De energietransitie is vrijwel dagelijks aan veranderingen onderhevig. Zijn het niet de politieke besognes dan zijn het wel de technische ontwikkelingen of de maatschappelijke discussies die aanpassing en bijstelling vragen van de gekozen strategie en uitvoering. Dat geldt voor zowel jou als betrokken gemeenteambtenaar als voor ons als servicepunt.

Recente ontwikkelingen rondom het klimaatakkoord en bijbehorende Regionale Energie Strategieën hebben genoopt tot een bredere heroriëntering op onze activiteiten. Op deze manier willen we relevant blijven en toegevoegde waarde blijven leveren. Welke activiteiten zijn gewijzigd en met welke nieuwe activiteiten gaan we aan de slag? Bekijk hier het addendum.

In het addendum op het jaarplan zijn deze wijzigingen opgenomen en aangeboden aan de provincie ter accordering. Nu presenteren we ze ook graag aan jullie. Als team hebben we er heel erg veel zin in om ook de komende maanden weer hard met jullie aan de slag te gaan en de energietransitie weer een stap verder te brengen!

Heb je vragen over het addendum? Neem contact op met Yannick Lataster.

Categorieën: Nieuws