De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is gewijzigd per 1 januari 2024. Met de ISDE krijgt u subsidie voor energiebesparende en duurzame maatregelen in uw woning of bedrijfspand. In dit nieuwsbericht vatten we de vijf belangrijkste veranderingen voor je samen.

 

  1. Meer maatwerk voor monumenten

De ISDE is toegankelijker gemaakt voor monumenten. Zo zijn de minimale isolatiewaarden versoepeld en de subsidiebedragen aangepast. Ook hoeven monumenteigenaren maar minimaal 3 m2 in plaats van 8 m2, glasisolatie aan te brengen, om in aanmerking te komen voor subsidie. Het glas mag daarbij ook als voor- of achterzetbeglazing worden geplaatst, zoals bij een glas-in-loodraam.

 

In verband met de monumentale waarde is het voor veel monumenteigenaren niet mogelijk om HR++ glas of gevelisolatie toe te passen. Daarnaast is er bij veel monumenten geen spouwmuur aanwezig, wat isoleren complex maakt. Door versoepeling van de voorwaarden kunnen veel monumenteigenaren vanaf 2024 wel in aanmerking komen voor subsidie.

 

  1. Extra subsidie voor biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal

Om het gebruik van biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen te stimuleren, ontvangen aanvragers vanaf 2024 een bonus. Deze materialen, zoals vezelhennep en vlas, zijn duurzaam geproduceerd en milieuvriendelijk afbreekbaar. De kosten zijn vaak hoger dan van niet-duurzame isolatiematerialen.

 

  1. Wijziging subsidie warmtepompen

Om ISDE te ontvangen moet een warmtepomp vanaf 2024 minimaal energielabel A++ hebben. Bij de meeste warmtepompen is dit al het geval. Warmtepompen met een energielabel A+ of lager, komen niet meer in aanmerking voor subsidie. Is de waterpomp met energielabel A+ of lager in 2023 gekocht en wordt deze in 2024 geïnstalleerd, dan kunt u nog wel subsidie ontvangen.

 

Voor warmtepompen met een energielabel vanaf A++ geldt een verhoging van € 450,-. De gelijkwaardige bonus die eerder werd toegekend voor deze energiezuinige warmtepompen, is dan niet meer van kracht. Bij warmtepompen met een energielabel A+++ ontvangt u wel een aanvullende bonus van € 225,-.

 

De wijziging van het energielabel geldt niet voor warmtepompboilers en warmtepompen met een thermisch vermogen van 71 kW of hoger.

 

  1. Aanpassing van subsidiebedragen

Bij het installeren van een zonneboiler, krijgt u vanaf 2024 minder subsidie voor de grotere zonnecollectoren. Dit voorkomt dat er naar verhouding teveel subsidie wordt uitgekeerd (overstimulering).

 

  • Zonneboilers die een oppervlakte hebben van 5 tot en met 10 m² krijgen € 0,55 per kWh. Voorheen was dit € 1,02.
  • Zonneboilers met een oppervlakte van >10 m² krijgen € 0,28 per kWh. Eerder was dit € 0,45.

De subsidie voor een aansluiting op het warmtenet wordt verhoogd van € 3.350,- naar

€ 3.775,-.

 

  1. Nieuw budget voor kleine windturbines voor zakelijke gebruikers

Sinds 2020 kunnen zakelijke partijen, zoals rechtspersonen, een maatschap, stichting, vof of cv, ISDE aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines. Het kabinet heeft voor kleine windturbines een nieuw budget beschikbaar gesteld. Tussen 1 januari 2024 en 31 december 2027 is het totale budget € 20 miljoen.

 

Vanaf 2024 wordt er voor zonnepanelen geen ISDE-subsidie meer verstrekt.

 

Wil je meer weten over de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)? Neem dan een kijkje op deze pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).