De behoefte aan praktische modellen voor vergaande ontzorging van woningeigenaren groeit. De Bouwagenda ontwikkelt hiervoor op verzoek van BZK een publieke aanpak. De Bouwagenda komt graag in contact met gemeenten die deze ontzorgingsaanpak in een experiment willen uitproberen en doorontwikkelen.

Behoefte aan praktische ontzorgingsmodellen

Investeren in een duurzame woning kan gepaard gaan met onzekerheden en barrières, waardoor woningeigenaren pas zullen verduurzamen als ze voldoende ontzorgd worden. Ontzorgen betekent vergaand ondersteunen van woningeigenaren, maar ook van gemeentes en marktpartijen, bij de verduurzaming van particuliere woningen. Voor particulieren gaat het om informatie, advies en ondersteuning bij het vinden van de juiste verduurzamingsmaatregelen, financiering én de goede partij om de verbouwing te doen.

Ervaring nodig

Meerdere marktpartijen hebben afgelopen jaren een ontzorgend, vaak one-stop-shop aanbod ontwikkeld, uitgeprobeerd of in de markt gezet. Meestal bieden deze partijen echter geen totaalontzorging. En zijn de aangeboden (vaak enkelvoudige) maatregelen niet spijtvrij of in lijn met het aardgasvrije en CO2-arme einddoel. Met ‘A tot Z’ ontzorging van woningeigenaren in een wijkaanpak is daarnaast nog weinig ervaring opgedaan. Nu de proeftuinen aardgasvrije wijken richting uitvoeringsfase gaan, groeit de behoefte aan praktische modellen voor ontzorging van particuliere woningeigenaren die aardgasvrij(-ready) en CO2-arm worden. Kernvraag daarbij is hoe je als overheid de publieke regierol invult en in samenwerking met marktpartijen tot een effectieve aanpak komt.

Hoe komt de aanpak tot stand?

De Bouwagenda, een samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen en de markt, ontwikkelt in de tweede helft van 2020 een ontzorgingsaanpak met als doel deze de komende jaren in één of enkele wijken uit te proberen en te optimaliseren. De Bouwagenda werkt daarbij samen met Squarewise, de Technische Universiteit Eindhoven, Paris Proof Plan, het Regionaal Energieloket en de Economic Board Utrecht. De aanpak is nog in ontwikkeling, maar belangrijke uitgangspunten zijn in ieder geval:

  • Betrouwbare, complete en toegankelijke informatie met een duidelijk handelingsperspectief.
  • Integrale prestatie-eisen op het gebied van duurzaamheid, comfort en gezondheid.
  • Doorrekening van kosten en opbrengsten van verschillende maatregelenpakketten.
  • (Eind-)verantwoordelijkheid voor de ontzorging ligt bij een publieke organisatie.
  • Handvatten voor gemeenten voor de uitvoer van de transitievisies warmte en wijkuitvoeringsplannen.
  • Stappenplannen per woning, en straatplannen voor zelfde woningtypes op basis van zorgvuldige opnames.
  • Bundeling, eenduidigheid en continuïteit van de vraag organiseren voor uitvoerende partijen.
  •  ‘A tot Z’ ontzorging, van oriëntatie tot en met nazorg.
  • Begeleiding bij de afweging in financiering en eventuele subsidieaanvragen.
  • Kennis en expertise benutten van bestaande initiatieven en afstemming op relevante ontwikkelingen zoals het landelijk digitaal platform en het Nationaal Warmtefonds.

Gemeenten gezocht

De Bouwagenda levert in november een eerste concept voor publieke ontzorging op. Komende maanden wordt gezocht naar gemeenten met geschikte buurten en wijken waar een collectieve aanpak kan worden uitgeprobeerd en doorontwikkeld onder begeleiding van een expertteam. Wil je alvast meer informatie, neem dan contact op met Olivier Lauteslager: o.lauteslager@debouwagenda.com.

Uit Programma Aardgasvrije Wijken.

Categorieën: Nieuws