Gemeenten kunnen ook de komende 4 jaar terecht bij het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland. Het servicepunt is in 2001 ingericht voor Noord-Hollandse gemeenten die vragen hebben over het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Gemeenten brengen momenteel in kaart hoe wijken van het gas af kunnen en welke duurzaamheidsmaatregelen daarvoor nodig zijn. Het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunt gemeenten hierbij door het geven van advies, delen van kennis en organiseren van workshops. Denk aan het in beeld brengen van vastgoed van woningbouwcorporaties of hulp bieden bij het opstellen van een transitievisie warmte of wijkuitvoeringsplannen.

Gedeelde kennis

Sigrid van der Valk, programmamanager duurzaamheid gemeente Medemblik: “De workshops van het servicepunt geven goed zicht in welke stappen je neemt om te komen tot een visie. Wie moet je daarbij betrekken en hoe laat je inwoners meedenken? De medewerkers van het servicepunt komen bij veel gemeenten over de vloer, dus je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Daarnaast krijgen we informatie over het soort warmtebronnen en advies over hoe we moeten omgaan met plekken waar de woondichtheid veel lager ligt.”

Verduurzaming per wijk

Gemeenten staan voor een grote opgave. Om klimaatverandering tegen te gaan, is in het Klimaatakkoord afgesproken dat Nederland in 2050 energieneutraal is. Dit betekent dat voor 2030 de warmtevoorziening van 1,5 miljoen woningen in Nederland verduurzaamd moet worden. Gemeenten hebben eind 2021 de transitievisie warmte opgesteld. In deze visie staat welke wijken het eerste van het gas af gaan en in welk tempo. Daarna vindt de uitvoering plaats, waarvoor wijkuitvoeringsplannen worden geschreven.

Zie hier het originele nieuwsbericht van de provincie Noord-Holland.

Categorieën: Nieuws