Zó activeert gemeente Amstelveen bewoners met haar communicatiecampagne

  Adverteren op Funda, thermische buurtfoto’s, samenwerking met lokale mediapartners, onderzoek onder jongeren op Snapchat en Instagram. Allemaal ingrediënten van inventieve campagnes in Amstelveen als het gaat om het zetten van duurzame stappen. Eind dit jaar wordt er een start gemaakt met een aantal Wijkuitvoeringsplannen Aardgasvrij, maar de gemeente wacht Lees meer…

Ondersteuning bij aanvraag derde ronde proeftuinen

In 2021 kunnen gemeenten zich aanmelden voor de derde selectieronde proeftuinen. De Tweede Kamer heeft de concept uitvraag voor de 3e ronde proeftuinen ontvangen. Gemeenten die overwegen om een rijksbijdrage aan te vragen voor een proeftuin kunnen dit document alvast benutten ter voorbereiding. De definitieve uitvraag van de derde ronde wordt naar verwachting opengesteld Lees meer…

Pionieren in putten

De provincie Noord-Holland wil dat aardwarmte in 2030 serieus bijdraagt aan het verwarmen van huizen en gebouwen. Wat betekent dit voor inwoners?   Allereerst: wat is aardwarmte? “Warmte uit grote diepte”, zegt Frank Schoof, projectleider aardwarmte Metropoolregio Amsterdam (MRA). “Deze warmte wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt.” Lees meer…

3 redenen om initiatieven in de warmtetransitie te omarmen volgens Manuel den Hollander (VEI NH)

Energiecoöperaties spelen in Noord-Holland een belangrijke rol in de energietransitie en de opwek van hernieuwbare energie. Niet alleen bij het initiëren en realiseren van projecten maar ook bij het verhogen van de betrokkenheid van burgers. Het aantal energieprojecten groeit gestaag en duizenden inwoners van Noord-Holland wekken inmiddels op deze manier hun Lees meer…

De succesfactoren voor het realiseren van een coöperatief warmtenet volgens Miel Janssen (Energiecoöperatie Wattnu)

‘Geef maximaal ruimte aan bewonersinitiatieven’, zegt Miel Janssen – voorzitter van energiecoöperatie Wattnu in Gooise Meren. ‘Er zit echt ongelofelijk veel talent in de samenleving. En er zijn heel veel mensen die gepassioneerd zijn over het klimaat. Die willen zich graag inzetten voor de energietransitie. Bedenk het dus niet alleen Lees meer…

In gesprek met Ardine Nicolaï, mede oprichtster van MeerEnergie Amsterdam, een bewonersinitiatief gericht op het – zelf – aanleggen en (mede)beheren van een lokaal warmtenet

Datacenters als bron voor het verwarmen van 5.000 woningen in Watergraafsmeer. Kan dat? Als het aan Ardine Nicolaï en lokale energiecoöperatie MeerEnergie ligt wel. Ja, ook als het aan datacenter Equinix ligt, waar de warmte die ontstaat bij het koelen van hun vele computers nu gewoon de lucht in verdwijnt Lees meer…

Regeling Volkshuisvestingsfonds: kans voor verduurzaming woningen in kwetsbare wijken

Het Rijk stelt eenmalig 450 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de meest kwetsbare wijken in Nederland. Verduurzaming van woningen is onderdeel van die verbetering. Dit biedt kansen voor Noord-Hollandse gemeenten die bezig zijn met wijkaanpakken gericht op het isoleren of aardgasvrij maken van kwetsbare wijken. Er is budget Lees meer…