Doe mee met de Powersaver Game en laat huishoudens in jouw gemeente spelenderwijs energie besparen

Hoe kun je met een game huishoudens spelenderwijs energie laten besparen? En hoe zorg je dat dit gedrag beklijft? ‘‘Vanuit de wetenschap weten we dat game principes kunnen helpen om menselijk gedrag op een positieve manier te sturen. Dat noemen we gamification’’, vertelt Jan Dirk Fijnheer, promovendus bij de Universiteit Lees meer…

Vijf woningcorporaties in Noord-Holland starten een Community of Practice ‘Circulair bouwen’.

Vijf woningcorporaties in Noord-Holland starten een Community of Practice over circulair bouwen. Bij de bouw van woningen worden veel grondstoffen gebruikt en daarnaast is er de komende jaren veel behoefte aan extra woningen. Door circulair te bouwen en renoveren willen zij de milieudruk en (niet hernieuwbaar) grondstoffengebruik beperken, nu en Lees meer…

Zó activeert gemeente Amstelveen bewoners met haar communicatiecampagne

  Adverteren op Funda, thermische buurtfoto’s, samenwerking met lokale mediapartners, onderzoek onder jongeren op Snapchat en Instagram. Allemaal ingrediënten van inventieve campagnes in Amstelveen als het gaat om het zetten van duurzame stappen. Eind dit jaar wordt er een start gemaakt met een aantal Wijkuitvoeringsplannen Aardgasvrij, maar de gemeente wacht Lees meer…

Ondersteuning bij aanvraag derde ronde proeftuinen

In 2021 kunnen gemeenten zich aanmelden voor de derde selectieronde proeftuinen. De Tweede Kamer heeft de concept uitvraag voor de 3e ronde proeftuinen ontvangen. Gemeenten die overwegen om een rijksbijdrage aan te vragen voor een proeftuin kunnen dit document alvast benutten ter voorbereiding. De definitieve uitvraag van de derde ronde wordt naar verwachting opengesteld Lees meer…

3 redenen om initiatieven in de warmtetransitie te omarmen volgens Manuel den Hollander (VEI NH)

Energiecoöperaties spelen in Noord-Holland een belangrijke rol in de energietransitie en de opwek van hernieuwbare energie. Niet alleen bij het initiëren en realiseren van projecten maar ook bij het verhogen van de betrokkenheid van burgers. Het aantal energieprojecten groeit gestaag en duizenden inwoners van Noord-Holland wekken inmiddels op deze manier hun Lees meer…

De succesfactoren voor het realiseren van een coöperatief warmtenet volgens Miel Janssen (Energiecoöperatie Wattnu)

‘Geef maximaal ruimte aan bewonersinitiatieven’, zegt Miel Janssen – voorzitter van energiecoöperatie Wattnu in Gooise Meren. ‘Er zit echt ongelofelijk veel talent in de samenleving. En er zijn heel veel mensen die gepassioneerd zijn over het klimaat. Die willen zich graag inzetten voor de energietransitie. Bedenk het dus niet alleen Lees meer…