Als het goed is heeft u bijgaand bericht van het ECW gehad. Hierin worden 2 routes aangegeven om data aan te leveren. In Noord-Holland volgen we route 1 en zal de provincie namens de gemeente de verrijking van de restwarmtebronnen oppakken. U hoeft dus als gemeente zelf geen actie te ondernemen, tenzij u over specifieke informatie beschikt die nog niet via het RES-proces gedeeld is 1).

Mogelijk wordt u actief benaderd door de provincie (of door Syntraal, namens de provincie) voor aanvullende informatie.

De insteek van het actualiseren van het warmtedataregister is het ophalen van informatie direct bij de bron.

De provincie Noord-Holland heeft een warmtebronnenregister en beheert data van warmtebronnen. De gegevens van het huidige databestand dateren uit 2018. Momenteel wordt dit bestand aangevuld met data uit het RES-proces (foto’s en ateliers) en de gegevens van de MRA Grand Design 2.0. Op 27 november is de provincie gestart met een actualisatie van het bestand. Hierin worden bestaande gegevens verbeterd en ontbrekende gegevens aangevuld. Naast warmtebronnen worden warmtenetten en de warmtevraag toegevoegd. Met name vanuit de industrie ontbreken restwarmtebronnen en is de warmtevraag nog onvoldoende in beeld. Het geactualiseerde databestand, dat in januari 2020 opgeleverd wordt, is de basis voor een jaarlijkse update. Informatie is dan centraal beschikbaar voor het RES-vervolg, de TvW’s en andere gebruikers.

Deze data wordt uiterlijk 17 januari 2020 aangeleverd aan het Expertise Centrum Warmte (ECW) voor de verrijking van het landelijke bestand.

Peter Korbee is beheerder van het databestand. De update wordt uitgevoerd door Syntraal, een volle dochter van Tauw.

Informatie over lokale warmtebronnen kunt opsturen naar Peter Korbee, met gebruikmaking van dit Excel format.

Technische inhoudelijke kunt u contact opnemen met Simon Bos (simon.bos@syntraal.com of 088 – 02 44 30 5)

Categorieën: Nieuws