Datum: 27 november 2023
Tijd: 15:00 - 17:00
Locatie: The Pulse, Termini 179, Amsterdam
Doelgroep: MRA ambtenaren die in hun werk bezig zijn met de energietransitie (van de gebouwde omgeving, de industrie of van het energie- of mobiliteitssysteem), dan wel met de consequenties daarvan (voor bewoners, werknemers of ondernemers)

In deze kennnissessie geeft Elsonoor Wijlhuizen van TNO een toelichting op het WRR rapport ‘Rechtvaardigheid in klimaatbeleid’ en de daarin genoemde verdelingsbeginselen, vertelt Marieke Hoffman van de gemeente Amsterdam over de strategische verkenning naar de sociale impact van de energietransitie en ga je luisteren naar een interview met één of twee MRA bestuurders. We sluiten af met vier deelsessies over de gebouwde omgeving (energiearmoede), energieopwek en -infra, mobiliteit (vervoersarmoede) en arbeidsmarkt.

 

Aanmelden

Stuur een mail aan info@metropoolregioamsterdam.nl, o.v.v. ‘Aanmelding kennissessie energierechtvaardigheid’ en geef je voorkeur door voor de deelsessie waar je bij wilt aansluiten (gebouwde omgeving, energieopwek en -infra, mobiliteit, arbeidsmarkt).

Categorieën: