Het Servicepunt Duurzame Energie van Provincie Noord-Holland organiseerde in de tweede helft van 2021 een community of practice ‘Circulair bouwen en onderhouden voor woningcorporaties’. Het doel was om deelnemers bewust te maken van de kansen voor circulair aan de hand van concrete casussen en door het geven van praktische handvatten.

 

Vijf corporaties in Noord-Holland deden mee: Dudok Wonen, Woningstichting Den Helder, Wel Wonen, Pre Wonen en Woningbedrijf Opmeer. Tijdens de eerste sessie zorgde C-creators voor circulaire inspiratie aan de hand van het ‘Handboek circulair renoveren woningcorporaties’. Vervolgens gingen de deelnemers onder begeleiding van het Servicepunt aan de slag met het formuleren en uitdiepen van casussen. Er zijn verschillende casussen uitgewerkt, te weten:

  • Circulaire badkamers;
  • Circulair vervangen van kozijnen;
  • Circulaire buitendakse isolatie;
  • Circulair transformeren en optoppen van een kantoorgebouw.

 

De uitvoeringsgereedheid van deze casussen is verschillend, maar zijn allemaal concreet genoeg om op termijn toe te passen. Een voorbeeld hiervan is de casus circulaire kozijnen. Woningstichting Den Helder organiseert hiervoor een productielijn met ketenpartners zoals een sloopbedrijf, houtzagerij en vingerlasbedrijf, om gezamenlijk in de praktijk te onderzoeken hoe gebruikte kozijnen kunnen worden bewerkt zodat deze geschikt worden voor nieuw gebruik. Inmiddels gaat dit consortium aan de slag met een concreet project om de haalbaarheid verder te onderzoeken.

 

Er werden ook algemene lessen getrokken:

  • Door circulariteit in echte projecten te ontdekken kom je op een pragmatische manier verder. Al doende wordt er geleerd. Voor het integreren van een structurele aanpak voor circulair bouwen en renoveren zal dit onderdeel moeten worden van de visie, strategie en bedrijfsvoering van een woningcorporatie.
  • Als je start met circulairiteit in een project helpt het om de opgave te ontleden en per onderdeel de circulaire strategie te kiezen. Hierbij valt te denken aan het hergebruiken, opknappen of vervangen door een circulair alternatief. Zo maak je het behapbaar en kan je met kleine stappen starten.
  • Hoewel er al veel tools zijn ontwikkeld voor circulair bouwen blijft het een zoektocht. Dat vraagt ook ruimte om nieuwe oplossingen te testen, te monitoren en op te schalen. Al bij de visievorming van een project moet circulariteit meegenomen worden en steeds concreter worden gemaakt naar mate het project vordert. Woningcorporaties hebben hierin als opdrachtgever een cruciale rol.
Categorieën: Nieuws