Datum: 25 april 2024
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders energietransitie en duurzaamheid en andere geïnteresseerde organisaties

Stichting Actienetwerk GasTerug heeft als doel heeft om tegen 2030 50% energie te besparen in 30 gemeenten in Noord-Holland en Flevoland. Het actienetwerk is een samenwerking tussen bedrijven, overheden, brancheorganisaties en ngo’s. Sinds de start in april 2022 zijn er veel lessen opgedaan.

Tijdens deze middag laat Raymond Israël zien met welke concrete pilots en initiatieven GasTerug bijdraagt aan energiebesparing (o.a. witte daken, verduurzamen kantoorgebouwen en gedragsbeïnvloeding en duurzaamheid). Monique Uppelschoten van gemeente Almere vertelt over hun ervaringen met de aanpak om kantoorgebouwen te verduurzamen. Tot slot gaan we met de deelnemers in gesprek over hoe je met het Actienetwerk zou kunnen samenwerken.

Categorieën: