Datum: 30 oktober 2019

Tijd: 9:00 - 17:00

Locatie: Provinciehuis, Dreef 3, Haarlem

Reserveer 30 oktober van 9 – 17 uur alvast in je agenda! Dan organiseren de provincie Noord-Holland, het Servicepunt Duurzame Energie, het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) een bijeenkomst naar aanleiding van de leidraad transitievisie warmte en de tweede uitvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken. De bijeenkomst is gericht op die mensen die binnen jullie gemeenten betrokken zijn bij het de transitie naar aardgasvrije wijken.

Tijdens de bijeenkomst zal het ECW de leidraad en doorrekeningen van het PBL toelichten die eind september beschikbaar komen. Het PAW zal een toelichting te geven op de opzet en criteria van de tweede proeftuinenuitvraag. Ook worden ervaringen gedeeld vanuit de eerste ronde. Daarnaast zullen we stilstaan bij de subsidie van de Provincie om te komen tot wijkuitvoeringsplannen. En is er gelegenheid om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

De bijeenkomst vindt plaats van 9  tot 17 uur in het Provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem. Meer informatie over het programma en een link om je aan te melden volgen nog.

Categorieën: