Donderdag 8 juni was de 3e bijeenkomst van de Thematafel Aquathermie. De tafel werd georganiseerd door het Servicepunt Duurzame Energie en de waterschappen in Noord-Holland. Allerlei professionals kwamen bij elkaar om op zoek te gaan naar kansen voor aquathermie of om bestaande kansen verder uit te werken. Met ruim 30 deelnemers was de opkomst hoog.

Derde Tafel voor Aquathermie Noord-Holland bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard

 

Het was een interessante middag waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen:

 

  • De (on)mogelijkheden van aquathermie in de gebouwde omgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie gaf een presentatie over wat erbij komt kijken om een collectieve kans voor aquathermie te kunnen verzilveren. De kernboodschap was dat het organiseren van de energievraag cruciaal is om een (eventuele) kans voor aquathermie te kunnen benutten.

 

  • Het haalbaarheidsonderzoek naar aquathermie in Vlieland

De gemeente Vlieland heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door Ekwadraat om de kansen voor aquathermie te concretiseren. In Vlieland ontstond er interesse naar aquathermie door een aantal koppelkansen. Zo moeten de damwanden in de haven van Vlieland worden vervangen en deze kunnen worden gekoppeld aan een systeem dat warmte ontrekt uit het water. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de omvang van de Wadkabel, de aansluiting van Vlieland op het elektriciteitsnet. Een collectieve oplossing met daarin een rol voor aquathermie zou het elektriciteitsnet kunnen ontlasten, waardoor het uitbreiden van de Wadkabel mogelijk niet nodig is.

 

  • In gesprek over verschillende casussen – Buikslotermeer (Lieven De Key), Centrumeiland (Eteck), Buurtwarmte Enkhuizen (SED-gemeenten)   

We vroegen Lieven De Key, Eteck en de SED-gemeenten om deel te nemen aan gespreksrondes waarbij we in kleine groepen dieper ingingen op casussen waarbij aquathermie (mogelijk) in de praktijk wordt gebracht. De partijen presenteerden hun casussen: Amsterdam (Buikslotermeer en Centrumeiland) en Enkhuizen (Gommerwijk-West). Voor de andere deelnemers van de thematafel was er genoeg ruimte om vragen te stellen over de uitdagingen en de geleerde lessen.

 

 

Tot slot hebben we met het Servicepunt een stappenplan ontwikkeld zodat je als gemeente in 5 stappen de mogelijkheden van aquathermie als warmtebron kunt verkennen.

 

Stappenplan Aquathermie

Om de energietransitie mogelijk te maken, is het van belang om verschillende warmtebronnen in te zetten. In een waterrijk land als Nederland is het interessant om de mogelijkheden van aquathermie te verkennen. Ben je op zoek naar de kansen voor aquathermie in jouw gemeente, of wil je bestaande kansen verder uitwerken? Neem dan de vijf stappen door in het ‘Stappenplan Aquathermie.

 

Wil je meer weten over het thema Aquathermie? Neem contact op met Niek de Hond.