Beste relatie,

Begin december heb ik u laten weten dat de provincie is gestart met het actualiseren van het warmtebronnenregister. Deze data is ook aangeleverd aan het Expertise Centrum Warmte (ECW) voor de verrijking van het landelijke bestand. Deze informatie is daarna ter beschikking gesteld aan de 2 Noord-Hollandse deelregio’s van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) en terug te vinden in de RES-rapportages. Vorige week is deze data nu ook zichtbaar in onze vernieuwde kaart via de website van de provincie: https://maps.noord-holland.nl/warmtebronnenregister/.

De provincie Noord-Holland heeft een warmtebronnenregister en beheert data van warmtebronnen. Hierin zijn bestaande gegevens verbeterd en ontbrekende gegevens aangevuld. Naast warmtebronnen zijn de warmtenetten en de warmtevraag toegevoegd. Daarom is de naam van het bestand en de viewer gewijzigd in ‘Warmtedataregister’. Om technische reden heeft de link nog de oude benaming.

Bijlage 1: Warmtebronnenregister 

Warmtebronnen die warmtenetten voeden zijn o.a. aquathermie (warmte uit oppervlakte- afval- en drinkwater), geothermie en restwarmte uit industrie en datacenters. Klik op een kaartlaag om de desbetreffende bron in beeld te brengen en op de bron zelf om meer informatie te krijgen over het vermogen en de temperatuur van de bron.

Peter Korbee is namens de provincie beheerder van het databestand. Voor informatie kunt u bij hem terecht via korbeep@noord-holland.nl of 06 – 48 13 76 19.