Eind september was de laatste sessie van het Leerlab Wijkaanpak. De gemeenten Alkmaar, Amstelveen, Den Helder, Haarlem en Zaanstad deden mee om hun eigen wijkaanpak te concretiseren. Elk Leerlab heeft een focusonderwerp en bestaat uit kennis- en intervisiesessies. Samen leren, met én van elkaar, staat hierin centraal. In 4 sessies kwamen achtereenvolgens de Omgevingswet, de projectcasus van het warmtenet in Purmerend en de juridische bestendigheid en participatie binnen de wijkaanpak aan bod.

Adviseur Robertjan Spaans trapte de laatste bijeenkomst af en nam de deelnemers mee in de laatste ontwikkelingen rondom de Warmtewet 2, oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). In het eerste deel werd ingegaan op het voornemen om het eigendom van de warmte-infrastructuur van privaat naar publiek te brengen, de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), het omgevingsplan, hoe je regie op de ondergrond kunt voeren en het Warmteplan. Het was leuk om te zien dat deelnemers gerichte vragen inbrachten vanuit hun eigen ervaring en elkaar tips gaven hoe je om kunt gaan met bepaalde vraagstukken.

 

Na een korte koffiepauze, vervolgde adviseur Tim den Hoedt met de belangrijkste lessen uit de Wijkaanpak van de Benedenbuurt in Wageningen, waarbij ongeveer 400 huishoudens aangesloten worden op een coöperatief warmtenet. De voornaamste tips die Tim meegaf: ‘‘Neem inwoners vroegtijdig mee bij het opstellen en uitvoeren van een wijkuitvoeringsplan. Persoonlijk contact is daarbij erg belangrijk. En benut de lokale aanwezige kennis in de wijk bij een warmteproject.’’

 

Aan het einde van de sessie vroegen we de deelnemers hoe zij het Leerlab Wijkaanpak hadden ervaren. Een van de deelnemers: “Het is zo ontzettend veel werk om alle wetgeving en visies in kaart te brengen. Daar hebben we als gemeente de tijd gewoon niet voor. Daarom is dit Leerlab zo fijn, hier komt alle informatie samen.” Een andere deelnemer vulde hierop aan: “Voordat ik begon met het schrijven van een wijkuitvoeringsplan, moest ik kijken hoe alles verankerd was en hoe het zit met de praktische zaken. Dit Leerlab heeft mij hiervoor de kaders gegeven.” Na afronding van het Leerlab namen de deelnemers een welverdiende Servicepunt mok in ontvangst.

 

Wil jij ook deelnemen aan het Leerlab Wijkaanpak? In begin 2023 gaan we opnieuw van start. Neem contact op met Nick Bijlsma.

Categorieën: Nieuws