Gemeenten zijn volop bezig met het opstellen van transitievisies warmte, de visies om de gebouwde omgeving van het gas af te halen. Maar met welke uitgangspunten moet je eigenlijk rekening houden? Door vooruit te kijken en al na te denken over hoe je straks in de wijken aan het werk gaat worden uitgangspunten als ‘denk over je duurzaamheidsambities heen’ geformuleerd die belangrijke pijlers vormen voor de visies.

In werksessies voor de gemeenten in de provincie Noord Holland is vanuit het gedachtegoed van professor Anke van Hal van Nyenrode Business Universiteit het belang van samen willen, samen brengen en samen werken, oftewel de derde succesfactor ervaren. “Het is complex, maar de kunst om het niet ingewikkeld te maken” aldus een van de deelnemers. Om tot succesvolle wijkuitvoeringsplannen te komen pleit van Hal ervoor om de bewoner centraal te stellen. Degene die de maatregel gaat nemen, neemt deze namelijk meestal niet omdat het moet maar omdat het een positief bijdrage heeft op de woonbeleving of het huishoudboekje. Ook zegt van Hal dat we ‘onze blik moeten verbreden’. Het verleggen van de focus van woning naar wijkniveau is hierbij een essentieel. En we moeten ons realiseren dat we drie belangrijke samenwerkingspartijen hebben; de bewoners, onze partners in de opgave en de interne collega’s bij de gemeenten. Met hen moeten we nieuwe vormen van samen werken inzetten om de plannen in wijken te realiseren.

Met dit gedachtegoed in het achterhoofd is een eerste praktijkoefening gedaan, het opstellen van een proces om te komen tot een wijkuitvoeringsplan. In oktober gaan we dieper in op de gedragspsychologie die een rol speelt bij processen als het meenemen van bewoners, partners en de interne ambtelijke organisatie in de energietransitie. Lector Reint Jan Renes van de onderzoeksgroep ‘psychologie voor een Duurzame Stad neemt ons dan bij de hand.

Vragen over de werksessies? Stuur dan een bericht naar rosa.goossens@overmorgen.nl.

Categorieën: Nieuws