Gemeenten gaan de komende jaren aan de slag met hun lokale isolatieaanpak. Daarbij schakelen zij vaak marktpartijen in om een deel van de aanpak uit te voeren. Denk aan collectieve acties met activering, advisering en ontzorging van bewoners en het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden. De gemeente Den Helder vroeg het Servicepunt Duurzame Energie hoe je zo’n aanbesteding kunt inrichten in lijn met de aanbestedingswet en leidende staatssteunprincipes.

 

Deze strippenkaartvraag hebben we laten onderzoeken door adviesbureau Flux Partners. Flux signaleert een aantal juridische knelpunten met betrekking tot het aanbestedingsrecht en het risico op staatssteun. Zij stellen dat deze knelpunten kunnen worden opgelost of vermeden over de band van het aanbestedingsrecht. Flux Partners beschrijft hiervoor verschillende opties in de notitie en benoemen aandachtspunten en risico’s.

 

De analyse en bevindingen lees je in de notitie ‘Aanbesteden bij isolatieaanpak in lijn met de aanbestedingswet en leidende staatssteunprincipes’. Met deze notitie wil het Servicepunt Duurzame Energie bijdragen aan de kennisontwikkeling rondom de inzet van marktpartijen voor een effectieve lokale isolatieaanpak. Wij adviseren gemeenten en andere partijen om de bevindingen in deze notitie te beoordelen in de context van eerdere onderzoeken en publicaties over dit onderwerp.

 

Heb je vragen over de notitie? Neem contact op via info@servicepuntde.nl.

Categorieën: Nieuws