Waar staan Noord-Hollandse gemeenten op dit moment in de warmtetransitie? Wat zijn de actuele vraagstukken? Waar lopen ze tegenaan? Met deze vragen in het achterhoofd, maakte het Servicepunt begin 2021 een ronde langs gemeenten. Uit de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat gemeenten veelal voor dezelfde uitdagingen staan. Op basis van deze inzichten hebben we een viertal Leer Labs opgezet (klik op de Leer Labs voor meer informatie en om je aan te melden):
 

Dit zijn werktrajecten waarin een groep van 3 tot 5 gemeenten in een aantal stappen (gedurende 2 tot 6 maanden afhankelijk per Leer Lab) toewerkt naar een concreet eindproject. Elke deelnemer werkt aan zijn of haar eigen case. Samen slim leren staat hierin centraal; je leert van én met elkaar. Adviseurs vanuit het Servicepunt bieden gedurende het hele traject inhoudelijk advies en procesbegeleiding.

Hieronder delen we de inzichten uit onze ronde langs gemeenten en kun je je aanmelden voor de Leer Labs (inschrijven voor meerdere Leer Labs is mogelijk).

 

Inzichten uit de ronde langs gemeenten

Focus op stapsgewijze aanpak

Veel gemeenten (gaan) werken met een gefaseerde aanpak waarbij eerst de woningen gereed worden gemaakt voor aansluiting op een duurzame warmtebron door goede woningisolatie. Dit kan in combinatie met een hybride warmtepomp als tussenstap naar aardgasvrij.

 

Transitievisies Warmte krijgen vorm 

In Noord-Holland zijn er 15 ‘Transitievisies Warmte’ vastgesteld en zijn de overige gemeenten aan de slag met dit traject. In de periode tot en met 2030 is in het Klimaatakkoord de afspraak om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen. Hoewel startwijken in elke gemeente zijn aangewezen, wordt de deadline van 2030 grotendeels losgelaten. 

 

Wijkaanpak: eerst de basis op orde 

Voordat gemeenten de wijk ingaan, moet eerst de basis op orde zijn. Dit betekent dat de de organisatie op orde wordt gebracht, ambities en plannen worden gedragen door de  gemeentelijke organisatie en de communicatieboodschap richting bewoners helder geformuleerd is. 

 

Aan de slag met Leer Labs

Na de zomer start het Servicepunt met een aantal Leer Labs. Bij een minimum van 3 inschrijvingen gaat een Leer Lab van start (alleen voor gemeenten in Noord-Holland). Deelnemers werken aan hun eigen case / project. Het programma van een Leer Lab staat van tevoren niet 100% vast, maar wordt mede bepaald door de behoeften van de groep. Klik op de titels van de Leer Labs hieronder voor meer informatie en om je aan te melden. 

1. Startplan wijkaanpak aardgasvrij

Zet je wijkaanpak in de startblokken, onderzoek samen de grootste uitdagingen en bedenk oplossingen. Zo ga je goed voorbereid de wijk in.

 

2. Doelgroepgerichte aanpak aardgasvrij-ready

Samen een doelgroepgerichte aanpak uitdenken voor jouw gemeente om bewoners te verleiden om stappen te zetten met isolatie, hybride- of aardgasvrije warmteoplossingen.

 

3. Organisatie inrichting warmtetransitie

Hoe richt ik mijn gemeentelijke organisatie in zodat ik klaar ben voor de warmtetransitie? Hoe positioneer ik de organisatie binnen de gemeente, maar ook regionaal? Hoe organiseren we de warmtetransitie op een slimme manier?

 

4. Verhaal warmtetransitie

Hoe ga ik (na de TVW) effectief het gesprek aan met mijn inwoners over de warmtetransitie? Hoe vertel ik over de samenhang met andere (duurzaamheids)onderwerpen en hoe stem ik mijn verhaal af op verschillende typen bewoners?
 

Randvoorwaarden
  • Aantal deelnemende gemeenten per Leer Lab: 3 – 5
  • Deelnemers werken aan hun eigen case / project
  • Tijdsinvestering: verschilt per Leer Lab
  • Startdata: na de zomer, worden later bekend gemaakt
Categorieën: Nieuws