Energiecoöperaties spelen in Noord-Holland een belangrijke rol in de energietransitie en de opwek van hernieuwbare energie. Niet alleen bij het initiëren en realiseren van projecten maar ook bij het verhogen van de betrokkenheid van burgers. Het aantal energieprojecten groeit gestaag en duizenden inwoners van Noord-Holland wekken inmiddels op deze manier hun energie op. Manuel den Hollander, mede-oprichter van Vereniging van Energiecoöperaties en -Initiatieven Noord-Holland (VEI NH), noemt 3 redenen om lokale initiatieven te omarmen. 

 

1. Participatie geeft betere inhoudelijke plannen en oplossingen
Bewoners kennen hun buurt, hun eigen woning én hun energiebehoeftes het beste. Door buurtbewoners te betrekken kom je daarom tot betere plannen. Bijvoorbeeld op het gebied van isolatieaanpakken, warmteoplossingen en koppelkansen passend bij de buurt.

 

2. Initiatieven verhogen draagvlak en verminderen risico’s
Initiatieven mobiliseren positieve energie in een buurt. Bewoners werken aanstekelijk voor elkaar. Bovendien gaan bewoners niet weg, ze hebben een langetermijnvisie. Bij collectieve voorzieningen als een warmtenet, bestaat het risico dat niet genoeg bewoners meedoen om het rendabel te krijgen. De coöperatieve werkwijze waarbij bewoners zelf hun plan maken, reduceert dat risico.

 

3. Initiatieven zijn een aanvulling op democratie en politieke structuur
Initiatieven en coöperaties werken met transparante en open processen, vertegenwoordigen het bewonersbelang en organiseren het omgevingsbelang. Dat zal ook nodig zijn met de nieuwe omgevingswet. Daarbij hebben coöperaties en initiatieven realisatiekracht, als doeners met oog voor mensen en publieke waarden.