We werken allemaal hard aan de energietransitie. Daarbij hebben we vaak nuttige en leuke werkgerelateerde contacten. Maar wat schuilt er achter die collega in zijn of haar privéleven? Tijd om eens een tipje van deze sluier op te lichten en nader kennis te maken met ‘de -derde- mens achter’. In de vorige editie gingen we op bezoek bij Marlies van Schie, plaatsvervangend programmamanager Energietransitie bij de provincie Noord-Holland. Deze keer nodigt onze collega Ilse Hennemann ons uit in een café vlak bij haar om de hoek.

 

Sinds begin dit jaar versterkt Ilse het Servicepunt team als programmasecretaris en daarnaast is ze verantwoordelijk voor de ‘samen slim leren’ aanpak. Hierin faciliteert ze kennisdeling tussen gemeenten en andere partners om de energietransitie te versnellen. Hoe brengt Ilse graag haar vrije tijd door? We spreken af in De Bierkantine in Utrecht samen met haar taalbuddy Hend uit Egypte.

 

 

Ilse: ‘‘Twee jaar geleden ben ik gestart met vrijwilligerswerk voor Stichting WelnU, een organisatie die Nederlandse taalles geeft aan vluchtelingen. Ik ben nu alweer een tijdje taalbuddy van Hend en elke maandagavond komen we hier 2 uur samen bij het taalcafé. Als buddy help ik haar met de Nederlandse taal en cultuur. Het taalcafé is zo opgezet dat je als duo’s aan een tafel zit met een kopje thee erbij en je bent vrij om de les zelf in te vullen. Soms heeft ze specifieke vragen, huiswerkopdrachten of bedenken we samen een thema waarover we kletsen. Je geeft dus echt 1-op-1 begeleiding in een gezellige informele setting. Vaak ben je voor langere tijd aan dezelfde persoon verbonden, zodat je écht een band kunt opbouwen en de voortgang goed kunt bewaken.’

 

 

Ilse vindt het leuk dat het taalcafé een aanvulling is op de standaard Nederlandse les die vluchtelingen krijgen. ‘‘Daarvan hoor ik dat het tempo soms best wel hoog ligt en dat de lessen in een groepssetting worden gegeven. Soms schamen mensen zich als ze het niet begrijpen of als het te snel gaat en vinden ze het moeilijk om dit aan te kaarten. Hier bij het taalcafé is er persoonlijke begeleiding en hierdoor kun je het tempo en de leerbehoeften van je buddy aanhouden. Het is een fijne leeromgeving en dat maakt het laagdrempelig voor Hend om aan te durven geven als ze iets niet begrijpt.’’ Hend reageert: ‘‘Ik vind de lessen goed. Ilse praat langzaam en lacht veel.’’, zegt ze met een glimlach.

 

 

Tijdens het taalcafé heb je het met je buddy niet alleen over de grammatica’’, vervolgt Ilse. ‘’Ook de Nederlandse cultuur, normen en waarden en dingen die ze moeten regelen of waar ze tegenaan lopen, komen ter sprake. Wat betreft de invulling van de les, vind ik het leuk om het zo creatief mogelijk in te vullen in plaats van alleen maar een boekje door te werken. Zo wandel ik met Hend een rondje in de wijk en benoemen we alle objecten die we tegenkomen. Ook beeld ik veel uit en maak ik geluiden om er op de een of andere manier handen en voeten aan te geven. Dat zorgt vaak voor hilarische momenten! Daarnaast vind ik het interessant om van Hend te horen waar ze vandaan komt. Met Google Maps erbij hebben we het over de mooie kanten van Egypte, maar ook over de onstabiele politieke en economische situatie daar en de verschillen met Nederland. Kortom, het is echt een uitwisseling. Hierdoor krijg ik meer begrip voor het leven dat ze hier leidt en waar ze in Nederland tegenaan loopt. Als ik me dan bedenk dat ik met twee uur van mijn tijd mijn buddy een leuke en zinvolle avond kan bezorgen en daar zelf ook veel van opsteek, is dat zeker de moeite waard!’’

 

 

Via deze rubriek willen we graag klanten en partners van het Servicepunt beter leren kennen. Jou dus! Bij wie mogen we daarvoor langskomen? 

Categorieën: Nieuws