Diverse gemeentes in Noord-Holland staan de komende jaren voor een grote woningbouwopgave. In relatief korte tijd worden er, vaak in hoge dichtheden, woningen bijgebouwd. Dit vraagt vaak om regie vanuit de gemeente bij de ontwikkeling van het energiesysteem voor warmte en koude.

 

Het Servicepunt Duurzame Energie is daarom gestart met het schrijven van de notitie “Energiesysteem warmte en koude voor gebiedsontwikkelingen woningbouw”. Op basis van deze notitie kan de gemeente, gezamenlijk met belangrijke stakeholders, vroegtijdig in het proces en relatief eenvoudig het voorkeursenergiesysteem bepalen op basis van een aantal specifieke gebiedskenmerken. Zo kunnen gerichte afspraken worden gemaakt met de diverse ontwikkelaars en andere belangrijke stakeholders (warmtebedrijven, netbeheerders etc.) in het gebied. Hiermee wordt de kans vergroot dat er een toekomstbestendig energiesysteem wordt gerealiseerd. Dit heeft voor alle partijen voordelen.

 

Om de notitie goed aan te laten sluiten op de vragen die er spelen bij de diverse gemeentes willen we je graag vragen om deze enquête in te vullen.

 

Het invullen duurt slechts enkele minuten. Alvast bedankt!

Categorieën: Nieuws