Wij zien dat veel gemeenten worstelen met de energietransitie. Er is een grote ambitie, veel urgentie en tegelijkertijd is het een hele ingewikkelde en complexe opgave. Hoe doe je dat nou als het doel ver weg is en zo groot en de weg ernaar toe nog helemaal niet zo helder is? Hoe organiseer je het samenspel tussen al die verschillende collega’s binnen de gemeente en hun bestuurders? En hoe schakel je tussen schaalniveaus? ‘‘Veel van deze vragen horen we regelmatig terug bij Noord-Hollandse gemeenten’’, zegt Arleen Lahnstein van het Servicepunt Duurzame Energie. ‘‘Daarom starten we in oktober met het Leer Lab ‘Organisatie inrichting energietransitie’, een werktraject van drie sessies waarin verschillende gemeenten in een groep aan hun eigen case werken.’’ De organisatie doet zij samen met Bart Teulings (adviseur energietransitie bij AEF). Samen lichten ze toe wat deelnemers aan het Leer Lab ‘Organisatie inrichting energietransitie’ kunnen verwachten.

 

 

Waar gaan de deelnemers mee aan de slag in dit Leer Lab? 

Bart Teulings: ‘‘In het Leer LabOrganisatie inrichting energietransitie’ gaan we samen met de deelnemers een plan maken hoe zij de energietransitie binnen hun gemeente kunnen organiseren. Doe je dit: in de lijn, in een project of via een programmatische aanpak? Hoeveel capaciteit heb je daarvoor nodig? Hoe zorg je voor draagvlak? Hoe zorg je dat de sturing goed georganiseerd is binnen de gemeente? Uiteindelijk wordt dit plan uitgewerkt tot een voorstel en gepresenteerd aan de gemeentesecretaris. Met het oog op de collegeonderhandelingen in maart is het een mooie kans om dit vraagstuk goed te organiseren binnen gemeenten!’’

 

Voor wie is het Leer Lab?

Arleen Lahnstein: ‘‘We mikken met dit Leer Lab op de mensen die binnen de gemeente verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de energietransitie. Meestal zijn dat afdelings- of programmamanagers. Daarbij gaan we onderscheid maken tussen middelgrote en grote gemeenten, omdat we denken dat schaal er echt toe doet bij het type oplossing wat je kunt kiezen bij een organisatie.’’

 

Hoe zien de sessies eruit?

Bart Teulings: ‘‘In dit Leer Lab gaan we in drie sessies echt samen verkennen. In de eerste sessie maken we kennis met elkaar en kijken we naar de positionering binnen de gemeente. Welke vraagstukken liggen er en wat moeten we met elkaar uitzoeken? In de tweede sessie gaan we het hebben over slim organiseren. Wat voor soort organisatievraagstukken spelen er en wat voor modellen passen daarbij? In de derde sessie gaan we vervolgens kijken hoe je de randvoorwaarden kunt organiseren. Hoeveel mensen heb je daarvoor nodig en hoe kun je de sturing inrichten? Op basis van die drie sessies vragen we de deelnemers om een voorstel uit te werken. Tot slot nodigen we de gemeentesecretaris uit en wordt het voorstel aan de gemeentesecretaris gepresenteerd.’’

 

Wil je in oktober deelnemen aan het Leer Lab ‘Organisatie inrichting energietransitie’? Meld je dan aan via deze link. Voor vragen over dit Leer Lab kun je terecht bij Arleen Lahnstein.

Categorieën: Nieuws