Van maart tot mei peilden wij de voortgang van de warmtetransitie onder de Noord-Hollandse gemeenten. Uit een enquête en interviewreeks komt naar voren dat veel gemeenten belangrijke eerste stappen zetten. Tegelijkertijd zijn er veel vragen over de materie en aanpak. Het Servicepunt werkt op basis van de resultaten aan de invulling van ons programma voor de tweede helft van 2020. Zodat we gemeenten goed weten te ondersteunen in hun enthousiasme en zoektocht.

Uit de enquête, ingevuld voor 36 van de 47 gemeenten, blijkt dat meer dan 2/3 op dit moment bezig is met het opstellen van een Transitievisie Warmte en verwacht deze dit jaar of begin volgend jaar vast te stellen. Drie gemeenten geven aan deze reeds vastgesteld te hebben. Zo’n 20% moet nog beginnen.Wijkaanpak voorzichtig gestart
Naast het vaststellen van het visiedocument voor de hele gemeente, zijn een aantal gemeenten ook (parallel) gestart met voorbereidingen op wijkniveau. 40% is gestart met het onderzoeken en ontwikkelen van een aanpak voor de uitvoeringsfase op wijkniveau.

Ze doorlopen een traject om uiteindelijke een Wijkuitvoeringsplan te kunnen vaststellen. Ongeveer de helft weet al met welke warmte-oplossing ze in de wijk willen gaan werken, en voert haalbaarheidsonderzoeken uit. Andere gemeenten bezinnen zich op de participatieaanpak of onderzoeken de mogelijkheden om woningen in ieder geval beter te isoleren en aardgasvrij-ready te maken.

Veel vragen over hoe te starten met de Wijkaanpak
Uit zowel de enquête als de interviews komt naar voren dat er nog veel vragen zijn. Dat is logisch, de warmtetransitie is onontgonnen terrein en er is zeker geen sprake van blauwdrukken voor een geslaagde aanpak. Waar een transitievisie nog relatief ‘gemakkelijk’ op te stellen is, worstelt men bij de Wijkaanpak onder andere met:

  • de wijze en timing van participatie,
  • de keuze voor de juiste techniek,
  • het kiezen en afbakenen van een plangebied,
  • de betaalbaarheid voor de bewoner in combinatie met een sluitende businescase voor een marktpartij,
  • de inrichting van een projectorganisatie met stakeholders en daarin de regierol van de gemeente.

Hulp met vernieuwd programma
Ook hebben we opgehaald van welke kanalen gemeenten gebruik maken om informatie en hulp te krijgen bij hun uitdagingen. Het Servicepunt speelt hierin een belangrijke rol. Momenteel werken wij dan ook aan invulling van ons programma voor juli t/m december op basis van de resultaten van de enquête en interviews.

Naast bijvoorbeeld de huidige kennissessies, het platform aardgasvrije pioniers en  expert-consults voor kleine gemeenten gaan we na de zomer nog meer activiteiten op zetten om gemeenten in groepsvorm of juist individueel te helpen. We proberen daarbij rekening te houden met zowel de koplopers als de starters.

Categorieën: Nieuws