Datum: 27 juni 2024
Tijd: 16:00 - 17:15
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders energietransitie, duurzaamheid, energiearmoede en andere geïnteresseerde professionals en betrokkenen

Het blijft één van de grootste uitdagingen.. Bewoners op de hoogte brengen en overtuigen van het nut van de vele hulplijnen die het Rijk en gemeenten bieden ten aanzien van het verduurzamen (van de woning). Op basis van de ervaringen van onder andere ‘Blok voor blok’ en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is al een tijdje bekend dat een belangrijke oplossing ligt in het benutten van het ‘sociaal weefsel’ in buurten, wijken of dorpen.

Helaas blijkt de (donker)groene boodschap van de ‘koploper bewoners’ vaak niet zo aan te slaan bij de grote groep bewoners die minder tot niet duurzaam georiënteerd is. Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners begeleidt niet duurzame bewonersintiatieven bij het oppakken van acties gericht op verduurzaming. Annerike Hekman van LSA bewoners vertelt over de ervaringen bij het begeleiden van 48 initiatieven.

Categorieën: