Adverteren op Funda, thermische buurtfoto’s, samenwerking met lokale mediapartners, onderzoek onder jongeren op Snapchat en Instagram. Allemaal ingrediënten van inventieve campagnes in Amstelveen als het gaat om het zetten van duurzame stappen. Eind dit jaar wordt er een start gemaakt met een aantal Wijkuitvoeringsplannen Aardgasvrij, maar de gemeente wacht die trajecten niet af. Sterker nog, ze werkt al een aantal jaar aan een actieve aardgasvrij-ready aanpak.

Saskia van Buuren, communicatieadviseur, geeft 5 tips om succesvolle campagnes op te zetten die bewoners aanzet tot besparings- en isolatieactiviteiten, los van de vraag of hun wijk binnenkort aardgasvrij wordt.

 

Tip 1 – Verbreed je campagne: bespreek meer dan alleen energie en warmte

‘Vertel een breder verhaal dan alleen aardgasvrij’, benadrukt Saskia. ‘Wanneer je bewoners wijst op een breed pakket aan activiteiten en maatregelen waar hun woonomgeving groener, mooier en duurzamer van wordt, is aardgasvrij een onderdeel van een groter geheel. Het heeft een logische plek in een breder plan en wordt daardoor minder een doelstelling op zich.

 

Onze campagne gaat uit van simpel, actief en samen. Met als pay-off “Amstelveen maakt het …. ” (circulair, groen, aardgasvrij, duurzamer), is de communicatie gericht op het activeren van Amstelveners om zich zelf en samen met de gemeente in te spannen voor een duurzamere toekomst.’

 

Tip 2 – Maak in je boodschap & aanbod onderscheid tussen gebieden

‘We proberen naast gemeente-brede campagnes, ook gerichte campagnes te voeren op specifieke wijken of buurten. We weten bijvoorbeeld waar in de gemeente welk type bebouwing staat. Op basis daarvan weet je met welk aanbod en welk verhaal je waarschijnlijk een goede match hebt met zowel de panden als de bewoners daarvan.

 

Zo hebben we bijvoorbeeld nieuwbouwwijken uitgesloten van de campagne op Funda (zie tip 3), aangezien die huizen al op een acceptabel isolatie-niveau zitten. Ook hebben we thermische foto’s laten maken van wijken om deze te koppelen aan een isolatieactie. Op de thermische foto’s kan je als Amstelvener namelijk precies zien of jouw dak (ten opzichte van dat van je buurman) goed geïsoleerd is of niet.

 

Ook differentiëren we op type bewoners. Een VVE bijvoorbeeld moet 70% instemming hebben om duurzame plannen door te zetten. We merken dat dat vaak de bottleneck is. Daarom geven we naast energieadvies ook procesbegeleiding aan VVE’s. Dit houdt in dat we ze gaan helpen met bijvoorbeeld het proces van besluitvorming binnen de VVE en het enthousiasmeren van álle eigenaren.

 

Een ander voorbeeld is dat we naast de sociale media kanalen voor volwassenen (huiseigenaren), ook hebben ingezet op jongeren (huisbewoners) via onder andere Snapchat. We zien ze als influencers richting hun ouders. Inmiddels doen we dat zelf, maar we hebben de basis gelegd met een bureau. Dat helpt enorm, als je als gemeente nog geen ervaring hebt met bepaalde kanalen.’

 

Tip 3 – Speel in op natuurlijke momenten; adverteer op Funda en betrek bijvoorbeeld lokale aannemers

‘Mensen die op zoek zijn naar een huis in Amstelveen, worden via advertenties van de gemeente geattendeerd op het aanbod dat de gemeente hen doet als het gaat om duurzaam verbouwen. Met de campagne op Funda worden nieuwe bewoners bereikt op het moment dat er een grote kans is dat zij zulke activiteiten gaan ondernemen.

 

Advertentie op Funda: Gratis energieadvies en offertebegeleiding

 

Dat aanbod geldt trouwens ook voor bestaande bewoners; inwoners worden ondersteund met gratis energieadvies en offertebegeleiding tijdens het verduurzamingsproject.

 

Ditzelfde aanbod wordt ook gedeeld met aannemers en makelaars. Dit zijn de partijen met wie bewoners als eerste in gesprek gaan wanneer ze veranderingen gaan aanbrengen aan hun huis. Op deze manier ben je op tijd; bewoners zitten in het planproces en de werkzaamheden moeten nog beginnen. Leveranciers hebben vaak goede redenen om de regelingen aan te bevelen, zeker als het om subsidies gaat die mensen aanzet tot het afnemen van hun diensten of producten.’

 

‘‘Alleen door de boodschap op zoveel mogelijk manieren te herhalen, vergroot je de kans dat het bij bewoners gaat leven.’’

 

Tip 4 – Benader mensen van zoveel mogelijk kanten en houd langdurig vol

‘Wanneer we een campagne opzetten, werken we met zoveel mogelijk kanalen. Naast een verscheidenheid aan kanalen waar we zelf de regie over hebben (onze sociale media kanalen, print, een online magazine, lokale evenementen, borden in de stad), werken we ook met mediapartners die veel invloed hebben. Zo werken we o.a. met AmstelveenZ, een lokaal magazine met een bereik van 60.000.

 

De boodschap verpak je telkens in een andere vorm: de ene keer kies je voor praktijkervaring van een bewoner, dan andere keer officiële informatie over een regeling, een volgende keer kies je voor een actie met thermische foto’s.

 

Alleen door de boodschap op zoveel mogelijk manieren te herhalen, vergroot je de kans dat het bij bewoners gaat leven. Omdat de ingrepen die je wilt stimuleren geen dagelijkse activiteiten zijn (zeker de grotere ingrepen aan je huis doe je eens in de zoveel jaar), is de kans klein dat je met een enkele communicatie-actie een grote groep mensen bereikt die juist op dát moment op het punt staat om iets aan hun huis te gaan doen. Dit soort communicatietrajecten zijn trajecten van de lange adem; alleen door veel herhaling en gebruik van verschillende kanalen uitgestrekt over langere termijn, zul je resultaat gaan boeken.’

 

Tip 5 – Samenwerking met Energieloket: leid mensen snel naar de juiste partij

‘De gemeente voert de regie over de verschillende trajecten en regelingen. Ze huurt onder andere het Energieloket in voor een aantal diensten, zoals collectieve isolatieacties en -zonnepanelenacties. Een bewoner moet zo snel mogelijk geholpen worden aan de juiste informatie. Daarom linken wij bewoners altijd direct naar de juiste plek. Als het om diensten gaat van het Energieloket, dan maken we dus geen tussenstap door bewoners via de site van de gemeente naar het Energieloket te leiden.

 

Sommige regelingen – zoals de subsidie Energiebesparing – zijn wel via de gemeente geregeld. Voor meer informatie leiden we mensen dan natuurlijk wel naar de site van de gemeente. Sommige gemeenten hebben een apart platform/merknaam voor het programma waaronder hun duurzaamheidactiviteiten vallen. Wij hebben dat expres niet gedaan, we hanteren Amstelveen Duurzaam. Door juist de naam van de gemeente expliciet wél te gebruiken, maken we gebruik van het vertrouwen dat een overheid juist vaak biedt als onafhankelijke partij.’

 

Gemeente Amstelveen heeft in december 2020 de Transitievisie Warmte vastgesteld. De voorbereidingen om te kunnen starten met de gebiedsuitvoeringsplannen zijn opgestart. Zo is de marktconsultatie duurzame warmte afgerond, wordt er gewerkt aan de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en wordt een nadere analyse van de kansrijke buurten uit de Transitievisie Warmte uitgevoerd. Voor heel Amstelveen wordt nu vooral ingezet op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.