Vijf woningcorporaties in Noord-Holland starten een Community of Practice ‘Circulair bouwen’.

Vijf woningcorporaties in Noord-Holland starten een Community of Practice over circulair bouwen. Bij de bouw van woningen worden veel grondstoffen gebruikt en daarnaast is er de komende jaren veel behoefte aan extra woningen. Door circulair te bouwen en renoveren willen zij de milieudruk en (niet hernieuwbaar) grondstoffengebruik beperken, nu en Lees meer…