In Noord-Holland gaan 28 gemeenten zich hard maken voor energiebesparing bij bedrijven. Donderdag 27 januari hebben zij tijdens het eerste Energiebesparingsberaad hun handtekening gezet onder het Noord-Hollandse Energiebesparingsakkoord. De gemeenten maken daarin samen met de provincie en de 4 omgevingsdiensten in Noord-Holland afspraken om bedrijven te stimuleren energie te besparen. De verwachting is dat nog meer gemeenten het akkoord gaan ondertekenen.

 

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Energiebesparing in de industrie- en dienstensector is daarbij cruciaal. Aan het eerste Energiebesparingsberaad namen zestig wethouders en ambtenaren deel. Zij komen vanaf nu elk half jaar samen om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

 

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie en initiatiefnemer van het Energiebesparingsakkoord: “Ik ben er trots op dat wij ons samen met de gemeenten, de toezichthouders én het bedrijfsleven inzetten om zoveel mogelijk energie te besparen. Daar liggen nog enorm veel kansen. Daarmee kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in de industrie en het bedrijfsleven.”

 

Terugverdienen besparing

Betere naleving van de energiebesparingsplicht in Noord-Holland levert een extra besparing op van 5% van het totale energieverbruik van de industrie- en dienstensector in Noord-Holland. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken besparingsmaatregelen te nemen die zich in 5 jaar terugverdienen. Op dit moment voldoet zo’n 11% van de bedrijven in Noord-Holland volledig aan deze plicht.

 

Doel van het Energiebesparingsakkoord is dat voor eind 2023 alle bedrijven met energiebesparingsplicht weten hoe ze het meest effectief energie kunnen besparen. Provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zetten om dat te bereiken in op een combinatie van stimulerend toezicht en handhaving en ondersteuning van het bedrijfsleven. Zo worden energiescans aangeboden en gaan onafhankelijke experts het bedrijfsleven ondersteunen bij aanbestedingen en subsidieaanvragen. Met deze werkwijze streven we er naar bedrijven te ontzorgen door zaken te bundelen.

 

15.000 bedrijven

“Met ons programma GreenBizIJmond nemen we ondernemers op bedrijventerreinen al mee in het verhaal van energie besparen. We geven ze inzicht en laten zien wat je kunt doen en wat het vervolgens oplevert. Het Akkoord helpt om in ons hele werkgebied bedrijven goed voor te lichten en door de inzet van experts kunnen we hen ondersteunen en ontzorgen om daadwerkelijk maatregelen te nemen”, aldus Bert Pannekeet, directeur Omgevingsdienst IJmond. “In deze gecombineerde aanpak van handhaving en ontzorging nemen we ook nadrukkelijk zonnepanelen mee. Het is van groot belang dat we de enorme opwek potentie van al die bedrijfsdaken gaan benutten”, vult wethouder Bart Heller uit Hilversum aan.

 

In Noord Holland gaat het om 15.000 bedrijven met een wettelijke besparingsplicht. De provincie is het bevoegd gezag voor het toezicht op grotere bedrijven, ongeveer 150. Gemeenten zijn dat voor de overige bedrijven met een wettelijke besparingsplicht. Op de grootste bedrijven in Noord-Holland houdt het Rijk toezicht. Deze vallen niet onder het Energiebesparingsakkoord.

Categorieën: Nieuws