Veel Noord-Hollandse gemeenten zijn bezig met het voorbereiden van een aanvraag voor de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (LAI). We delen in dit nieuwsbericht de laatste wijzigingen en tips voor het opstellen en indienen van de aanvraag. Ook gaan we in op de verantwoording.

Naast deze landelijke subsidie is er ook de provinciale Subsidie Energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2023, die kan worden aangevraagd bovenop de NIP gelden. Kijk het webinar terug voor meer informatie.

De regeling Lokale Aanpak Isolatie (LAI)

Vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is er geld beschikbaar voor gemeenten om via een lokale aanpak de isolatie van woningen met slechte labels (DEFG) mogelijk te maken. Hiervoor is de SPUK regeling LAI nu aan te vragen. Daarover moet je het volgende weten:

 • Aanvragen van de 1e tranche LAI kan doorlopend tot en met 31 oktober 2023. Er was eerst sprake van twee aparte tijdsvakken om in te dienen, maar dat is aangepast.
 • Na openstelling werd bekendgemaakt dat er €100 miljoen uit de 2e en 3e tranche van de NIP (Nationaal Isolatie Programma) gelden naar voren is gehaald. Dat betekent dat het budget per gemeente dat eerder hier is gecommuniceerd grofweg 1,5 keer zo hoog wordt voor de 1e tranche (bereken het bedrag door het budget X 306 miljoen / 206 miljoen te doen).
 • Er wordt nog gewerkt aan een update van de regeling waar bovenstaande in verwerkt is. Heb je nog niet ingediend, dan is het verstandig om hierop te wachten. Heb je al ingediend, dan kan RVO je verzoeken de aanvraag aan te passen, of dien je een tweede aanvraag in.
 • De aanvraag is per gemeente, ook als meerdere gemeenten samenwerken in de aanvraag of de uitvoering.
 • Indienen gebeurt bij RVO via deze pagina. Een voorbeeld aanvraagformulier vind je hier.
 • Je hebt voor de aanvraag een eHerkenning niveau 3+ nodig. Tip: vraag dit op tijd aan zodat het niet tot vertraging leidt!
 • De LAI gelden zijn voor elke gemeente gereserveerd. Je concurreert dus niet met andere gemeenten en er vindt geen inhoudelijke beoordeling van de aanvraag plaats.
 • RVO hanteert een behandeltermijn van acht weken, bij uitzondering kan die eenmalig met acht weken kan worden verlengd. Na toekenning van de subsidie wordt het eerste deel binnen zes weken uitbetaald. Deel twee volgt in 2024.

 

Waarvoor mag je de LAI gelden inzetten?

 • De gelden zijn alleen bedoeld voor grote isolatie- en ventilatiemaatregelen. Daarnaast moeten de maatregelen voldoen aan de minimale oppervlakte- en isolatie-eisen van de ISDE-regeling. Het is dus aan te raden om bij de inzet vouchers of gemeentelijke subsidies te verwijzen naar deze eisen.
 • De doelgroep voor de LAI zijn koopwoningen met een afgemeld DEFG-label en een WOZ-waarde lager dan het gemeentelijk gemiddelde óf de NHG-grens. Je mag de hoogste van de twee aanhouden. Minimaal 80% van de slecht geïsoleerde woningen die worden geïsoleerd via de lokale aanpak, moet een WOZ-waarde hebben die lager ligt dan het gemeentelijk gemiddelde of de NHG-grens. Heeft een woning geen afgemeld label, dan moeten er sprake zijn van twee of meer slecht geïsoleerde bouwdelen. Wat “slecht geïsoleerd” inhoudt vind je op deze pagina.

 

Hoe zit het met verantwoording en eventuele terugvordering van gelden?

 • Gemeenten die de subsidie ontvangen moeten twee keer per jaar op adresniveau rapporteren welke woningen middelen hebben ontvangen en welke maatregelen zijn uitgevoerd. Het monitoringsformulier is hier te vinden. Wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan, kan het zijn dat gemeenten geld terug moeten betalen.
 • Een andere reden om geld terug te vorderen is dat de SPUK niet, niet volledig of onrechtmatig wordt besteed. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als minder woningen een isolatiestap maken dan waarvoor subsidie is aangevraagd. Ook kan blijken dat het geld niet voldoende bij de doelgroep terecht is gekomen als meer dan 20 procent een te hoge WOZ waarde heeft. Bekijk voor rekenvoorbeelden dit document, hoofdstuk 3.

 

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem contact op met pieter.heesbeen@servicepuntde.nl of check de veelgestelde vragen op de website van RVO.

Categorieën: Nieuws