Tvw, RES, SpUk, Wcw… Ga er maar aanstaan als kersverse energieambtenaar. Het Noord-Hollandse Servicepunt Duurzame Energie helpt je op weg tijdens de tweedaagse introductie ‘Expeditie Warmtetransitie’, vertelt programmamanager Pieter Heesbeen. 

 

Gemeenten en provincies krijgen van het Rijk budget om extra personeel te werven voor de uitvoering van het energie- en klimaatbeleid. Dit gebeurt via de regeling ‘capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)’. Daardoor komen er veel nieuwe medewerkers bij, lang niet altijd met ervaring op energiegebied. Reden voor het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland om een tweedaagse introductie te organiseren voor mensen die bij een gemeente aan de slag gaan – of recent zijn gegaan – met het klimaatneutraal maken van wijken en buurten.

 

Dompel je onder in de warmtetransitie

De tweedaagse is afgelopen jaar twee keer aangeboden, in de zomer en in het najaar, vertelt Pieter Heesbeen. Hij is adviseur energietransitie bij Arcadis|Over Morgen en werkt als programmamanager bij het Servicepunt Duurzame Energie, dat gemeenten, regio’s en andere betrokkenen ondersteunt bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. ‘Zeker in kleine gemeenten is er weinig tijd om nieuwe mensen in te werken in de warmtetransitie’, zegt Pieter. ‘Zij moeten zich al werkend de materie eigen maken. Het voordeel van onze introductie is dat je je twee dagen helemaal onderdompelt in de warmtetransitie. Het is een snelkookpan, waarin je kennis opdoet én een netwerk opbouwt van mensen die in andere gemeenten met hetzelfde bezig zijn.’

 

Deelnemers spelen de Serious Game ‘Het dilemma van Thermos’ tijdens de tweedaagse introductie van het SPDE

Van Klimaatakkoord naar wijkaanpak

Als deelnemer krijg je op de eerste dag van de introductie een overzicht van alles wat er speelt op het gebied van de energietransitie: van het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategie, relevante wetgeving en afkortingen tot transitievisies warmte, isolatieprogramma’s en wijkaanpakken. ‘Na die algemene vogelvlucht zoomen we in op de warmtetransitie in de gebouwde omgeving’, aldus Pieter. ‘We besteden daarbij aandacht aan technische, financiële en juridische aspecten, maar ook aan sociale en gedragspsychologische. Want als je wijken van het aardgas af gaat halen, kom je als gemeente bij mensen achter de voordeur. Hoe zorg je dat inwoners duurzame stappen zetten, met genoeg ruimte om zelf te kiezen? En hoe pak je dat aan bij mensen die kwetsbaar zijn of weinig te besteden hebben?’ De tweede dag staat in het teken van het opstellen van een wijkgerichte aanpak. ‘In de middag spelen we de serious game Het dilemma van Thermos’, zegt Pieter. ‘Daarin gaan deelnemers op zoek naar mogelijkheden om het eiland Thermos aardgasvrij te verwarmen.’ Spelers vertegenwoordigen verschillende belanghebbende partijen, maar moeten samen op tijd oplossingen vinden. Alle opgedane kennis kan direct worden toegepast in de eigen gemeente.

 

Delen van kennis en verbinden van mensen

De tweedaagse introductie – die gratis wordt aangeboden – voorziet in een behoefte, merkt Pieter. In totaal waren er 27 deelnemers, bij de herfstsessie was er zelfs een wachtlijst. Er kwamen ook positieve reacties op de inhoud. ‘Deelnemers vinden het een prettige manier om een beeld te krijgen van wat er speelt in de warmtetransitie. Bovendien waarderen ze het dat er ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit andere gemeenten.’ Wie zich ná de introductie verder wil bekwamen in de warmtetransitie, blijft welkom bij het Servicepunt. Pieter: ‘Wij hebben een divers aanbod op thema’s als wijkaanpak, energiebesparing of het ontwikkelen van een gemeente-overstijgend warmtenet. We kunnen gemeenten op al die terreinen ondersteunen, ook met een-op-een-advies.’

 

Tips voor andere provincies en regio’s

Heeft Pieter nog tips voor provincies of regio’s die ook introductiecursussen willen organiseren? ‘Wij merken dat vooral de combinatie van het delen van kennis en het verbinden van mensen goed werkt. Een aandachtspunt is de samenstelling van de groep. Bij ons waren sommige deelnemers nog maar net begonnen bij een gemeente, terwijl anderen al wat langer in dienst waren. Dan verschillen de behoeften aan informatie, en daar moet je balans in zien te vinden.’ Kijk ook welk aanbod aan cursussen er al is voor je zelf iets organiseert, adviseert Pieter. ‘De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bood afgelopen jaar bijvoorbeeld ook een tweedaagse masterclass warmtetransitie aan. Het programma van die masterclass was anders dan dat van het Servicepunt.

 

Meer weten?

Wie meer wil weten over de aanpak in Noord-Holland, kan via info@servicepuntde.nl contact opnemen met Pieter. ‘En wij horen ook graag goede ideeën van anderen’, zegt hij. ‘Want wij hebben niet de wijsheid in pacht, hè? Door van elkaar te leren, brengen we samen een klimaatneutrale toekomst dichterbij.’

 

Door: Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW): https://www.nplw.nl/strategieuitvoering/regierol+gemeente/regierol+gemeente+in+de+praktijk/2609686.aspx

Categorieën: Nieuws