De provincies Noord-Holland en Flevoland doen onderzoek naar aardwarmte in de diepe ondergrond van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De provincies hebben Energie Beheer Nederland (EBN) opdracht gegeven om in april aanvullend seismisch onderzoek te doen, omdat aardwarmte als veelbelovende duurzame warmtebron wordt gezien.

Voor het verwarmen van woningen en kantoren is het gebruik van aardwarmte een duurzaam alternatief voor aardgas. De provincies Noord-Holland en Flevoland willen daarom het gebruik van aardwarmte als warmtebron versnellen. In het programma Versnelling Aardwarmte MRA richten zij zich op beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling tussen overheden, aardwarmteontwikkelaars en andere (markt)partijen.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van aardwarmte als warmtebron is juiste kennis over de ondergrond nodig. De 2 provincies hebben EBN gevraagd extra seismisch onderzoek te doen in de MRA om erachter te komen waar de warmte zit en of de ondergrond geschikt is om aardwarmte uit te halen. Het onderzoek maakt deel uit van programma SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) van EBN waarin grote delen van Nederland al in kaart zijn gebracht.

Seismisch onderzoek

Met lijnen op de kaart van Nederland bepaalt EBN op welke punten ze onderzoek doen. Op die punten worden geluidsgolven de aarde in gestuurd. De aardlagen kaatsen de golven terug en met behulp van grondmicrofoons worden de signalen weer opgevangen. Met die gegevens wordt tot ongeveer 6 kilometer diepte een beeld geschetst van de ondergrond. Hoe dat in de praktijk werkt is te zien in deze video van EBM of te lezen op de website van SCAN.

Onderzochte gebieden

In opdracht van de provincie Noord-Holland en de provincie Flevoland worden van maart tot september 6 lijnen onderzocht:

  1. Lijn 36 Schiphol-Diemen-Almere (46 km)
  2. Lijn 37 Haarlem-Amsterdam Noord-Landsmeer (36 km)
  3. Lijn 38 De Ronde Venen-Blaricum (28 km)
  4. Lijn 39 Almere-Laren (17 km)
  5. Lijn 40 De Ronde Venen-Amsterdam Zuidoost (17 km)
  6. Lijn 41 Lelystad-Zuid (14 km)

Lijnen op de kaart van Nederland

Meer informatie

De omgeving, zoals gemeenten, grondeigenaren en omwonenden, worden geïnformeerd over de uitvoering door EBN. Meer informatie over seismisch onderzoek, de planning of de resultaten is te vinden op de website van SCAN. Of neem contact op met SCAN via info@scanaardwarmte.nl. Lees hier meer over programma Versnelling Aardwarmte MRA.