Op 19 november informeerde Minister Knops gemeenten over de tweede uitvraag voor proeftuinen Aardgasvrije Wijken. De aanvraag moet voor 1 april 2020 worden ingediend en er is landelijk plek voor ongeveer 25 proeftuinen. De criteria voor een aanvraag zijn strenger dan in de vorige ronde. Welke voorwaarden gelden er deze keer?

Waar ligt de nadruk op?

Naar aanleiding van de evaluatie van de aanvraagprocedure van de eerste ronde heeft het PAW aanpassingen gedaan. De nadruk ligt nu meer op de uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. Met name de financiële en technische onderbouwing, het participatieplan, de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de regierol en de (mogelijke) verbinding met andere wijkopgaven zijn van belang. Deze onderdelen moeten volledig ingevuld worden om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage voor de proeftuin.

Mogelijke bonuspunten

Aanvullend hierop noemt het PAW een viertal facultatieve onderwerpen die interessant zijn om te verbinden met het aardgasvrij maken van wijken. Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke portefeuille van proeftuinen om zo het leereffect te maximaliseren. Als één van deze onderwerpen wordt meegenomen in je aanpak, kan het zijn dat je aanvraag, indien de onderbouwing van de rest het plan goed is, net wat interessanter is vergeleken met vergelijkbare aanvragen. Deze thema’s zijn namelijk in de eerste ronde van 2018 beperkt naar voren gekomen. Het gaat om de onderwerpen klimaatadaptatie, circulair bouwen, arbeidsmarkt & scholing en utiliteitsbouw als aanjager van de energietransitie in de wijk.

Hulp nodig bij je aanvraag?

Wil je meer weten over de voorwaarden, wijze van indienen en het selectieproces? Bekijk dan hier de brief van Minister Knops. Heb je hulp nodig bij het opstellen van je aanvraag? Het Servicepunt helpt gemeenten in een workshop (11 februari of 3 maart) met jullie specifieke vragen. Meer informatie over de workshops en de mogelijkheid tot aanmelden vind je hieronder.

Workshop 11 februari

Workshop 3 maart

Heb je nog vragen over de workshop of over het indienen van je aanvraag? Neem dan contact door te mailen naar mark.valkering@overmorgen.nl.

Categorieën: Nieuws