Op maandag 9 maart is de campagne wijdoenwat.nl over aardgasvrij wonen gestart. De campagne neemt inwoners mee in de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050, informeert over de rol van de gemeente en over wat inwoners zelf kunnen doen. Vijftien gemeenten in Noord-Holland en Omgevingsdienst NHN lanceerden samen de nieuwe website www.wijdoenwat.nl.  De spil van de campagne die in de eerste fase vooral op social media is gericht. Het Servicepunt Duurzame Energie dacht mee in het voortraject.

Op wijdoenwat.nl vertellen inwoners uit de verschillende gemeenten welke stappen zij gezet hebben richting aardgasvrij wonen. WAT ze nu doen, en WAT ze later doen. Ook wethouders, woningcorporaties en experts van Liander en het Duurzaam Bouwloket vertellen hoe zij omgaan met aardgasvrij wonen.

Transitievisie Warmte

De gemeenten werken aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 klaar moet zijn. In de visie regelen gemeenten wanneer en hoe gebieden en/of wijken overstappen op andere warmtebronnen. Inwoners hebben veel vragen over aardgasvrij wonen. Dat varieert van ‘Wanneer is mijn woning aan de beurt?’ tot ‘Kan ik nog inspraak hebben? tot ‘Waarom stappen we niet over op waterstof?’. Met de campagne geven gemeenten antwoord op die vragen. Ook wordt met een animatie uitgelegd wat de Transitievisie Warmte is, hoe de gemeente daarin een rol heeft en hoe zij inwoners en andere belanghebbenden hierbij betrekt

WAT.nu? En WAT.later?

Barbara Harskamp, adviseur Duurzaam, Circulair & Klimaat bij Omgevingsdienst NHN, opende de campagne. “Met wijdoenwat.nl laten gemeenten zien dat we de tijd hebben om stap voor stap richting aardgasvrij wonen te gaan.  Gemeenten vertellen wat zij doen om de overstap naar een nieuwe warmtebron in goede banen te leiden en met haalbare en betaalbare oplossingen te komen. De kracht van de campagne is dat gemeenten laten zien dat niet alles meteen NU moet. We laten zien wat NU en wat LATER opgepakt wordt.“

Duurzaam Bouwloket

Om inwoners goed te kunnen adviseren werken de gemeenten samen met het Duurzaam Bouwloket. Zij helpen woningeigenaren met onafhankelijk advies en informatie over duurzame woonoplossingen. Denk aan energie besparen, energie opwekken, duurzaam (ver)bouwen en subsidiemogelijkheden. Het Duurzaam Bouwloket is een belangrijke spil in deze campagne.

Hoe staat het nu met de campagne?

Harskamp: “De campagne is in de eerste week van april van start gegaan op social media. De eerste maand hebben we ingezet op spontaan bereik. Dit om een gevoel te krijgen bij hoe de boodschap aardgasvrij wonen zou gaan vallen. Daarmee hebben we in april 19.278 inwoners bereikt. In de tweede week van april werd al duidelijk dat de coronaperiode om een andere strategie vraagt. Vandaar dat we de productie van de interviewfilmpjes toen even hebben stilgelegd. Begin juni hebben we dat weer opgepakt, uiteraard met een corona-proof methode. In mei hadden we een bereik van 47.691 personen. In de laatste week van mei zijn we ook gestart met advertenties via social media. Dat zetten we door in juni en in de zomervakantie.’’

Hoe wordt er gereageerd op de campagne?

“Net als bij ieder onderwerp zijn er voor- en tegenstanders, dat is bij aardgasvrij wonen niet anders. Opvallend is dat tegenstanders vaker van zich laten horen. Inwoners willen meer inspraak over alternatieve warmte in hun gemeente. De filmpjes waarin de wethouders uitleggen hoe de gemeente de regierol oppakt en hoe inwoners betrokken worden bij de warmtetransitie worden goed bekeken. Zo ook het filmpje over het Altijd Goed Pakket dat door Raoul Santibanez wordt toegelicht. Ze maken veel duidelijk.’’

Heb je inhoudelijke vragen over dit artikel? Neem contact op met Barbara Harskamp.

Categorieën: Nieuws