Om zo snel mogelijk een stevig begin te maken met de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, is in het Klimaatakkoord afgesproken om 100.000 corporatiewoningen gasvrij te maken voor 2022. De plannen hiervoor zijn samengevat in het plan Startmotor.

In het bijzonder zijn er afspraken gemaakt voor de aansluiting van corporatiewoningen op een collectief warmtesysteem. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Startmotorkader. In dit artikel leggen we uit op welke manieren dit kader corporaties zowel praktisch als financieel helpt dit voor elkaar te krijgen. Tot slot willen we jullie oproepen om actief in gesprek te gaan met woningcorporaties in je gemeente om kansen voor aansluiting op een warmtenet te verzilveren.

Wat is het Startmotorkader?

Woningcorporaties en vijf warmtebedrijven hebben afspraken gemaakt om ongeveer 55.000 huurwoningen versneld aardgasvrij te maken door ze aan te sluiten op een warmtenet. Dit kan woonlastenneutraal; de gemiddelde huurder gaat niet meer betalen voor de rekening van het warmtenet dan voor de gasrekening.

Dit Startmotorkader is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Aedes, namens meer dan 30 corporaties, en de warmtebedrijven Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC.

Hoe helpt het Startmotorkader corporaties?

Corporaties die hun woningen willen aansluiten op een warmtenet moeten onderhandelen met warmtebedrijven. Dit is een complex en tijdrovend traject. Om die onderhandelingen te ondersteunen en te versnellen, heeft Aedes namens de corporaties afspraken gemaakt met de warmtebedrijven.

Naast de afspraken biedt het kader handvatten aan corporaties en warmtebedrijven om op lokaal niveau sneller een overeenkomst te kunnen sluiten. Alle woningcorporaties in Nederland kunnen dit kader gebruiken. Denk aan voorbeeldcontracten, een template voor een transparante businesscase en de Handreiking Warmtenetten:

Alle andere informatie over en handvatten van het Startmotorkader vind je op de website van Aedes.

Maximaal 5.000 euro per woning via Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

De Rijksoverheid ondersteunt corporaties gedurende de periode van de Startmotor met 200 miljoen euro via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Sinds 1 mei van dit jaar kunnen woningcorporaties subsidie aanvragen voor hun huurwoningen die worden aangesloten op een warmtenet én voor woningen die al een aansluiting hebben maar nog moeten overstappen op elektrisch koken.

De subsidie bestaat uit twee delen:

  • Inpandige kosten; denk aan het aanpassen van de meterkast, de overstap naar elektrisch koken of aanpassing van het warmte-afgiftesysteem. Vergoeding hierbij is 40 procent van de werkelijke kosten tot een maximum van 1.200 euro per woning.
  • Aansluiten op een warmtenet: 30 procent van de werkelijke kosten die het warmtebedrijf in rekening brengt voor de aansluiting, tot een maximum van 3.800 euro per woning.

In totaal kan een corporatie dus maximaal 5.000 euro subsidie per woning krijgen. Lees meer over de  SAH regeling in het algemeen of in detail de voorwaarden en bepalingen van de SAH regeling.

Categorieën: Nieuws