Op 3 juli is tijdens het Kamerdebat energiebesparing (AO) onder meer gesproken over de evaluatie van de proeftuinen. Zoals in de Kamerbrief van 29 mei staat aangekondigd, komt er een nieuwe uitvraag aan gemeenten voor aardgasvrije proeftuinen. Het debat verliep positief, helder is dat de proeftuinen nodig zijn om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. De Kamerleden wezen op de positie en rol van bewoners en de haal- en betaalbaarheid van de transitie. Om het leereffect verder te vergroten, werd aandacht gevraagd voor technieken zoals waterstof en groengas en het maximaliseren van de spreiding in de proeftuinen. De minister van BZK heeft aangegeven dat zij na een kwaliteitstoets op de ingediende aanvragen streeft naar een diverse ‘portefeuille aan proeftuinen’.

Na het reces vindt in de Kamer nog een vervolgdebat (VAO) plaats. De mogelijkheid bestaat dat de Kamer dan moties indient. Zo spoedig mogelijk na de stemmingen over deze moties verstuurt de minister de nieuwe uitvraag aan gemeenten. Dit is naar verwachting medio september. Gemeenten krijgen ruim de tijd krijgen om een goede aanvraag in te dienen. Naar verwachting wordt de deadline voor het indienen vastgesteld op 1 maart 2020.

Tussen de uitvraag medio september en de deadline op 1 maart organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) een serie (provinciale) bijeenkomsten om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een aanvraag. Deze zogenaamde ‘Ronde van Nederland’ vindt plaats op 3 oktober in Noord-Holland. In elke provincie geeft het PAW tekst en uitleg over de inhoud. Uiteraard komt de informatie die hier aan bod komt, ook online beschikbaar.

Categorieën: Nieuws