Een jaar geleden was een flink aantal gemeenten druk doende om een aanvraag in te dienen voor de “Proeftuinen Aardgasvrije wijken” van het ministerie BZK. Ten tijde van het opstellen werd er druk gespeculeerd wie allemaal inschreef en wat de toetsingscriteria waren voor het beoordelen van de aanvragen. Inmiddels heeft het ministerie van BZK eind mei middels een brief de kamer geïnformeerd over de uitvraag en het selectieproces in 2018. In deze eerste ronde hebben 74 gemeenten een aanvraag ingediend en zijn uiteindelijk 27 gemeenten doorgegaan in het programma van de proeftuinen. De evaluatie van het selectieproces heeft plaatsgevonden en de minister deelt haar eerste bevindingen.

Aanbevelingen voor de nieuwe BZK aanvragen ‘Proeftuinen Aardgasvrije wijken’

Het leek ons goed om deze aanbevelingen in uw achterhoofd te houden, dit jaar komt er namelijk een tweede ronde “proeftuinen Aardgasvrije wijken”. Wanneer deze ronde start is nog niet duidelijk, een en ander hangt samen met de ontwikkelingen binnen het Klimaat Akkoord. Maar de gemeente blijft als regisseur in de aardgasvrij transitie wel de enige partij die een aanvraag kan indienen. De belangrijkste aanbevelingen voor de nieuwe aanvragen:

 • De diversiteit van de projecten moet omhoog. Aardgasvrij alleen is niet genoeg. De minister is op zoek naar projecten met koppelkansen zoals:
  • de combinatie met klimaatadaptatie en/of circulair bouwen;
  • projecten waarbij de opgave voor aardgasvrije maken van utiliteit gecombineerd wordt met woningopgave;
  • projecten waarbij een duidelijke samenwerking aanwezig is om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.
 • In de aanvragen zelf mag de onderbouwing van de projecten sterker uitgewerkt worden op de onderdelen: financiering, technische oplossingen, participatie, regie en organisatie en de verbinding met andere opgaven.
 • Daarnaast is het van belang goed vooruit te denken: betere onderbouwing van de verwachte risico’s en bijbehorende mitigerende maatregelen om hierop te anticiperen goed beschrijven. Om op deze manier voldoende vooruit te denken en de realisatie van de projecten te verbeteren.
 • Net als het afgelopen jaar zal een onafhankelijke commissie zich buigen over de vraag “welk project” mee mag doen met het programma. Waarbij ze naast bovenstaande criteria ook de spreiding over het land, verhouding koop-huur en de gebouwtypen in haar achterhoofd houdt.

Daarnaast heeft de provincie een aanvullende subsidie beschikbaar om te komen tot een aanpak voor een wijk. Voor vragen hierover kun je contact zoeken met Pim van Herk.

Tijdspad tot toekenning van de nieuwe proeftuinen (vermoedelijk circa 25):

 • 3 juli 2019: Behandeling brief Ollongren mbt evaluatie in 2e kamer
 • Eind juli: Hoofdlijnen uitvraag 2e tranche (obv uitkomst behandeling brief 2e Kamer)
 • Begin september: Definitieve uitvraag 2e tranche
 • 3 oktober: Bijeenkomst Leidraad en BZK-subsidie proeftuin aardgasvrije wijken (met Provincie, Servicepunt, ECW, VNG en BZK)
 • 31 december: Indienen plan
 • Maart 2020: Toekenning proeftuinen 2e tranche

Denk je erover om een aanvraag in te dienen? Laat het ons weten, we kijken en denken graag mee! Neem contact op met je regionale coördinator. Heb je nog vragen over dit artikel? Neem contact op met Sanne de Boer.

Categorieën: Nieuws