ‘we gaan van het gas af’. In de vorm van een gezamenlijke communicatiecampagne wordt met deze regionale boodschap Lees verder…