2021 was het jaar van de Transitievisies Warmte. Voor het eind van het jaar moeten gemeenten hun Transitievisie Warmte vaststellen. Hoe staat Noord-Holland ervoor in de omvangrijke transitie naar een nieuwe warmtevoorziening in de gebouwde omgeving? Het Servicepunt Duurzame Energie-Noord Holland houdt in opdracht van de provincie de voortgang bij van de Transitievisies Warmte. Daaruit komen interessante inzichten naar voren, waar ook andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen.

 

Inmiddels hebben wij zo’n 30 vastgestelde transitievisies warmte binnen en de teller blijft lopen. In de viewer zien we de grote lijnen op provinciaal niveau: er wordt de komende jaren vooral gestart met wijkaanpakken gericht op warmtenetten, waarin woningcorporaties (niet geheel onverwacht) een belangrijke rol spelen. In een groot deel van deze startgebieden is aansluiting op een al bestaand warmtenet voorzien. Voor nieuwe warmtenetten wordt meestal naar aquathermie of geothermie gekeken als bron. We zien naast warmtenet-aanpakken op kleinere schaal all-electric- en besparingsaanpakken van start gaan. Wat halen we nog meer uit de transitievisies, en wat zegt dit over organisatie en samenwerking in de warmtetransitie? Op 9 december van 15:00-16:30 presenteren we in een 2e webinar over dit thema de laatste stand van zaken.

Categorieën: Nieuws