Vijf woningcorporaties in Noord-Holland starten een Community of Practice over circulair bouwen. Bij de bouw van woningen worden veel grondstoffen gebruikt en daarnaast is er de komende jaren veel behoefte aan extra woningen. Door circulair te bouwen en renoveren willen zij de milieudruk en (niet hernieuwbaar) grondstoffengebruik beperken, nu en in de toekomst. Dit sluit aan bij de ambitie van de Provincie Noord-Holland om in 2050 een circulaire economie te zijn.

 

Komend half jaar start fase 1 van het leertraject waarin de corporaties een element binnen een concrete bouw of renovatie casus pakken en dit circulair gaan uitwerken. Het doel van fase 1 is om met elkaar te leren over circulariteit in de bouw en te komen tot een concreet circulair projectvoorstel met de bijbehorende kaders. De projectvoorstellen variëren van de realisatie van circulaire badkamers tot het op circulaire wijze realiseren van dakisolatie en het optoppen van een bestaand pand.

 

In de Community of Practice worden de deelnemers ondersteund met expertise vanuit het Servicepunt Duurzame Energie van provincie Noord-Holland door het bieden van inhoudelijke kennis, verbinding met partijen met concrete circulaire oplossingen en procesbegeleiding. In de volgende fases beogen we de haalbaarheid verder te onderzoeken en de vertaling te maken naar een inkooptraject.

 

Eerder dit jaar werd het handboek circulair renoveren voor woningcorporaties opgesteld. In de Community of Practice worden elementen hieruit concreet toegepast. In fase 1 is dit met name het opstellen van kaders waarbinnen een circulaire oplossing gezocht worden. De opstellers van het handboek zijn eveneens betrokken bij de Community of Practice om hun expertise te delen.

Categorieën: Nieuws